OP Keski-Suomi 1-6/2020: digitaalisten pankkipalveluiden käyttö lisääntyi merkittävästi

  • Maaliskuussa alkanut poikkeuksellinen aika on vaatinut koko henkilöstöltä äärimmäistä sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Myös asiakaskäyttäytyminen on muuttunut nopeasti, sillä kriisi on kasvattanut merkittävästi kaikkien digitaalisten palveluidemme kysyntää. 
  • Sähköisten palveluiden käyttö ja etäneuvotteluiden hyödyntäminen ovat lisääntyneet lähes kaikissa ikäryhmissä. Uskomme tämän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa emmekä enää palaa tältä osin kriisiä edeltävään aikaan.
  • Liiketulos laski ennakoidusti viime vuodesta.  Olosuhteet huomioiden olemme tulokseen tyytyväisiä. Tammi-kesäkuun kokonaisliikevoitto oli 12,8 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Myös vertailukelpoinen liikevoitto laski ollen 13,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Koko vuoden tulokseen vaikuttaa epidemian tuleva kehityskulku.
  • Asiakasliiketoiminnan tuottoihin vaikuttivat talouden hetkellinen pysähtyminen, kriisin myötä kohonneet rahoituskustannukset, hintakilpailu sekä kevään aikana asiakkaille veloituksetta tehdyt lyhennysvapaat. Lähes 4000 henkilö- ja yritysasiakkaan taloutta kyettiin helpottamaan erittäin nopealla aikataululla tehdyillä lyhennysvapailla ilman merkittäviä viiveitä. Pankin kokonaistulosta heikensivät myös kevään aikana vuokralaisiltamme perimättä jätetyt vuokrat sekä annetut alennukset. Kuluja kasvattivat ICT-menot sekä sääntelystä johtuvat suorat ja välilliset kulut.  Arvonalentumisten arvioidaan kasvavan loppuvuotta kohti mentäessä.
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus oli edelleen vahva 34,1 prosenttia. Vakavaraisuuteen tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ovat lisääntyvien arvonalentumisten lisäksi EKP:n mahdollisesti asettamat muutokset sisäisten luottoluokittelujen soveltamisen laajuudessa. Pankin luottoriskiprofiili säilyi edelleen hyvänä.

– Toimintaa ovat tänä vuonna leimanneet koronavirusepidemiasta johtunut globaalin talouden romahdus ja poikkeusolojen vaatimat nopeat muutokset toiminnassa, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri. – Ilahduttavaa on, miten asiakkaamme ovat ottaneet käyttöön digitaalisia palveluita. Uskomme muutoksen jatkuvan myös epidemian jälkeen, sanoo Sorri. 

Lyhennysvapaita myönnetty yli 3500 asuntolainaan 

– Olemme alkuvuonna lisänneet merkittävästi pankkialoitteista yhteydenpitoa asiakkaisiimme kärkenä turvallisuus. Miten asiakas voi elää normaalia ja onnellista elämää kaikissa tilanteissa? Keskustelua on käyty siitä, mitä riskejä asiakas tunnistaa elämässään ja miten niihin on varauduttu: vakuutusturva, koron nousulta suojautuminen ja riittävä käyttövara säästämisen tai kortin kautta, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen. 

Asuntolainojen hakemusmäärä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 25 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa aikaa alhaisempi. Sen sijaan lainoihin haettiin nousujohteisesti turvaa: 45 prosenttia uusista asuntolainoista on turvattu koron nousulta ja 30 prosenttiin lainoista on otettu lainan takaisinmaksuturva.  Asuntoluottokanta laski noin 1,3 prosenttia edellisvuodesta.

– Olemme tammi-kesäkuun aikana myöntäneet veloituksetta 3500 asuntolainaan lyhennysvapaan ja vapauttaneet näin asiakkaiden käyttövaraksi tai kulutukseen noin 20 miljoonaa euroa, kertoo Eronen.  

Koronakeväällä ei vaikutusta Jyvässeudun asuntokauppaan

Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppa ei notkahtanut alkuvuoden aikana. Koko toimialan kauppamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla, sillä laskua oli vain -0,45 prosenttia. Kerros- ja rivitalokauppa vahvistui koko toimialalla 4 prosenttia, mutta omakotitalokauppojen määrä putosi -15,7 prosenttia. 

OP Koti Keski-Suomi on menestynyt mainiosti alkuvuonna, sillä yrityksen käytettyjen asuntojen kauppamäärä kasvoi Jyvässeudulla noin 16 prosenttia. Yrityksen markkinaosuus vahvistui myös selvästi, kun se alkuvuoden osalta on noin 29 prosenttia (2019 24,8 prosenttia). Myös Ääneseudulla yrityksen markkinaosuus on noussut vahvasti, ollen alkuvuoden osalta 42,8 prosenttia (38,6 prosenttia). Asunto-kaupan näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.

Varallisuudenhoidon liiketoiminnassa poikkeusolot huomioiden hyvä alkuvuosi 

Sijoitusmarkkinassa nähtiin alkuvuonna poikkeuksellisen kova korjausliike covid-19 viruspandemian ja sen taloudellisten seurausten pelossa. Keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaan ja nopean reagoinnin johdosta markkina rauhoittui melko nopeasti elvytystoimien seurauksena, ja kesäkuun loppuun mennessä osakeindeksit olivat kivunneet jo vuodenvaihteen tasoille.  – Varallisuudenhoidon myyntisuoritus oli alkuvuonna kriisistä huolimatta hyvä, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

OP Keski-Suomen rahastokannan markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana 2,0 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen kannan muutos oli – 6,2 prosenttia. Rahastokannan markkina-arvon 12 kuukauden kehitys on ollut varsin hyvä, kasvun ollessa 13,1 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvon 12 kk muutos oli -3,2 prosenttia. 

OP Privaten hallinnoimat varojen kasvu oli kriisistä huolimatta positiivinen, kasvun ollessa 1,9 prosenttia. Hallinnoitavat varat kasvoivat 781 milj. euroon. Sijoitusmarkkina on toipunut kriisistä nopeasti ja kiinnostus sijoitustuotteita kohtaan on lisääntynyt voimakkaasti kevään aikana.  

Yritysliiketoiminnan pääpaino kumppaniyritysten tukemisessa covid-19 kriisin keskellä

Yritysliiketoiminnan tekeminen painottui alkuvuoden aikana kumppaniyritysten tukemiseen äkillisen kriisin keskellä. Yritysliiketoiminnan näkökulmasta vuosi lähti varsin hyvin käyntiin, mutta maaliskuussa tekeminen muuttui covid-19 kriisin johdosta täysin lyhennysvapaiden ja käyttöpääomien myöntämiseen.  

Maaliskuusta kesäkuuhun lyhennysvapaita myönnettiin yli 100 milj. euron lainapääomille ja käyttöpääomarahoitusta covid -19 kriisistä johtuen lähes 9 milj. euroa. Maaliskuusta toukokuuhun yritysliiketoiminnan henkilöstön tekemisen pääpaino oli lyhennysvapaissa, jotka asiakkaille myönnettiin ilman palkkiota. Tämä vaikutti väistämättä alkuvuoden myynnilliseen suoritukseen.

Yritysliiketoiminnan suoritus oli kuitenkin olosuhteet huomioiden hyvä. Yritysrahoituksen volyymit kasvoivat vuoden alusta 2,5 prosenttia ollen 513 milj. euroa.  Yritysten talletukset kasvoivat alkuvuonna voimakkaasti, kasvun ollessa 8,5 prosenttia. Matalan korkotason johdosta myös yritysluottojen korkosuojauksia toteutettiin aktiivisesti. 

Volyymit ja avainluvut 1-6/2020