Muutosneuvottelut ovat päättyneet – viisi kassapalvelupistettä suljetaan vuoden loppuun mennessä

OP Keski-Suomen hallitus on tehnyt koko pankin toimintaa kattavan, ja laajaan kokonaistarkasteluun pohjautuvan päätöksen Viitasaaren, Saarijärven, Laukaan, Hankasalmen ja Karstulan kassapalvelupisteiden sulkemisesta vuoden 2022 loppuun mennessä. Muutokseen ei liity henkilöstövähennyksiä. Neuvottelut pankin luottamushenkilöiden kanssa käytiin hyvässä hengessä syys-lokakuussa.

Kassapalveluita tarjotaan jatkossa Jyväskylän Kauppakatu 22:ssa sijaitsevan pisteen lisäksi Pihtiputaan, Äänekosken, Joutsan ja Luhangan kassapalvelupisteissä. Rahoittamisen, maksuliikkeen ja säästämisen neuvontapalvelut jatkuvat etätapaamisten avulla koko maakunnassa kuten pääsääntöisesti on toimittu viimeiset kolme vuotta. Näiltä osin palveluihin ei tule nykytilanteeseen nähden käytännön muutoksia.

Samassa yhteydessä Pihtiputaan toimipisteen kassapalvelupäivä muuttuu yksipäiväiseksi ja on tiistai. Äänekosken toimipisteen kassapalvelupäivä vaihtuu torstaista maanantaille. Joutsassa, Pihtiputaalla ja Äänekoskella on kassapalvelupäivän aikana tauko kello 12-13 välillä. Luhangassa kassapalveluihin tai kassapalvelupäivään ei tule muutoksia ja asiakkaita palvellaan klo 10-13.  

Tällä hetkellä OP Keski-Suomella on yhdeksän Jyväskylän ulkopuolista kassapalvelupalvelupistettä (Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Karstula, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski). Käytyjen muutosneuvottelujen kohteena oli noin 15 henkilöä. Suunnitelmiin ei sisältynyt henkilöstön vähentämistä.

– Muutosneuvotteluiden piirissä olevat asiat käytiin henkilöstön edustajien kanssa avoimesti ja huolellisesti lävitse. Vuoropuhelumme tehtävistä muutoksista oli runsasta ja saimme lisäselvityksiä työnantajalta neuvotteluiden edetessä. Pääluottamusmiehenä olen tyytyväinen neuvotteluissa saavutettuun yhteisymmärrykseen, kommentoi pääluottamusmies Annamari Österberg. 

Toimenpiteillä ei ole vaikutusta asiakkaiden tili-, säästö- tai rahoitussopimuksiin. Muutos ei myöskään vaikuta välittömästi Automatia Pankkiautomaatit Oy:n omistamiin sekä ylläpitämiin Otto.- ja TalletusOtto. -automaatteihin. Automatia ratkoo itsenäisesti automaattiensa paikkakuntakohtaiset sijainnit.

Käteistä rahaa on pankin kassapalvelupisteiden lisäksi mahdollista nostaa maksukortilla automaateista, K-kauppojen ja Tokmannien kassoilta sekä R-kioskeista sekä Neste-asemilta. Maksamisen ja käteisen rahan turvaavat peruspalvelut ovat maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella asuvien asiakkaiden saatavilla kattavasti. 

OP Keski-Suomella on tällä hetkellä noin 126 000 asiakasta. Keskimäärin kassapalveluita viikkotasolla käyttää alle 600 asiakasta koko pankissa, eli vajaa 0,5 prosenttia koko pankin asiakasmäärästä. Kauppakadun kassapiste muodostaa yksin yli 40 prosenttia koko pankin koko-naiskäyttömäärästä.

Tukea ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden käyttöön

Opastamme ja kannustamme asiakkaitamme aktiivisesti OP Ryhmän peruspalveluiden käyttäjiksi (maksuliiketili, kortti, OP-Mobiili/verkkopalvelu). Olemme tänäkin vuonna järjestäneet yksiköissämme erillisiä palveluidemme opastustilaisuuksia. Lisäksi jatkamme yli 70-vuotiaille asiakkaille tarjottavaa, uusiin avattaviin sopimuksiin liittyvää, ilmaista maksupalvelua sekä OP-Tiliviestipalvelua. Näiden avulla tilitietojen seuraaminen ja laskujen maksaminen onnistuu ilman älylaitteita, ilman kustannuksia aiheuttavaa liikkumista, sekä ilman sitoutumista toimipisteen aukioloaikoihin.

-Yritys- ja henkilöasiakkaiden aikavaraukselliset rahoituksen, maksuliikkeen ja sijoittamisen neuvontapalvelut jatkuvat koko maakunnan ja sen ulkopuolella asuviin asiakkaisiimme etätapaamisten avulla, kuten olemme OP Keski-Suomessa jo toimineet viimeisen kolmen vuoden ajan. Osaamis- ja sääntelyvaateiden merkittävä kiristyminen erityisesti EKP:n valvonnassa olevien pankkien osalta johtaa väistämättä tiettyjen asiantuntijaosaamisten keskittymiseen, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Asiakaskäyttäytymisen muutos

Viimeisten vuosien aikana kassapalveluiden käyttö on vähentynyt noin 20 prosentin vuosivauhtia. Suomen pankin tutkimusten mukaan korona-aika vahvisti merkittävästi pankkikorttien asemaa ostosten maksuvälineenä.  Kustannusinflaatio nostanee myös käteisen rahan logistiikkaan liittyviä kustannuksia, ja tämä voi vaikuttaa käteisen rahan käyttämiseen ja vastaanottamiseen maksuvälineenä myös Suomessa. Tällä hetkellä OP Keski-Suomen täysi-ikäisistä tiliasiakkaista 91 prosentilla on maksukortti. OP-Mobiilia ja op.fi -verkkopalvelua käytetään yhä enemmän muuhun pankkiasiointiin. 
Vuodesta 2019 lähtien OP Keski-Suomessa henkilö- ja yritysrahoituksen, sekä säästämisen ja sijoittamisen palvelut on hoidettu kaikkien asiakkaiden osalta lähtökohtaisesti etätapaamisten avulla, asuinpaikkakunnasta riippumatta. 23 prosenttia asiakkaistamme asuu Keski-Suomen ulkopuolella joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Kaikista kohtaamisista yli 80 prosenttia on etätapaamisia. Henkilö- ja yritysrahoituksen palveluiden osalta osuus on tätäkin suurempi.

Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen ja varautuminen heikkenevään toimintaympäristöön

–Taloudellinen toimintaympäristö on kuluneen kesän jälkeen heikentynyt merkittävästi. Olemme menossa taantumaan. Kustannusinflaatio nostaa myös pankkien nykyistä kulutaakkaa ja heikkenevä talous lisännee pankkien arvonalentumiskirjauksia. Meillä on tarve toimintojemme tarkasteluun hyvän operatiivisen toimintakykymme ylläpitämiseksi, sekä vahvan maakunnallisen rahoituskykymme varmistamiseksi. Useiden toimipisteidemme vuokrasopimukset ovat päättymässä ensi vuoden aikana. Pankkitoiminta on asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja tarvittavien tilojen suhteen muuttunut olennaisesti 5 vuoden aikana, kertoo Sorri. 

– Olemme analysoineet laajasti talouden heikkenevää näkymää tuleville vuosille, palveluidemme kokonaiskäyttöä, sekä nykyisen henkilöstömme työpanoksen kohdentamista ja heille syntyviä kuormitustekijöitä. Esimerkiksi voimakkaasti lisääntyneen sääntelyn ja muun asiantuntijatyön tarpeen vuoksi henkilöstömme työpanoksen kohdentaminen uudelleen on välttämätöntä ilman taloudellisen ympäristön heikkenemistäkin, Sorri tarkentaa.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pasi Sorri pasi.sorri(a)op.fi tai p. 050 577 9834
pankinjohtaja Pasi Eronen pasi.eronen(a)op.fi tai p. 050 599 6007
hallituksen puheenjohtaja Anssi Kuoppala p. 050 522 8698