Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän omaisuudesta ja osakkaista. Perukirja on myös veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Perukirjan tulee olla valmis viimeistään 3kk kuluttua kuolinpäivästä, sen laatimiseen on kuitenkin mahdollista hakea lisäaikaa tarvittaessa.

Hyödynnä lakipalveluitamme

Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Toimeksianto perukirjan laatimisesta kannattaa antaa viipymättä, koska perunkirjoituksen valmistelu on monesti pitkäkestoinen prosessi. Asiantuntija hoitaa puolestasi yleensä koko perunkirjoituksen eli selvittää osakkaat, kerää tarvittavat liitteet ja selvittää kuolinpesän varallisuuden. Voit kysyä perunkirjoituksen tekemistä lakipalveluidemme asiantuntijoilta. Perunkirjoituksen hinta pankissa määräytyy palveluhinnastomme mukaan. Maksuihin käytetään ensisijaisesti kuolinpesälle kertyneitä OP-bonuksia. Kysy lisää puhelimitse.

Tarvittavia dokumentteja

Perukirjan laatimiseksi tarvitaan ainakin selvitykset osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Tavallisesti kuolinpesän osakkaiden ja tarvittavien dokumenttien selvitys tapahtuu perukirjan laatijan toimesta.

Asiakkuusilmoitus eli kooste vainajan palveluista

Perukirjan laatimista varten tarvitaan tiedot vainajan sekä mahdollisen lesken pankkiasioinnin laajuudesta kuolinpäivältä. Nämä käyvät ilmi asiakkuusilmoituksesta. Tiedot tarvitaan kaikista pankkiryhmistä, joissa vainajalla on ollut asiointia. Osuuspankista riippuen asiakkuusilmoitus saapuu joko osanottokirjeen mukana osoitteeseen tai se tulee noutaa miltä tahansa osuuspankin konttorilta.

Testamentti ja tallelokeron luettelointi

 • Mahdollinen testamentti voi olla jäämistön asiakirjoissa tai säilytyksessä pankissa.
 • Asiakkuusilmoituksesta käy ilmi, jos vainajalla on ollut tallelokero tai asiakirjasäilytys. Käy luetteloimassa mahdollinen tallelokero konttorilla perunkirjoitusta varten. Varaa aika tallelokeron luetteloimiseen puhelimitse.

Osakkaat ja sukuselvitys

Kuolinpesän osakkaita ovat mm. perilliset, eloonjäänyt puoliso sekä yleistestamentin saajat. Lue lisää kuolinpesän osakkaista Suomi.fi -sivuilta.

Sukuselvityksen myötä saadaan tietoon, ketkä ovat perillisinä kuolinpesän osakkaita. Sukuselvitys on vainajasta tehtävä katkeamaton virkatodistusten ketju 15 ikävuodesta alkaen. Jos olet antanut perunkirjoituksen laatimisesta toimeksiannon asiantuntijalle, sisältyy sukuselvityksen hankkiminen yleensä toimeksiantoon.

Perukirjan tarkastus

 • OP:lla on pankkina velvollisuus tuntea myös kuolinpesäasiakkaansa. Tämän myötä säilytämme kuolinpesän varallisuutta kaikkien sen oikeudenomistajien eli osakkaiden yhteiseen lukuun. Jotta voimme todeta ja varmistaa ketkä ovat oikeutettuja asioimaan kuolinpesän puolesta, tarvitsemme perukirjan allekirjoitettuna kaikkine liitteineen. Toimita perukirja liitteineen meille kätevästi verkossa tai vie se lähimpään osuuspankin konttoriin.

Olemme erikseen yhteydessä mahdollisesti tarvittavista täydennyksistä toimitettuihin asiakirjoihin. Perukirjan tarkastaminen vie muutamia viikkoja.

Perukirjan liitteet

Toimita tarkastukseen allekirjoitetun perukirjan liitteeksi tapauskohtaisesti seuraavat sukuselvitykset:

 1. Katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen
 2. Katkeamaton sukuselvitys leskestä avioliiton ajalta
 3. Katkeamaton sukuselvitys mahdollisista entisistä aviopuolisoista avioliiton ajalta
 4. Katkeamaton sukuselvitys 15-vuotiaasta alkaen jo edesmenneistä tai perinnöstä luopuvista osakkaista
 5. Elää-todistukset kaikista kotimaassa tai ulkomailla asuvista osakkaista.

Huomioithan, että kohtia 1.-5. ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa meille, jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa.

Lisäksi perukirjan liitteeksi voidaan tapauskohtaisesti tarvita seuraavia asiakirjoja. Huomioithan, että esimerkkinä listatut asiakirjat eivät välttämättä kosketa jokaista kuolinpesää, tai ole välttämättä tyhjentävä listaus:

 1. Kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus, jos joku osakkaista on luopunut perinnöstä
 2. Testamentti
 3. Testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset
 4. Aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen, jos vainaja oli leski
 5. Avioehto
 6. Avioeron jälkeen laadittu ositussopimus
 7. Ositus- tai perinnönjakosopimus

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, toimita lisäksi seuraavat asiakirjat:

 1. Päätös/määräys edunvalvojasta
 2. Päätös edunvalvojan sijaisesta
 3. Digi- ja väestötietoviraston lupa perinnönjakoon

3. Perunkirjoituksen jälkeen

Ositus ja perinnönjako, valtakirja.

Lue lisää