OP Keski-Suomen lahjoitukset ilahduttavat monipuolisesti eri puolella Keski-Suomea

Talven 2022 Teemme yhdessä hyvää -lahjoituspotti 25 000 euroa jaettiin laaja-alaisesti eri kohderyhmiä tavoittaville toimijoille. Lahjoitushakemuksia tuli yhteensä 26 kappaletta, joista lahjoituksen sai seitsemän hakijaa. Lahjoituksista päätti pankin hallitus helmikuun kokouksessaan. Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanja on osa OP Keski-Suomen vastuullisuustyötä, jota ohjaa pankin oma ja OP Ryhmän vastuullisuusohjelma.

Teemme yhdessä hyvää -lahjoitus sai pankin toimialueella toimivilta seuroilta, yhdistyksiltä ja muilta kolmannen sektorin yhteisöiltä 26 hakemusta. Hakemuksista 73 prosenttia tuli Jyvässeudun alueelta ja 27 prosenttia muualta. Lahjoituksen saajista neljä on Jyvässeudulta ja kolme maakunnista. 
 
Lahjoitusten saajien valinnoissa on pyritty monimuotoisuuteen, eri kohderyhmiin ja ajankohtaisuuteen. Valintaperusteina ovat olleet pankin arvoihin eli ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen sopiva toiminta sekä alueellinen ja kohderyhmän kokoon liittyvä vaikuttavuus. Valinnassa huomioitiin myös syksyn 2021 Kaikkien aikojen tekoja -omistaja-asiakaskyselyn tulokset. 
 
1000 e Saarijärven Pullistus ry
 
Välineitä lasten ja nuorten yleisurheiluun. 
 
”Meillä maalla ei ole käytössä urheiluhalleja kuten kaupungeissa, vaan harjoitteleminen tapahtuu koulujen saleissa tai monitoimihallilla. Urheilijamme ovat unelmoineet jo vuosia tästä juoksumatosta!”
 
1000 e LC Pihtipudas Emmit
 
Omaishoitajien jalkojen hoito ja hieronta sekä yksinäisten ikäihmisten virkistyspäivän järjestäminen.
 
”Jalkojen hoito ja hieronta toisivat edes pienen hengähdystauon arkeen ja lisäksi auttaisi fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Yksinäisyys on ikäihmisillä merkittävä elämänlaadun heikentäjä ja korona-aikana monet ovat jääneet jopa melkein eristyksiin. Pandemian hellittäessä yhteen kokoontuminen toisi heille kaivattua virkistystä arkeen.”
 
1000 e Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry.
 
Eläkeliiton Joutsan yhdistys täyttää 50 vuotta ja jäsenistölle järjestetään heinäkuussa yhteinen kiitosjuhla Lamminmäen tiloilla Joutsassa. 
 
”Syntymäpäiväjuhlalla haluamme osoittaa kiitosta uskolliselle jäsenistöllemme ja erityisesti aktiivitoimijoille.”
 
4500 e Loiskis ry
 
Kaikille lapsille ja lapsiperheille suunnatun avoimen toiminnan käynnistäminen kulttuuritalo Villa Ranassa syksyllä 2022.
 
Nämä ns. Lasten lauantait toteutetaan yhteistyössä Villa Ranan toimijoiden (Keski-Suomen elokuvakeskus, Keski-Suomen Tanssinkeskus, Teatterikone) ja muiden Taiteen vapaan kentän taiteilijoiden kanssa sekä läheisten oppilaitosten kanssa. 
 
”Tavoitteena on syksyn aikana toteuttaa viisi lasten lauantaita. Lahjoituksella maksetaan ohjaajien ja esiintyjien palkkioita, jotta tapahtuma voidaan pitää maksuttomana. Osa lahjoituksesta käytetään tapahtuman markkinointiin, jotta tieto tästä mahdollisuudesta saavuttaa lapsiperheet laajasti.”
 
5000 e Muuramen Innola ry
 
Tulemme käyttämään lahjoituksen nuorten työllistämiseen, sukupolvien kohtaamiseen, yksinäisyyden vähentämiseen sekä uusien palveluiden luomiseen Muuramen alueella. Nämä tavoitteet saavutetaan nuorten työtiimi Duuniringin sekä nuorten kesäyrittäjien valmentamisen kautta.
 
”Kaikessa toiminnassa otamme huomioon kestävän ja vastuullisen toiminnan. Myös nuorten valmennukseen kuuluu, että jokainen yritys tekee vastuullisuussuunnitelman oman yritystoimintansa näkökulmasta.”
 
6000 e Jyväskylä Basketball Academy ry
 
Lauri Markkasen Koriskoulu, erityislasten pilottihanke. 
 
Toimintavuosien aikana ja harrastajamäärien alati kasvaessa on tullut ilmi valtava tarve erityistä tukea tarvitse-vien lasten omille harrasteryhmille. Hanke käynnistetään erityislasten ryhmillä tammikuussa 2022 Jyväskylässä ja hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa jatkossa lähikuntiin (Muurame, Laukaa, Äänekoski).
 
”Erityislasten ryhmät tullaan muodostamaan lapsista, joilla ilmenee esimerkiksi eriasteisia haasteita keskittymisessä, motoriikassa tai sosiaalisissa taidoissa. Ryhmän ohjaajan tulee kyetä vastaamaan mm. eritasoisten nepsy-lasten tarpeisiin. Kyseeseen tulevat mm. ADHD, ADD, autismin eri kirjot ja kielelliset sekä motoriset erityisvaikeudet.”
 
6500 e / Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry
 
Jyväskylän keskustassa järjestettävä Kävelykatu-kirppis tapahtuma, sen kehittäminen ja siihen kuuluvan hyväntekeväisyyskeräyksen organisointi sekä näiden toteutus.
 
Tapahtuman järjestää Jyväskylän Elävä kaupunki-keskusta ry ja Tiimiakatemia. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Mustankorkean ja Sisustuskärpäsen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös keskustan kehitystyöryhmän ja keskustan kiinteistöjen kanssa. Tapahtuma järjestetään tässä muodossa ensimmäistä kertaa.
 
”Kävelykatu-kirppis tapahtuma edesauttaa vastuullisen ja kestävän kulutuksen kehitystyötä sekä keskustan elävöittämistä Jyväskylässä. Lahjoituksen avulla voimme järjestää uudenlaisen tapahtuman, joka tuo yhteen kaupungin asukkaat, yritykset sekä muut toimijat Jyväskylässä. Samalla voimme jakaa tietoa kierrätyksestä ja kestävän kulutuksen teemoista. Lahjoitus mahdollistaisi myös hyväntekeväisyyskeräyksen suunnittelun ja organisoinnin.”
 
Muita OP Keski-Suomen vastuullisia tukemisen muotoja ovat lahjoituskampanjan lisäksi muun muassa Kesä-duuni OP:n piikkiin, Hiiop-vapaaehtoistyö, Taloustaitohanke, erilaiset hyväntekeväisyyskampanjat sekä Yritys-kylä Keski-Suomi alakoulu, jossa olemme mukana OP Koti -pienoisyrityksellä. 
 
Lisätiedot: 1.3. Pia Saikkonen, viestintäpäällikkö, pia.saikkonen(a)op.fi, p. 010 256 5610.