Nainen asioi vakuutusasioissa verkossa

Kuolinpesän vakuutukset

Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on hoidettavanaan monia käytännön asioita. Tämän tietopaketin tarkoituksena on selventää ja helpottaa kuolinpesän vakuutusasioiden hoitamista.

Vainajan omaisuus siirtyy kuolinhetkellä kuolinpesän osakkaille, jotka pääsääntöisesti päättävät yhdessä kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioista aina perinnönjakoon asti. Perinnönjaon toteuttamiselle ei ole laissa määrätty määräaikaa, mutta perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolinpesän vakuutusten hoitaminen ja muuttaminen

Kuolinpesän osakas on oikeutettu saamaan tietoa kuolinpesän vakuutuksista virkatodistuksella tai perukirjalla, josta kuolinpesän osakkuus käy ilmi. Virkatodistus on mahdollista pyytää vainajan seurakunnalta tai maistraatista.

Kuolinpesän vakuutusasioiden hoitaminen ja vakuutusten muutokset edellyttävät kuitenkin virkatodistuksen tai perukirjan lisäksi valtakirjaa, jossa kuolinpesän kaikki osalliset valtuuttavat valitun osakkaan tai valitut osakkaat hoitamaan kuolinpesän vakuutusasioita. Jos vainajalla on testamentti, on siitä toimitettava kopio vakuutusyhtiölle, ja tällöin myös testamentinsaajalta edellytetään valtuutus. Osakkaat voivat antaa valtuutukset myös erillisillä valtakirjapohjilla, jos kaikkien osakkaiden allekirjoituksen saaminen samalle valtakirjalle ei ole mahdollista.

Voit tulostaa kuolinpesän valtakirjapohjan alla olevasta linkistä tai pyytää sitä puhelimitse, lähettämällä verkkoviestin tai käymällä konttorilla. Huomaathan, että pankkiasioiden valtakirja ei ole riittävä vakuutusasioiden hoitoon ja pankkiin toimitetut asiakirjat eivät automaattisesti ole käytettävissä vakuutusasioissa. Jos toimitat asiakirjat konttorille, voit tiedustella niiden arkistoimista myös vakuutusasioiden hoitoa varten.

Kuolinpesälle voidaan hakea tuomioistuimelta myös ulkopuolinen pesänselvittäjä. Tällöin vain määrätyllä pesänselvittäjällä on oikeus kuolinpesän asioiden hoitamiseen.

Kuolinpesän vakuutusten voimassaolo

Vainajan henkilövakuutukset päätetään automaattisesti kuolinpäivään maistraatista tulevan tiedon perusteella. Mahdolliset ylimääräiset maksut palautetaan vainajan vakuutustietoihin ilmoitetulle tilille tai sen puuttuessa, konttorilta lunastettavana maksuosoituksena. Jos vainajan tilejä on päätetty, kannattaa ajantasainen tili ilmoittaa vakuutusyhtiölle mahdollisimman pian. Tilitieto ei päivity automaattisesti. Huomaathan, että myös tilitiedon muuttaminen edellyttää edellä mainitun kuolinpesän osakkaiden valtuutuksen.

Vainajan nimissä olleet omaisuusvakuutukset pysyvät voimassa, kunnes ne irtisanotaan. Ne kannattaa pitää voimassa, kunnes vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. Tällöin uusi omistaja huolehtii vakuuttamisen jatkossa. Vakuutuksen irtisanomisen valtuutettu voi hoitaa kirjallisesti konttorilla tai verkkoviestillä.

Kuolinpesän ajoneuvovakuutus jatkuu myös normaalisti, kunnes ajoneuvo rekisteröidään uudelle omistajalle. Tällöin kuolinpesän vakuutus päättyy automaattisesti Trafin omistajanmuutosilmoituksen perusteella. Kuolinpesän ajoneuvolle on mahdollista tehdä myös liikennekäytöstäpoisto. Lisätietoja kuolinpesän ajoneuvoasioista saat Trafin verkkopalvelusta.

Kuolinpesän vakuutusasiat hoituvat parhaiten kerralla konttorilla. Otathan edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi konttorille mukaan myös henkilöllisyystodistuksen.  Jos sinulla ei ole mahdollisuutta asioida konttorilla, voit toimittaa asiakirjat myös verkkoviestin liitteenä. Sähköisesti toimitettujen asiakirjojen käsittelyaika on noin viikko, jonka jälkeen valtuutettu osakas voi hoitaa kuolinpesän vakuutusasioita kätevästi myös puhelimessa tai verkkoviestillä.