Kuolinpesät - läheisen kuoleman kohdatessa

Omaisen kuoleman jälkeen, surun ja luopumisen keskellä, läheisten tulee huolehtia muiden käytännön järjestelyjen lisäksi myös pankkiasioista. Otamme osaa suruusi ja olemme apunasi pankki- ja vakuutusasioiden hoitamisessa.

Saamme tiedon asiakkaamme kuolemasta yleensä suoraan väestötietojärjestelmästä. Lähetämme kuolinpesän osoitteeseen osanottokirjeen noin kuukauden kuluttua kuolemasta. Saat kirjeen mukana tarkemmat tiedot vainajan asiakkuudesta.

Autamme sinua. Voit varata puhelinneuvonta-ajan asiakaspalvelustamme 0100 0500.

Ennen perunkirjoitusta:

Hanki virkatodistus osoittaaksesi osakkuutesi kuolinpesään ja toimita se pankkiin (kts. alla ohje). Virkatodistuksen toimittamisen jälkeen kuolinpesän tililtä voi kuka tahansa kuolinpesän osakas maksaa hautaamiseen sekä kuolinpesän hoitoon liittyvä maksuja.

Kaikki kuolinpesän laskut tulee kuolinpesän osakkaan toimesta 

 1. allekirjoittaa
 2. lisätä nimenselvennys sekä
 3. kuolinpesän tilinumero

Kuolinpesän laskujen takia omaisen ei tarvitse tulla käymään pankissa, vaan osakas voi toimittaa laskut hoidettavaksi:

 1. skannattuna kuolinpesään kuuluvan osakkaan oman OP-verkkopalvelun kautta
 2. skannattuna salattuna sähköpostitse: keski-suomen@op.fi
 3. postitse osoitteella: OP Keski-Suomi, Omistaja-asiakaspalvelut, Kankaankatu 17, 40200 Jyväskylä
  Jäljennökset riittävät, emme palauta asiakirjoja

Voit toki myös tuoda dokumentit pankkimme infopisteisiin tai toimipisteiden kassoille. Asiakirjat voi tuoda skannattaviksi mihin tahansa OP:n toimipisteeseen kaikkialla Suomessa.

Perunkirjoitus:

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän omaisuudesta ja osakkaista. Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Lähetä perukirja meille tarkastettavaksi ennen perinnönjakoa.

Perunkirjoituksen jälkeen:

Täyttäkää valtakirja, jolla valtuutatte kuolinpesän hoitajaksi yhden tai useamman osakkaan. Huomioi perinnönjaossa muun muassa ositus ja jaon toteutustapa.

Kaikki kuolinpesää koskevat asiakirjat (mm. virkatodistus, perunkirjoitus liitteineen) voi toimittaa meille OP Keski-Suomeen joko

 1. skannattuna kuolinpesään kuuluvan osakkaan oman OP-verkkopalvelun kautta
 2. skannattuna salattuna sähköpostitse: keski-suomen@op.fi
 3. postitse osoitteella: OP Keski-Suomi, Omistaja-asiakaspalvelut, Kankaankatu 17, 40200 Jyväskylä.