Tulos 1-12/2021: asiakasliiketoiminnan vahva kehitys ja kertaluontoiset erät nostivat tuloksen erinomaiseksi

  • OP Keski-Suomen tulos oli ennakoitua ja edellisvuotta selvästi parempi. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 20,0 milj. euroa (18,4 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan tuottojen suotuisan kehityksen lisäksi tulosta paransivat arvonalentumisten poikkeuksellisen matala taso sekä kertaluontoinen TLTRO-korkohyvitys. 
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus vahvistui ollen 34,8 prosenttia (33,9 prosenttia)
  • OP Luhangan ja OP Keski-Suomen fuusio toteutuu 28.2.2022.
  • Kauppakatu 22 pääkonttorikiinteistön peruskorjaus- ja muutosremontti valmistuu kevään 2022 aikana ja uudistetun kiinteistön tiloja otetaan käyttöön niiden valmistuessa. Myös Jyväskeskuksen puolelle on tulossa uusia keskustaa elävöittäviä toimijoita.
  • Pankin vastuullisuustyöllä on vaikuttavuutta Keski-Suomessa. Vuoden 2021 aikana lahjoitimme yhteisöllisiin tekoihin ja hyväntekeväisyyteen noin 120 000 euroa ja tuimme nuorten työllistymistä yhdistysten kautta noin 32 000 eurolla. Sponsoroimme urheiluseuroja ja muita kumppanitoimijoita noin 100 000 eurolla ja yhteisöveroa maksoimme 1,7 milj.euroa.

Uusia palveluita omistaja- ja senioriasiakkaille – asuntolainakysyntä tasaantui loppuvuotta kohden

– Loppuvuodesta otimme käyttöön Omistaja Plus -palvelun monipuolisesti pankki- ja vakuutuspalveluitamme käyttäville omistaja-asiakkaille. Omistaja Plus palvelussa omistaja-asiakas saa oman yhteyshenkilön, joka ohjaa ja tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja vaurastumisen tarpeissa. OP-bonusten, päivittäisasioinnin, sijoituspalveluiden ja vakuutusalennusten sekä kumppaneiden tarjoamien etujen lisäksi Omistaja Plus asiakkaat saavat nopeaa palvelua asiakaspalvelukanavissamme sekä vakuudellisten lainojen käsittelyssä. Omistaja Plus -palvelu on asiakkaalle maksuton, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen

– Viime syksystä alkaen olemme tarjonneet yli 70-vuotiaille asiakkaille maksutonta maksupalvelua ja OP Tilipalvelua, Eronen lisää. 

Maksupalvelussa tilinumeron ja allekirjoituksen täydentämisen jälkeen valmiiksi maksettu kirjekuori pudotetaan omaa asuinpaikkaa lähinnä olevaan postilaatikkoon. Maksupalvelun lisäksi suosittelemme myös kaikille perinteisen suoramaksun käyttämistä. OP Tilipalvelu on tekstiviestipohjainen palvelu tilitietojen tarkastamiseen, se ei vaadi älypuhelinta. Pyrimme näillä toimilla helpottamaan senioriasiakkaittemme asiointia ja tarjoamaan edullisen sekä erittäin helpon tavan hoitaa laskujen maksua. 

– Käteisen käytön vähentyminen maksuvälineenä on Suomessa jatkunut. Ihmisten on syytä varautua siihen, että tulevaisuudessa sellaisten toimijoiden määrä kasvaa, jotka eivät turvallisuussyistä ota enää käteistä rahaa vastaan, ennakoi toimitusjohtaja Pasi Sorri

Alkuvuoden normaalia huomattavasti vilkkaampi asuntolainakysyntä tasaantui vuoden aikana ja päätyi loppuvuodesta edellisen vuoden tasolle. Asiakkaista 10-20 prosenttia joutui luopumaan asuntounelmastaan sopivan kohteen puuttuessa. Tällä hetkellä 2000-luvulla rakennettuja isoja perheasuntoja hyvällä sijainnilla perheille tärkeiden palveluiden äärellä on edelleen niukasti tarjolla. Asuntolainojen keski-koko kasvoi 20 prosentilla eli asunnon yhden huoneen verran. 

Korkojen nousu alkoi puhututtaa loppuvuotta kohden. Lainaneuvotteluissa keskustellaan siitä, mikä vaikutus perheen talouteen ja normaaliin arkeen on, jos asuntolainan korko olisi muutaman vuoden päästä 1-2 prosenttia korkeammalla tasolla? Mikä vaikutus perheelle on, jos 300 000 euron asuntolainan korkomeno nousee vuodessa 6 000 eurolla? Alkuvuoden asuntolainojen 30 prosentin korkosuo-jausasteesta päädyttiin yli 40 prosenttiin vuoden lopulla.

Kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen omakotitalorakentaminen on virinnyt. Rakentamislainoja haetaan vilkkaasti johtuen ainakin osin haluttujen ostokohteiden vähäisyydestä. Asunnon remonttilainoja haet-tiin edelleen vilkkaasti. Lainahakemukset vapaa-ajanasunnon ja sijoitusasunnon hankintaan tasaantuivat vuoden aikana. Opintolainat jatkavat vuosia kestäneellä kasvu-uralla.

Jyvässeudulla hyvä asuntokaupan vuosi

 -Jyvässeudun asuntokauppaa tehtiin vuonna 2021 erittäin hyvin (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa). Käytettyjen asuntojen kauppamäärä kasvoi koko toimialalla 14 prosenttia. Kasvu oli vahvaa kaikissa asuntotyypeissä. Kauppamäärät vahvistuivat myös Ääneseudulla, jossa kasvua oli käytettyjen asuntojen kaupassa 15,5 prosenttia, kertoo Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.

OP Koti Keski-Suomen päättynyt vuosi oli värikäs, sillä yritys avasi keväällä Äänekoskella uudet toimitilat Keski-Suomen Osuuspankin tilojen yhteyteen ja Jyväskylässä yritys rakennutti täysin uudenlaiset toimitilat Jyväskylän kävelykadun äärelle, jossa voidaan toteuttaa muun muassa asumisen tapahtumatuotantoa uudenlaisella ja valtakunnallisestikin erilaisella konseptilla. 

Yritys teki uuden liikevaihtoennätyksen kasvun olleessa 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kauppamäärän kasvu oli vahvinta omakotitalokaupassa (13,1 %). Keski-Suomen kesämökkikaupan kasvu tyrehtyi loppuvuoden aikana ja koko toimialalla tehtiin sama määrä kauppaa kuin edellisenä vuonna 2020 eli 304 kauppaa.

Yrityksillä vahvaa luottokysyntää ja korkea yrityskauppa-aktiviteetti

– Yritysasiakkaiden luottokysyntä pysyi koko vuoden korkealla tasolla ja OP Keski-Suomen yritysluottokanta kasvoi vahvasti. Kysyntää erilaisiin hankkeisiin oli laaja-alaisesti. Vuoden aikana rahoitettiin in-vestointi- ja laitehankintoja, kiinteistöhankkeita, maa- ja metsätalousasiakkaita sekä uudis- ja korjausrakentamista. Etenkin kiinteistöhankkeisiin rahoituskysyntä on edelleen hyvin vahvaa. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden aikana 8 prosenttia, 552 milj. euroon, sanoo pankinjohtaja Juhana Jacksén.

Yritysten talletuskanta on kasvanut vuodessa 33 milj. euroa 662,9 milj. euroon, mutta kovin nousu talletuskannan kasvussa tuntuu taittuneen. Yrityskauppa-aktiviteetti kasvoi entisestään, ja vuonna 2021 OP Keski-Suomi oli mukana rahoittamassa useita yritysjärjestelyjä. Nouseva inflaatio ja ennakoitu korkotason nousu lisäsi korkosuojausten kysyntää varsinkin loppuvuoden aikana. Noin neljännes kaikista OP Keski-Suomen yritysluotoista sisältää korkosuojauksen. 

Varallisuudenhoidossa ennätysvuosi

Sijoitusmarkkina pysyi koko vuoden vahvassa vedossa. Varallisuudenhoidon liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää.  Rahastojen markkina-arvon muutos oli vuoden 2021 aikana 34,8 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 15,4 prosenttia. OP Keski-Suomen hallinnoitavien sijoitusvarojen määrä nousi vuoden aikana ennätykselliseen 2 160 milj. euroon, joista rahastojen ja sijoitusvakuutusten osuus on 1 236 milj. euroa, kertoo Juhana Jacksén.  

OP Privaten hallinnoimat varat saavuttivat vuonna 2021 ensimmäisen kerran yli miljardin euron rajapyykin nousten 1 142 milj.euroon. 

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta

Talouden kasvuvauhti tasaantunee ja arvoimme pankin tuloksen olevan vuonna 2022 edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Volyymit ja avainluvut 2021