Kutsu varsinaiseen Osuuskunnan kokoukseen

Kuusamon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 18.4.2018 klo 18.00 alkaen Kuusamon lukion auditoriossa, osoitteessa Oulangantie 1, 93600 Kuusamo.


Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 450 €/kk ja hallinto-neuvoston jäsenille maksetaan 210 €/kokous.
  • Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

  • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 24 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 16 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Antero Hiltunen, Kaisa Kantola, Jouko Kujala, Sirpa Kämäräinen, Sirpa Pitkänen, Teemu Takalo ja Raija Vattula.
  • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

  • Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullinen tarkastaja Tapio Raappana, KHT.

8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 9.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/kuusamo.

Kuusamossa 9.4.2018

KUUSAMON OSUUSPANKKI
Hallitus