OP Keski-Suomi tulos 2017: omistaja-asiakasmäärän kasvu historiallisen vahva

– Onnistuimme kasvattamaan kiitettävällä tavalla pankkitoimintaamme ja ylläpitämään asiakasliiketoimintamme kannattavuutta, vaikka pankkien toimintaympäristö on tällä hetkellä erittäin haastava. Kiitos asiakkaidemme osoittamalle luottamukselle ja henkilöstömme hyvälle työpanokselle, kiittää toimitusjohtaja Pasi Sorri.

– Kohentuneesta suhdannetilanteesta huolimatta pankkien mahdollisuudet asiakasliiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen ovat heikentyneet merkittävästi. Tähän on syynä kiristynyt kilpailu, kuluja kasvattava sääntely sekä kilpailukyvyn säilyttämiseksi välttämättömien investointimenojen kasvaminen. Taloudellisen vahvuuden ylläpito on paras turva pankille ja sen omistaja-asiakkaille, toteaa Sorri.

 

  • Pankilla oli joulukuun lopussa 69 014 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 5,9 prosenttia.
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan vuoden 2017 tuloksestaan omistaja-asiakkailleen noin 8,2 milj. euroa OP-bonuksia ja 3,5 milj. euroa tuotto-osuuksien korkoja. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen.
  • Joulukuun lopun vertailukelpoinen liikevoitto 25,2 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta palautuneiden luottotappioiden, keskusyhteisön maksamien korkojen sekä onnistuneen asiakasliiketoiminnan ansiosta.
  • Pankin vakavaraisuus vahvistui ja luottosalkun nykyinen riskiprofiili hyvä. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus on 38,7 prosenttia.

Asuntolainaneuvotteluista suurin osa jo etänä, korkosuojaus kasvussa
Hyvä asuntolainakysyntä on siivittänyt uusien omistaja-asiakkaiden määrän vahvaan nousuun. Lisäksi olemme panostaneet nuorten ja lasten omistajuuteen. Asuntolainaneuvotteluistamme noin 70 prosenttia käydään etäneuvotteluina eli puhelimitse ja verkkoneuvotteluin. Laina-asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Korkosuojauksen kysyntä on kasvussa. Olemassa olevista asuntolainoistamme 20 prosenttia on korkosuojattuna ja uusista asuntolainoista suojataan jo noin 40 prosenttia.

Ensiasunnon ostajia on tulossa asuntomarkkinoille. Meillä on asp-säästöissä noin 1500 asunnon ostoon tarvittavat säästöt.

Jyvässeudun asuntomarkkina vakaalla tasolla
Asuntokauppavuosi 2017 jatkui Jyvässeudulla samalla tasolla kuin kasvuvuonna 2016. Koko toimialan käytettyjen asuntojen kauppamäärä supistui 2,5 prosenttia, mutta virkeästi jatkunut uudistuotannon kauppa tasoitti eron edellisen vuoden kokonaiskauppamäärään.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen Jyvässeudun vanhojen asuntojen 26,2 prosentin markkinaosuus vahvistui hienoisesti. Vahvin nousu tapahtui rivitalokaupassa, jossa yrityksen markkinaosuus nousi 25,8 prosentista 27,2 prosenttiin. Kiinteistökeskuksen Äänekosken toimipiste on selvä Ääneseudun asuntokaupan markkinajohtaja vahvistuneella 43,4 prosentin markkinaosuudella.

Varallisuudenhoidon liiketoiminnassa hyvä vuosi
Osakemarkkinan vire säilyi positiivisena koko vuoden 2017. Talouskasvu vahvistui maailman laajuisesti ja Suomenkin kasvunäkymiä nostettiin säännöllisesti koko vuoden ajan. Suomen talouskasvua vahvisti aiemmin yksityinen kulutus ja rakentaminen, mutta vuonna 2017 talouskasvu laajeni myös teollisuuteen ja vientisektorille. Reaalitalouden kasvun lisäksi matalana pysynyt korkotaso on edelleen antanut tukea osakemarkkinan kehitykselle.

Sijoitusvuosi 2017 oli kokonaisuudessaan hyvä ja varallisuudenhoidon liiketoiminta pysyi vakaalla kasvu-uralla koko vuoden ajan. OP Keski-Suomessa rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kysyntä säilyi erinomaisena. Rahastokanta kasvoi vuoden aikana 9,5 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutusten 8,9 prosenttia. Rahasto- ja sijoitusvakuutuskanta yltää vuoden lopussa 810,8 milj. euroon. OP Privaten hoidossa olevan varallisuuden määrä kasvoi vastaavana aikana 11 prosenttia nousten 542 milj. euroon.

Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien myönteinen kehitys jatkui
OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuonna 2017 8,3 prosenttia 478 miljoonaan euroon. Luotonanto painottui edellisvuosien tapaan rakentamisen ja asuntoyhteisöjen rahoittamiseen.

Yritysten luottosopimusten korkosuojauksissa v. 2016 alkanut voimakas kysyntä jatkui edelleen. Korkosuojausten kysyntää tukee sekä euroalueen talouden elpyminen ja Yhdysvaltain korkosyklin kääntyminen.

Pankki tiivisti johtoryhmän kokoonpanoa heti alkuvuodesta
Pankinjohtaja Hannu Ujulan siirryttyä OP Ryhmän keskusyhteisön palvelukseen, hänen tilalleen ei haettu uutta henkilöä, vaan yritysasiakasliiketoiminnan kokonaisvastuun on ottanut pankinjohtaja Juhana Jacksén 31.1.2018 alkaen. Jacksénin vastuulla on yritysasiakasliiketoiminnan lisäksi varallisuudenhoidon liiketoiminta. Organisoinnilla haetaan ensisijaisesti tehokkuutta, sisäistä sujuvuutta ja eri asiakasryhmille parhaita mahdollisia toimintamalleja.

– Henkilöstömme määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja vähennysten tulee koskettaa kaikkia organisaatiotasoja, toteaa Pasi Sorri.

Reagoimme asiakaspalautteeseen - pääkonttorin kassapalveluiden uusi sijainti
Pääkonttorin kassapalvelut ovat muuton vuoksi kiinni perjantaina 9.2. ja maanantaina 12.2. Ovet uusissa tiloissa Forumin kauppakeskuksessa avataan tiistaina 13.2.

Uusissa tiloissa on asiakkaiden käytössä vuoronumerojärjestelmä ja avarampi tila mahdollistaa väljemmän ja rauhallisemman miljöön asiointiin. Siirtymisellä ei ole vaikutusta kassapalvelun aukioloaikoihin eikä henkilöstömääriin. Pankin infopiste ja pääkonttorin ajanvaraustoiminnot jäävät entiselle paikalleen.


Volyymit ja avainluvut

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri@op.fi, p.050 577 9834