Keski-Suomen kuudesluokkalaiset aloittavat Yrityskylä Keski-Suomessa – OP Koti mukana

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Yrityskylän kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Näiden teemojen ohella Yrityskylä kannustaa nuoria yritteliäisyyteen.

OP Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella olisi rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti yhdeksällä alueella Suomessa ja tavoittaa lähes 80 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lukuvuodessa. Yrityskylä kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista.  
 

Yrityskylä Alakoulu – koululaisten oma yhteiskunta 

OP Keski-Suomi ja OP Koti tukevat Yrityskylä Alakoulun toimintaa Keski-Suomen alueella. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö ilmentää alueen todellisia työpaikkoja ja elinkeinoelämää. Yrityskylä Keski-Suomi tavoittaa lukuvuosittain 3 000 kuudesluokkalaista opettajineen. 
 
OP Keski-Suomi tuo OP Kodin kautta kiinteistönvälityksen moninaiset työtehtävät tutuksi kuudesluokkalaisille. OP Koti vastaa Yrityskylän kiinteistönvälityksestä sekä pienoisyritysten toimitilojen arvioinneista ja uudiskohteiden suunnittelusta. OP Kodissa korostuu vahva tiimihenki ja jokaisen työntekijän vahvuudet pääsevät esiin.
 
– Haluamme edistää omalta osaltamme yhteiskuntavastuuta ja yhteisöllisyyttä. OP Koti Keski-Suomi haluaa olla vahvasti mukana lasten ja nuorten kasvussa ja tarjota talouskasvatusta toiminnallisessa muodossa.Haluamme myös opettaa lapsille ja nuorille yrittäjämäistä asennetta. Sitä tarvitaan työelämässä entistä enemmän, kertoo tyytyväisenä uudesta aluevaltauksesta OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtaja Janne Särkkä.
 
OP Kodissa oppilaat pääsevät työskentelemään toimitusjohtajan, myyntisihteerin sekä kiinteistö- ja vuokravälittäjän toimenkuvissa.
 
* Toimitusjohtaja vastaa tiimin työskentelystä ja työilmapiiristä sekä tuloksellisesta myynnistä.
* Kiinteistönvälittäjä käyttää työssään eri myyntikanavia ja tekee hinta-arvioita Yrityskylän kohteista. 

* Vuokravälittäjä arvioi vuokrakohteet ja tekee visuaalista suunnittelua mm. valokuvaajan kanssa.

* Myyntisihteeri valmistaa myyntikohteiden asiakirjat ja avustaa kiinteistö- ja vuokravälittäjiä asunnonvälityksessä.  

 
Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan, opetussuunnitelmaa toteuttavan oppimiskokonaisuuden. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT ry. 
 
Lisätietoja: 
OP Koti Keski-Suomi, toimitusjohtaja Janne Särkkä, janne.sarkka@op.fi, p. 0503141074
OP Keski-Suomi, viestintäpäällikkö Pia Saikkonen, pia.saikkonen@op.fi, p.040 558 3085