Tulos 1-9/2022: Nousevat korot vahvistivat pankin asiakasliiketoiminnan tulosta

  • Pankin vertailukelpoinen tulos kasvoi korkojen nousun myötä 19,2 milj. euroon (17,1 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi noin 16 prosenttia edelliskaudesta.
  • Pankin CET 1-vakavaraisuus aleni 30,3 prosenttiin (33,2 prosenttia) vakavaraisuuslaskennassa käyttöön otetun standardimenetelmän lattiatason soveltamisen seurauksena.  
  • Taloudellinen epävarmuus kasvaa ja olemme lähestyneet asiakkaitamme varautumissuunnitelman osalta taloudellisesti heikompia aikoja ajatellen.
  • Pitkään jatkunut asiakaskäyttäytymisen muutos johti päätökseen kassapalveluverkoston supistamisesta.
  • OP Ryhmä on päättänyt korottaa ensi vuodelta maksettavia OP-bonuksia 30 prosentilla. OP Keski-Suomenkin omistaja-asiakkaiden bonukset kasvavat lähes 2 miljoonalla eurolla.

Henkilöasiakkaita tuetaan pitkän aikavälin talouden suunnittelussa  

– Olemme lähestyneet 20 000 asiakastamme haastaen heitä yleisen epävarmuuden, inflaation ja korkojen nousun kautta pitkän aikavälin talouden suunnitteluun ja tarjonneet apuamme asiassa. Tällä on ollut erinomainen vastaanotto. Asiakkaat ovat varanneet erittäin paljon keskusteluaikoja kanssamme. Keskustelut ovat laajoja ja aiheet moninaisia, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen. 

Suurella osalla asiakkaista on mahdollisuus säästää, ja säännöllisellä säästämisellä on mahdollisuus kerätä puskureita talouteen. Turvallisuutta saa myös maksukortin riittävällä käyttövaralla ja vakuuttamisella, erityisesti henkilövakuuttamisella, jossa me suomalaiset olemme heikkoja. Vanhojen asuntolainojen korkosuojaamisesta keskustellaan aiempaa enemmän. – Kun talouden pelivara kiristyy, pankkiin keskittäminen rahanarvoisine etuineen ja hyötyineen kuten oma yhteyshenkilö on arvossaan. Tammi-syyskuussa 3100 uutta asiakasta on keskittänyt asiointinsa pankkiin, sanoo Eronen. 

Vilkkaan alkuvuoden jälkeen asuntolainakysyntä lähti alamäkeen heinäkuussa päätyen syyskuussa jo yli 30 prosenttia alle alkuvuoden parhaan ja edellisen vuoden syyskuun tason. Lainojen nosto on säilynyt hieman korkeammalla tasolla suhteessa alkuvuoteen ja edelliseen vuoteen. Asuntomarkkinoilla on nyt 20-30 prosenttia vähemmän ostajia liikkeellä. Yleinen varovaisuus, epävarmuus sekä hintojen ja korkojen nopea ja kova nousu on saanut monen unohtamaan ainakin toistaiseksi asuntounelmansa toteuttamisen. Markkinoille jääneet löytävät nyt paremmin kohteen itselleen, kun ostajia on vähemmän liikkeellä ja kohteita kuitenkin entiseen tapaan myynnissä. 

Keskimääräisen asuntolainan koko on pienentynyt noin 20-30 prosenttia. Kokoa pienentää se, että moni tyytyy nyt asunnonvaihdon sijaan remontoimaan vanhaa asuntoa. Energiaremontit, kuten lämpöpumput, tulisijat, aurinkovoimalat ja lisäeristäminen ovat yleistyneet. Asunnonhankkijatkin tyytyvät nyt pienempään: vähemmän neliöitä, vähemmän huoneita. Korona-ajan lisätilan hankinta ei ole nyt enää trendinä. Kun alkuvuonna uusista asuntolainoista suojattiin korkokatolla noin puolet, tällä hetkellä suojataan kolmasosa. Kiinteäkorkoiset lainat ja suojautuminen säännöllisellä säästämisellä yleistyy korkokaton vaihtoehtona.

Jyvässeudun asuntokauppojen määrä laskussa – kauppa käy silti melko normaalisti

Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) kuluva asuntokaupan vuosi on ollut edelliseen vilkkaaseen koronavuoteen 2021 verrattuna määrällisesti niukempi. Käytettyjen asuntojen kauppamäärä on vähentynyt koko toimialalla tammi-syyskuussa -10,5 prosenttia. Kerrostalohuoneistojen pudotus on ollut vain -4,7 prosenttia, kun omakotitalojen kauppamäärä on pudonnut -18,6 prosenttia, kertoo OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtaja Janne Särkkä. 

OP Koti Keski-Suomi on pärjännyt alkuvuonna erityisesti rivitalokaupassa, jossa kasvua on alenevassa markkinassa 3,1 prosenttia. Asuntokauppaa tehdään Jyvässeudulla kuitenkin edelleen korona-aikaa edeltävien vuosien tasolla ja esimerkiksi 3. vuosineljänneksen keskimääräiset myyntiajat olivat aivan normaalit rivitalohuoneistojen (71 vrk) ja omakotitalojen (81 vrk) osalta.

Särkkä kertoo, että asuntokaupan näkymät syksyn ja talven osalta ovat Jyvässeudulla kohtuullisen vakaat. Talouden ja asuntokaupan negatiivisia sokkeja pehmentää yhä vahvat työmarkkinat. Lisäksi Suomessa asuntojen hinnat ovat viime vuosina kehittyneet verrattain maltillisesti eikä asunto-markkinoilla ole merkittäviä kuplautumisen merkkejä.

Nousevat korot ja voimakas inflaatio jarruttavat yritysrahoituskysyntää

– Geopoliittinen epävarmuus, voimakas inflaatio, euroalueen talouden epävarmuus, toimitusketjujen epävarmuudet ja nopeasti nousevat korot ovat synnyttäneet tilanteen, jossa yritykset joutuvat hyvin tarkkaan harkitsemaan tulevia investointeja ja niiden ajoitusta. Lisäksi joillain toimialoilla työvoimapula jarruttaa kasvunäkymiä, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

Tilanne on johtanut siihen, että investointeja siirretään ja odotetaan aikaa, jolloin talouden näkymät olisivat hivenen paremmat ja näkymää olisi vähän pidemmälle kuin tällä hetkellä. Kiinteistö ja uusirakentamishankkeissa kysyntä on toistaiseksi pysynyt hyvänä, mutta joitain signaaleja on sielläkin kysynnän hiljentymisestä. Yritysliiketoiminnassa rahoituskysynnän vaimenemista on kompensoinut nouseva korkokate ja hyvä palkkiotuottojen kehitys. Yritysasiakkaiden kysyntä muille pankkipalveluille on ollut voimakasta esim. maksuliikkeen, kansainvälisten palveluiden, yritysvakuutusten ja korkosuojaustuotteiden osalta. 

OP Keski-Suomen yritysluottokanta supistui alkuvuoden aikana -3,7 prosenttia eli -20,8 milj € ollen syyskuun lopussa 533,7 milj,euroa. Kannan kehitykseen vaikuttivat myös alkuvuoden ylimääräiset lyhennykset. Yritysten talletuskanta on myös supistunut vuoden alusta 38,5 milj.euroa ollen syyskuun lopussa 654 milj.euroa. OP Keski-Suomen asiakkaat ovat varautuneet kohtuullisen hyvin korkojen nousua vastaan, sillä 29,2 prosenttia yritysten luottokannasta sisältää korkosuojauksen. Alkuvuonna alkanut korkojen nousu on edelleen vilkastuttanut korkosuojausten kysyntää. 

Talouden epävarmuus heijastui voimakkaasti sijoitusmarkkinaan, mutta sijoitustuotteiden kysyntä pysyi vahvana 

Talouden epävarmuus ja nousevat korot ovat muuttaneet kuluvan vuoden aikana sjioitusmarkkinoiden tilannetta ja näkymiä. Vuosi on ollut osakemarkkinassa pääosin mollivoittoinen ja markkina on ollut melko hermostunut. Markkinatilanne on heijastunut varallisuudenhoidon liiketoiminnan volyymeihin kaikissa omaisuusluokissa. Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana -13,2 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen -13,9 prosenttia, kertoo Juhana Jacksén.

Negatiivinen markkinakehitys on painanut volyymeita, mutta varallisuudenhoidon uusmyynti on pysynyt vahvana. Henkilöasiakkaat ostivat sijoitustuotteita 88,9 miljoonalla eurolla halpenevasta markkinasta ja yritysasiakkaat 38,2 miljoonalla eurolla. Säästäjä ja sijoittaja asiakkaiden määrä on edelleen lisääntynyt voimakkaasti kuluvan vuoden aikana.

Näkymät loppuvuoteen 

– Inflaation kiihtyminen ja sota Ukrainassa välillisine vaikutuksineen heikentävät talouteen liittyvää ennustettavuutta. Korkojen nopea ja voimakas nousu nostaa arviotamme tämän vuoden tuloksesta. Ennakoimme liikevoiton muodostuvan viime vuotta paremmaksi, sanoo toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri@op.fi, p.050 577 9834

Volyymit ja avainluvut 1-9 2022