Taloustaitoviikolla opetetaan taloustaitoja ysiluokkalaisille

OP Ryhmä viettää Taloustaitoviikkoa 18.-21.3.2024. Taloustaitoviikko järjestetään nyt jo kuudetta kertaa.

OP Keski-Suomi kumppaneineen tekee ympärivuotista työtä eri ikäisten taloustaitojen tukemiseksi. Taloustaito-opetuksen vuosittainen kohokohta on Taloustaitoviikko. Taloustaitoviikolla taloustaito-opetus kohdistuu erityisesti peruskoulun yhdeksännellä luokalla oleviin nuoriin. 
 
- Haluamme, että kaikilla nuorilla taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta olisi tasavertaiset mahdollisuudet tavoitella taloudellista hyvinvointia. Tavoitteenamme taloustaidon opetustuokioissa on, että nuorilla olisi peruskoulun jälkeen kattava perustason ymmärrys omasta taloudesta ja sen hallinnasta. Taloustaitoviikko antaa meille mahdollisuuden opettaa taloustaitoja laajasti läpi ikäryhmän ja käydä vuoropuhelua nuorten kanssa heitä askarruttavista talouskysymyksistä. 
 
– Se, että saa auttaa nuoria ymmärtämään enemmän oman talouden hallinnasta ja suunnitelmallisesta rahankäytöstä, on meille kunnia-asia. Osa nuorista saa evästystä raha-asioihin vanhemmilta tai muilta läheisiltä, osa ei ollenkaan. Nuoret ponnistavat elämään hyvin erilaisista lähtökohdista. Siksikin näillä luennoilla on merkitystä, kertoo viestintäpäällikkö Pia Saikkonen OP Keski-Suomesta.
 
Taloustaitoja opetetaan OP:ssa kehitetyn OPxRahapuhetta-opetusmateriaalin avulla. Taloustaitoviikon oppitunnit valmentavat ysiluokkalaisia myös valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. Kilpailun järjestää Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, ja OP Ryhmä toimii sen pääyhteistyökumppanina.
 
– Me kutsumme kilpailuun osallistuvista kouluista kolme parhaiten menestynyttä oppilasta opettajineen pankille palkisemistilaisuuteen. Samalla juttelemme talousasioista, kertoo Saikkonen.
 
Taloustaitojen edistäminen ja oman talouden hallinnan tukeminen ovat keskeinen osa OP Ryhmän vastuullisuustyötä. Osuuspankkien taloustaito-opetuksen lisäksi OP Ryhmä tekee valtakunnallisesti työtä lasten ja nuorten taloustaitojen eteen yhteistyökumppanien kanssa ja vuonna 2023 taloustaitotyö tavoitti 90 000 nuorta. OP Ryhmän pitkäaikaisia valtakunnallisia kumppaneita ovat mm. Nuoren Yrittäjyys ja Talous NYT ry, HYOL ry ja Diakonissalaitoksen Taloustaitohanke. 
 
OP ottaa nuoret mukaan etsimään ratkaisuja taloustaitojen haasteeseen
 
OP Ryhmä toteuttaa tänä vuonna yhdessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa valtakunnallisen tutkimuksen 15–19-vuotiaiden nuorten rahankäytöstä, taloudenhallinnan taidoista ja tilanteesta sekä näihin liittyvästä käyttäytymisestä ja asenteista. Barometritutkimus on Suomessa ensimmäinen laatuaan.
 
Taloustaitotyön tueksi ja tutkimuksen lisäksi OP Ryhmän perustama nuorista koostuva ryhmä pohtii kevään 2024 aikana, millaista tietoa nuoret oikeasti kaipaavat rahaan ja talouteen liittyen ja miten rahasta tulisi puhua nuoria kiinnostavalla tavalla. Ensimmäinen 15–19 vuotiaista nuorista koostuva OP:n nuorten ryhmä työskentelee kevätlukukauden 2024 ajan. Yhteistyössä nuorten kanssa sekä yliopistoyhteistyönä toteutettavan tutkimuksen pohjalta saatavan tiedon avulla OP Ryhmä tukee nuoria entistä vahvemmin fiksussa rahankäytössä.
 
Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Pia Saikkonen, pia.saikkonen(a)op.fi, p.010 256 5610.