Kuolinpesän vakuutukset

Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on hoidettavanaan monia käytännön asioita. Tämän tietopaketin tarkoituksena on selventää ja helpottaa kuolinpesän vakuutusasioiden hoitamista.

Vainajan omaisuus siirtyy kuolinhetkellä kuolinpesän osakkaille, jotka pääsääntöisesti päättävät yhdessä kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioista aina perinnönjakoon asti. Perinnönjaon toteuttamiselle ei ole laissa määrätty määräaikaa, mutta perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolinpesän vakuutusten hoitaminen ja muuttaminen

Kuolinpesän vakuutusasioiden hoitaminen vaatii useissa tapauksissa, että kuolinpesän asiakirjat (perukirja/virkatodistus/testamentti/valtakirjat) on toimitettu Pohjola Vakuutukseen ja ne on tarkastettu. Osa asioinneista on kuitenkin sellaisia, että toimenpiteet voidaan hoitaa ilman kaikkia dokumentteja. Alla olevasta listasta voit tarkistaa mitä dokumentteja eri asioiden hoitaminen vaatii.

Ilman kuolinpesän asiakirjoja voit Kun virkatodistus / perukirja on toimitettu ja osakkuutesi on tarkistettu, voit Kun virkatodistus / perukirja, mahdollinen testamentti ja osakkaiden valtakirja on toimitettu ja tarkistettu, voit
Kääntää kuolinpesän vakuutuspostin uuteen osoitteeseen Saada tietoja kuolinpesän nimissä olevista vakuutuksista Lisätä tai muuttaa kuolinpesän vakuutusasioinnin tilinumeron, jolle maksunpalautus ohjataan
Saada maksuaikaa kuolinpesän laskulle Irtisanoa vainajan irtaimiston vakuutuksen, sekä siihen liittyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen myyntipäivään tai vuokrasopimuksen päättymispäivään, jos vakuutuspaikkana ollut asunto on lopullisesti tyhjennetty vakuutettuna olevasta irtaimistosta Irtisanoa vakuutuksia
Ilmoittaa päätettäväksi vainajan henkilövakuutukset. Henkilövakuutus päätetään kuolinpäivään.     Tehdä uusia vakuutuksia
    Tehdä muutoksia vakuutuksiin
    Muuttaa vakuutusasiakkuuden tietoja

 

Kuolinpesän asiakirjojen toimitus Pohjola Vakuutukseen

Kuolinpesän vakuutusasioiden hoitaminen ja vakuutusten muutokset edellyttävät virkatodistuksen tai perukirjan lisäksi valtakirjaa, jossa kuolinpesän kaikki osalliset valtuuttavat valitun osakkaan tai valitut osakkaat hoitamaan kuolinpesän vakuutusasioita. Jos valtakirjaa ei laadita, tulee kaikkien osakkaiden olla paikalla kuolinpesään liittyviä vakuutusasioita hoidettaessa. Jos vainajalla on testamentti, on siitä toimitettava kopio vakuutusyhtiölle, ja tällöin myös testamentinsaajalta edellytetään valtuutus. 

Voit toimittaa kuolinpesän asiakirjat (esim. virkatodistus, perukirja liitteineen ja valtakirja) kätevästi verkossa. Kun toimitat asiakirjat hyvissä ajoin ennen asiointia, varmistat palvelun sujuvuuden.  

Näin toimitat asiakirjoja ja laskuja 

Voit myös postittaa kuolinpesän asiakirjat osoitteeseen: 

Pohjola Vakuutus Oy 
Tunnus 5019075 
00003 VASTAUSLÄHETYS 

Jos toimitat asiakirjat konttorille, huomaathan että niiden perusteella ei voi tehdä muutoksia vakuutusturvaan ennen kuin ne on tarkistettu. Tarkistus vie noin 2 viikkoa.

Jos kuolinpesällä on osuuspankin pankkiasiakkuus ja toimitat kuolinpesän asiakirjoja pankkiasioiden hoitamiseksi osuuspankkiin, voit samassa yhteydessä kertoa myös kuolinpesän vakuutusasiakkuudesta Pohjola Vakuutuksessa, jotta asiakirjat voidaan välittää pankista vakuutuksen käyttöön. 

Valtakirja kuolinpesän vakuutusasioiden hoitoon

Valtuutuksen kuolinpesän vakuutusasioiden hoitoon voi tehdä kuolinpesän vakuutusasioiden valtakirjapohjalla, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä. 

Kun valtuuttajalla on osuuspankin pankkiasiakkuus, hän voi tehdä sähköisen valtakirjan kuolinpesän pankki ja vakuutusasiointiin.

Kun kaikki tarvittavat kuolinpesän asiakirjat on toimitettu, kestää noin 2 viikkoa ennen kuin ne on tarkastettu ja valtuutettu voi hoitaa kuolinpesän asioita asiakaspalvelussa.

Kuolinpesän vakuutusten voimassaolo

Kuolinpesän osakas voi ilmoituksellaan päättää vainajan henkilövakuutukset kuolinpäivään. Ennen vakuutusten päättämistä tarkistamme kuolinpäivätiedon Digi- ja väestötietovirastosta.

Vainajan nimissä olleet omaisuusvakuutukset jäävät voimaan, kunnes ne irtisanotaan kirjallisesti. Sen voi tehdä esimerkiksi lähettämällä viestin op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Vakuutukset kannattaa pitää voimassa, kunnes vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. Omaisuuden jaon jälkeen kuolinpesän omaisuusvakuutukset ovat voimassa 14 vuorokautta uuden omistajan hyväksi. Jaon jälkeen uuden omistajan tulee vakuuttaa omaisuus.

Kuolinpesän osakas voi irtisanoa vainajan irtaimiston vakuutuksen, sekä siihen liittyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ilman kuolinpesän valtuutusta myyntipäivään tai vuokrasopimuksen päättymispäivään, jos vakuutuspaikkana ollut asunto on lopullisesti tyhjennetty vakuutettuna olleesta irtaimistosta, asunnon myynnin tai vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Irtisanomisviestissä tulee kertoa, jos kyseessä on tämänkaltainen tilanne. Osakkuus kuolinpesään pitää myös viestissä osoittaa (esim. virkatodistuksella tai perukirjakopiolla), ellei näitä ole jo aiemmin toimitettu Pohjola Vakuutukseen. 

Kuolinpesän ajoneuvovakuutus jatkuu normaalisti, kunnes ajoneuvo rekisteröidään uudelle omistajalle. Tällöin kuolinpesän vakuutus päättyy automaattisesti Traficomin omistajanmuutosilmoituksen perusteella. Kuolinpesän ajoneuvolle on mahdollista tehdä myös liikennekäytöstäpoisto. Lisätietoja kuolinpesän ajoneuvoasioista saat Traficomin verkkopalvelusta.

Mahdolliset ylimääräiset vakuutusmaksut palautetaan vainajan vakuutustietoihin ilmoitetulle tilille tai sen puuttuessa, osuuspankin konttorilta lunastettavana maksuosoituksena. Jos vainajan tilejä on päätetty tai tietoa ei ole vainajan vakuutusasiakkuuden tiedoissa, kannattaa ajantasainen tili ilmoittaa esim. irtisanomisilmoituksen yhteydessä. Tilitieto ei päivity automaattisesti. Huomaathan, että myös tilitiedon muuttaminen tai ilmoittaminen edellyttää kuolinpesän osakkaiden valtuutuksen.