Kuolinpesän hoitaminen

Omaisen kuoleman jälkeen, surun ja luopumisen keskellä, läheisten tulee huolehtia muiden käytännön järjestelyjen lisäksi myös pankkiasioista. Kuolinpesää hoitavana voit kuitenkin ensin keskittyä hautajaisjärjestelyihin. Otamme osaa suruusi ja olemme apunasi pankki- ja vakuutusasioiden hoitamisessa.

Saamme tiedon asiakkaamme kuolemasta yleensä suoraan väestötietojärjestelmästä. Lähetämme kuolinpesän osoitteeseen osanottokirjeen noin kuukauden kuluttua kuolemasta. Saat kirjeen mukana tarkemmat tiedot vainajan asiakkuudesta. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit konttorilta.

Miten kuolinpesän hoitaminen etenee?

 

 • Ennen perunkirjoitusta: Maksa mahdollisia kuolinpesän laskuja konttorissa. Hanki virkatodistus osoittaaksesi osakkuutesi kuolinpesään.
 • Perunkirjoitus: Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän omaisuudesta ja osakkaista. Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Lähetä perukirja meille tarkastettavaksi ennen perinnönjakoa.
 • Perunkirjoituksen jälkeen: Täyttäkää valtakirja, jolla valtuutatte kuolinpesän hoitajaksi yhden tai useamman osakkaan. Huomioi perinnönjaossa muun muassa ositus ja jaon toteutustapa.

 

Mistä saan virkatodistuksen pankkia varten, entä valtakirjan? Omaisen kuoleman jälkeen moni pankkiasia voi askarruttaa. Muista ottaa askel kerrallaan.

Tutustu laatimiimme ohjeisiin ja kuolinpesää hoitavan muistilistaan. Valtakirjan löydät kohdasta Perunkirjoituksen jälkeen.

Saamme tiedon asiakkaamme kuolemasta yleensä suoraan väestötietojärjestelmästä. Tiedon perusteella lukitsemme vainajan verkkopalvelutunnukset, irtisanomme kortin ja poistamme mahdolliset tilin käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi puolisolla tai jollain muulla henkilöllä on tiliin laajat käyttöoikeudet ja tili on OP:n verkkopalvelusopimuksessa päätilinä, tulee hänen olla meihin yhteydessä päätilin vaihtamiseksi. Verkkopalvelua ei voi käyttää, kun kuolinpesän tilin käyttöoikeudet poistetaan.

Lähetämme pankkiasiakkaillemme vainajan osoitteeseen osanottokirjeen noin kuukauden kuluttua kuolemasta. Saat kirjeen mukana tarkemmat tiedot vainajan asiakkuudesta. Kirje sisältää muun muassa tiedot e-laskuista, suoramaksuista, mahdollisista sijoituspalveluista ja valtakirjapohjan. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Virkatodistus vainajasta

Virkatodistus on todistus väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista, joista ilmenee kuolintapauksen lisäksi mm.  vainajan perhesuhteet. Virkatodistuksella osoitat siis osakkuutesi kuolinpesään.

Tarvitset virkatodistuksen pankkia varten, jotta voit asioida kuolinpesän puolesta.

Tilaa virkatodistus puhelimitse Digi- ja väestötietovirastosta tai vainajan omasta seurakunnasta.

Laskut ja lainat

Tiedätkö vainajalla olleen lainaa? Olethan meihin yhteydessä, jotta voimme auttaa lainan maksujärjestelyiden tekemisessä.

Sopimukset ja tilaukset

Vainajan jäämistöstä voit löytää viitteitä hänen tekemistään sopimuksista ja tilauksista. Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset sitovat kuolinpesää. Nämä sopimukset ja sopimuksia koskeva laskutus ei pääty automaattisesti kuolinpäivään.

Voit irtisanoa sopimuksista ja tilauksista tarpeettomat. Näitä ovat esimerkiksi puhelin- ja internetliittymät, lehtitilaukset tai kotiin tilatut palvelut kuten ateriapalvelu.

Yhteisomisteinen tili

Onko sinulla ja vainajalla ollut yhteisomisteinen tili? Kuolintapauksessa kuolinpesästä tulee tilin toinen omistaja. Tilin toisena omistajana, voit edelleen käyttää tiliä normaalisti, ellei kuolinpesä tai sen yksittäinen osakas vaadi tilivarojen jäädyttämistä. Suosittelemme, että leskenä ohjaat tulosi omalle tilillesi yhteisomisteisen tilin sijasta.

Laskut

Onko kuolinpesällä maksettavia laskuja? Ennen perunkirjoitusta voit maksaa vainajan tililtä vain kohtuulliset hautajaiskulut, perunkirjoituksen valmisteluun liittyvät kulut sekä kuolinpesän omaisuuden arvon ylläpitämiseen liittyvät kulut. Yksikin osakas voi maksaa tällaiset kulut ilman valtakirjaa muilta osakkailta.

Kuolinpesän laskujen maksu hoituu konttorissa ilman ajanvarausta. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja mahdollinen osakkuutesi todistava virkatodistus.

Oletko tottunut maksamaan laskuja maksupalvelukuorilla? Maksupalvelukuoria et voi käyttää ennen perunkirjoituksen valmistumista ja tilinkäyttöoikeusvaltuutuksen antamista.

Askarruttaako sinua kuolinpesän e-laskut ja suoramaksut? Voit irtisanoa tarpeettomat e-laskut ja suoramaksut, muuten ne pysyvät ennallaan. Listaus vainajan e-laskuista ja suoramaksuista saapuu osanottokirjeen mukana. Tarvittaessa voit noutaa dokumentit myös miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Huomioithan kuolinpesän varallisuuden ja pidät huolta, että sen varat riittävät kulujen kattamiseen.

Jos epäilet, että kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan kaikkia pesänselvityskuluja, otathan tässä tapauksessa meihin pikaisesti yhteyttä. Näin ollen voimme irtisanoa toistuvat maksut, jotka eivät ole kuolinpesän hoidon kannalta ensisijaisia.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän omaisuudesta ja osakkaista. Perukirja on myös veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Perukirjan tulee olla valmis viimeistään 3kk kuluttua kuolinpäivästä, sen laatimiseen on kuitenkin mahdollista hakea lisäaikaa tarvittaessa. Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Toimeksianto perukirjan laatimisesta kannattaa antaa viipymättä, koska perunkirjoituksen valmistelu on monesti pitkäkestoinen prosessi.

Asiantuntija hoitaa puolestasi yleensä koko perunkirjoituksen eli selvittää osakkaat, kerää tarvittavat liitteet ja selvittää kuolinpesän varallisuuden. Tiesithän, että voit kysyä perunkirjoituksen laatimista myös meiltä? Lue lisää tarjoamistamme palveluista kohdasta Tukea kuolinpesän hoitamiseen.

Tarvittavia dokumentteja

Perukirjan laatimiseksi tarvitaan ainakin selvitykset osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Tavallisesti kuolinpesän osakkaiden ja tarvittavien dokumenttien selvitys tapahtuu perukirjan laatijan toimesta.

Asiakkuusilmoitus eli kooste vainajan palveluista

Perukirjan laatimista varten tarvitaan tiedot vainajan sekä mahdollisen lesken pankkiasioinnin laajuudesta kuolinpäivältä. Nämä käyvät ilmi asiakkuusilmoituksesta. Tiedot tarvitaan kaikista pankkiryhmistä, joissa vainajalla on ollut asiointia.

Osuuspankista riippuen asiakkuusilmoitus joko saapuu osanottokirjeen mukana osoitteeseen tai se tulee noutaa miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Testamentti ja tallelokeron luettelointi

Mahdollinen testamentti voi olla jäämistön asiakirjoissa tai säilytyksessä pankissa.

Asiakkuusilmoituksesta käy ilmi, jos vainajalla on ollut tallelokero tai asiakirjasäilytys. Käy luetteloimassa mahdollinen tallelokero konttorilla perunkirjoitusta varten.

Varaa aika tallelokeron luetteloimiseen puhelimitse.

Osakkaat ja sukuselvitys

Kuolinpesän osakkaita ovat mm. perilliset, eloonjäänyt puoliso sekä yleistestamentin saajat.

Lue lisää kuolinpesän osakkaista Suomi.fi -sivuilta.

Siirry Suomi.fi-sivuille

Sukuselvityksen myötä saadaan tietoon, ketkä ovat perillisinä kuolinpesän osakkaita. Sukuselvitys on vainajasta tehtävä katkeamaton virkatodistusten ketju 15 ikävuodesta alkaen. Jos olet antanut perunkirjoituksen laatimisesta toimeksiannon asiantuntijalle, sisältyy sukuselvityksen hankkiminen yleensä toimeksiantoon.

Perukirjan tarkastus

OP:lla on pankkina velvollisuus tuntea myös kuolinpesäasiakkaansa. Tämän myötä säilytämme kuolinpesän varallisuutta kaikkien sen oikeudenomistajien eli osakkaiden yhteiseen lukuun. Jotta voimme todeta ja varmistaa ketkä ovat oikeutettuja asioimaan kuolinpesän puolesta, toimita perukirja allekirjoitettuna kaikkine liitteineen tarkastettavaksi lähimpään osuuspankkiisi. Olemme erikseen yhteydessä mahdollisesti tarvittavista täydennyksistä toimitettuihin asiakirjoihin. Perukirjan tarkastaminen vie muutamia viikkoja.

Perukirjan liitteet

Toimita tarkastukseen allekirjoitetun perukirjan liitteeksi tapauskohtaisesti seuraavat sukuselvitykset:

 1. Katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen
 2. Katkeamaton sukuselvitys leskestä avioliiton ajalta
 3. Katkeamaton sukuselvitys 15-vuotiaasta alkaen jo edesmenneistä tai perinnöstä luopuvista osakkaista
 4. Elää-todistukset kaikista kotimaassa tai ulkomailla asuvista osakkaista

Huomioithan, että kohtia 1.-4. ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa meille, jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa.

Lisäksi perukirjan liitteeksi voidaan tapauskohtaisesti tarvita seuraavia asiakirjoja. Huomioithan, että esimerkkinä listatut asiakirjat eivät välttämättä kosketa jokaista kuolinpesää, tai ole välttämättä tyhjentävä listaus:

 1. Kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus, jos joku osakkaista on luopunut perinnöstä
 2. Testamentti
 3. Testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset
 4. Aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen, jos vainaja oli leski
 5. Avioehto
 6. Avioeron jälkeen laadittu ositussopimus
 7. Ositus- tai perinnönjakosopimus

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, toimita lisäksi seuraavat asiakirjat:

 1. Päätös/määräys edunvalvojasta
 2. Päätös edunvalvojan sijaisesta
 3. Digi- ja väestötietoviraston lupa perinnönjakoon

Ositus ja perinnönjako

Osituksessa ja perinnönjaossa on kysymys kahdesta eri toimituksesta.

Ositus tarkoittaa aviovarallisuussuhteen purkamista. Osituksessa selvitetään, mikä varallisuus kuuluu leskelle ja mikä taas vainajan perillisille. Osituksessa ratkaistaan myös lesken mahdollinen oikeus tasinkoon aviopuolisonsa kuolinpesästä. Leskellä taas ei ole velvollisuutta luovuttaa tasinkoa ensin kuolleen aviopuolisonsa perillisille, vaikka leski olisikin ollut varakkaampi.

Perinnönjako puolestaan tarkoittaa vainajalle kuuluneen, kaikkien velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneen netto-omaisuuden jakamista perillisille.

Lain mukaan aviopuolisoiden välillä on tehtävä ensin ositus, tai avio-oikeuden puuttuessa erottelu. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjako. Ositukselle ja perinnönjaolle ei ole laissa määrätty mitään määräaikaa. Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu.

Perinnönjaon toteutus

Pääsääntöisesti kuolinpesäosakkaat ja leski saavat toimittaa osituksen ja perinnönjaon sopimallaan tavalla. Sääntöön on kuitenkin kaksi pääpoikkeusta:

 1. Jos joku kuolinpesäosakkaista on alaikäinen, tai hänelle on määrätty edunvalvoja, on osituksen tai perinnönjaon toimittamiseen saatava Digi- ja väestötietoviraston lupa, jos se suoritetaan ilman pesänjakajaa. Tällöin voidaan mahdollisesti tarvita myös edunvalvojan sijainen edustamaan muuten esteellistä huoltajaa tai edunvalvojaa (esimerkiksi lapsi ja vanhempi kuolinpesäosakkaita samassa kuolinpesässä).
 2. Jos jonkun kuolinpesäosakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, eikä pesään haeta pesänjakajaa, varojen jakoon tarvitaan ulosottoviranomaisen lupa.

Pesänjakaja

Sopimukseen perustuvan osituksen ja perinnönjaon sijasta voidaan kuolinpesään hakea yhdenkin kuolinpesäosakkaan aloitteesta pesänjakajaa. Pesänjakaja on henkilö, jonka tuomioistuin määrää toimittamaan osituksen ja/tai perinnönjaon, jos kuolinpesäosakkaat eivät saa asiaa keskenään sovituksi.

Perinnönjakosopimus

Täyttääkseen lain sille asettamat vaatimukset, on osituksesta tai perinnönjaosta laadittava kirjallinen sopimus, jonka kaikki allekirjoittavat ja jonka allekirjoitukset kaksi esteetöntä todistajaa todistaa oikeaksi.

Jako-osuuksien määrittäminen kuuluu siis kuolinpesän osakkaille itselleen. Emme pankkina voi ottaa kantaa jako-osuuksiin, ellei pankin lainopillisiin palveluihin ole annettu toimeksiantoa hoitaa ositus ja/tai perinnönjako.

Jotta voimme kirjata arvo-osuustilille osakkaan perinnönjaossa saamat arvo-osuudet, tulee meille toimittaa lainvoimainen ositus- ja perinnönjakokirja.

Valtakirja

Kuolinpesän asioiden hoitamiseksi on hyvä laatia valtakirja kaikkien osakkaiden kesken. Valtakirjassa määrittelette yhdessä, kenelle haluatte antaa oikeuden toimia kuolinpesän puolesta ja millä laajuudella. Valtakirja tulee voimaan, kun olemme tarkastaneet perukirjan. Perunkirjoitusta varten ei vielä tarvita valtakirjaa, voitte täyttää valtakirjapohjan perunkirjoituksen jälkeen.

Asiakkaanamme voit täyttää pankki- ja vakuutusasioiden valtakirjan op.fi-palvelussa. Muun pankin asiakkaana voit tulostaa valtakirjapohjan. Kyseinen valtakirjapohja saapuu myös osanottokirjeen mukana. Huomaathan, että OP-Henkivakuutuksen tuotteille on oma valtakirjapohjansa, joka tulee täyttää erikseen aina, jos vainajalla on ollut OP-Henkivakuutuksen tuotteita.

Jos ette laadi valtakirjaa, tulee kaikkien osakkaiden olla paikalla kuolinpesään liittyviä pankkiasioita hoidettaessa.

Jos osakkaiden joukossa on asiakkaanamme oleva henkilö, suosittelemme valitsemaan hänet valtuutetuksi. Näin ollen valtakirjaan kirjatut tilin käyttöoikeudet lisätään automaattisesti perukirjan tarkastuksen yhteydessä. Tilivarojen jakaminen helpottuu, jos valtuutettu on asiakkaamme.

Toimita täytetty valtakirja mihin tahansa osuuspankin konttoriin.

Siirry täyttämään pankki-ja vakuutusasioiden valtakirja

Tulosta pankki- ja vakuutusasioiden valtakirja (pdf)

Tulosta henkivakuutusasioiden valtakirja (pdf)

Perukirjan toimittaminen verottajalle

Toimita perukirjan kopio liitteineen Verohallinnolle kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Voit toimittaa sen myös sähköisesti siirtymällä Verohallinnon sivuille.

Siirry Verohallinnon sivuille

Muistathan lähettää perukirjan ajoissa Verohallinnolle. Myöhässä toimitetusta perukirjasta täytyy maksaa myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Tavallisesti perintöverotuspäätös valmistuu noin 6-12 kuukauden kuluttua perukirjan toimittamisesta Verohallinnolle.

Kuolinpesän tilin ja muiden palveluiden lopettaminen

Kun kuolinpesän perukirja on toimitettu ja tarkistettu, voit kaikkien kuolinpesäosakkaiden valtuuttamana lopettaa kuolinpesän palvelut ajanvarauksella missä tahansa osuuspankin konttorissa.

Suosittelemme pitämään tiliä voimassa seuraavien veronpalautusten yli. Jos lopetat kuolinpesän tilin ennen seuraavia veronpalautuksia, muistathan ilmoittaa Verohallinnolle mille tilille veronpalautukset ohjataan.

Oliko vainaja omistaja-asiakkaamme? Jäsenosuusmaksu palautetaan yhden kokonaisen kalenterivuoden jälkeen tammikuussa. Jos lopetat tilin ennen jäsenmaksun palauttamista, muistathan ilmoittaa meille mille tilille jäsenmaksu ohjataan.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen voi olla surun keskellä raskasta ja voimia vievää. Tiesithän, että kaikkea ei ole pakko hoitaa itse?

Hyödynnä lakipalveluitamme

Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Voit kysyä perunkirjoituksen tekemistä myös lakipalveluidemme asiantuntijoilta. Perunkirjoituksen hinta pankissa määräytyy palveluhinnastomme mukaan. Maksuihin käytetään ensisijaisesti kuolinpesälle kertyneitä OP-bonuksia. Kysy lisää puhelimitse.

Lakipalveluidemme asiantuntijoilta saat tarvittaessa apua myös osituksen tekoon.

OP Koti on myös apunasi

Perunkirjoitusta varten tarvittavaa asunto- ja kiinteistöomaisuuden arviointia voit kysyä meiltä OP Kodista. Olemme Suomen luotetuin kiinteistönvälittäjä ja välittäjämme ovat apunasi 170 eri paikkakunnalla. 

Ota meihin yhteyttä