OP LÄNSI-SUOMEN VUOSIKATSAUS 2019

Vuosi 2019 oli OP Länsi-Suomessa vahvan omistaja-asiakkaiden kasvun ja sähköisen pankkiasioinnin merkittävien muutosten vuosi. Pankin liiketoiminnan tulos säilyi edelleen hyvällä tasolla alentuneesta korkotasosta huolimatta. Toimialueen jossain määrin hidastuneet kasvulukemat näkyivät myös pankin volyymien maltillisena kehityksenä.

Omistaja-asiakkaiden kasvussa huippuvauhti, panostimme digiopastukseen

Pankin omistaja-asiakkaiden määrä nousi 2703 jäsenen verran ja oli vuoden lopussa 81 057. Jäsenmäärän nettokasvu oli pankin historian suurimpia lukemia. ”Onnistuimme omistaja-asiakkuuden hyötyjen viestinnässä hienosti. Tämä mahdollisti näin upean kasvuluvun”, toimitusjohtaja Matti Kiuru iloitsee. ”Sähköisen tunnistautumisen direktiivien muuttuminen oli iso tekemisen paikka pankeille viime vuonna. Panostimme asiakkaiden opastamiseen verkko- ja mobiilipalveluissa koko henkilöstömme voimin. Erilaisia ”kädestä pitäen” opastuksia järjestimme liki 100 ja autoimme näissä tilaisuuksissa yli 2500 asiakasta. Saimme tästä runsaasti positiivista palautetta, se oli pankin henkilöstöllekin todella palkitsevaa”, Kiuru toteaa.

Rahoituksen kasvu maltillista

Yritysten investoinnit hiipuivat edellisvuodesta, yritysluottokannan kasvuksi muodostui 4,3 %:ia. Uusia yritysluottoja myönnettiin 245 miljoonaa euroa. Asuntoyhteisöjen luottokanta kasvoi vahvasti erityisesti saneeraustarpeiden luotottamisen kautta. Myös maa- ja metsätalouteen myönnetyt luotot kasvoivat selvästi. Ongelmaluottojen taso säilyi edelleen matalana.

Asuntokauppojen kappalemäärä väheni Porin, Rauman ja Kankaanpään seutukunnissa noin 5 %:lla.  Rauhallisesta asuntomarkkinasta huolimatta sekä OP Länsi-Suomen asuntolainakanta että kiinteistönvälitys kasvoivat. Asuntolainakannan kehitys oli +0,5 %. Uusia asuntolainoja nostettiin yhteensä 233 miljoonaa euroa. Nostetuista asuntolainoista vajaa puolet varustettiin korkosuojalla. Positiivisin yllätys oli OP-Koti Länsi-Suomen 8,5 % kasvu kiinteistönvälityksen volyymissa.

Kiinteistö-, metsä- ja vastuulliset rahastot kiinnostivat

Matalat korot ja ilmastonmuutos vaikuttavat sijoittamisen trendeihin. Kaikkiaan rahastosijoittaminen oli viime vuonna vahvassa suosiossa. OP Länsi-Suomen asiakkaiden rahastokanta kasvoi 20,6 % ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kanta 9,7 %. Sijoitusten vastuullisuus kiinnostaa sijoittajaa selvästi aiempaa enemmän, mikä näkyi näiden rahastojen suosiossa.

Osuustoiminnallisuus ja vastuullisuus keskiössä

Omistaja-asiakkaille maksetut bonukset nousivat uuteen ennätykseen eli 9,0 miljoonaan euroon. ”Paikalliset yhteistyökumppanimme tarjosivat omistajillemme liikunta-, ravintola-, matkailu- ja muita etuja. Toimme edut entistä paremmin näkyville OP-mobiilin kautta”, toteaa Kiuru.

OP Länsi-Suomi pyrkii kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen. ”Viime vuonna asensimme asiantuntijakeskus BEPOPin katolle aurinkosähköjärjestelmän. Järjestelmä vähentää vuosittain 6,5 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Toisenlainen esimerkki vastuullisuudestamme on Kesäduuni OP:n piikkiin. Tämän hankkeen kautta lahjoitimme 52 alueen yhdistykselle kesäduunituen 15-17 vuotiaan nuoren palkkaamiseen kesätöihin”, Kiuru kertoo.

Digitaalisuus muuttaa asiakaskäyttäytymistä

Asiakkaat käyttävät pankkiasioinnissaan yhä enemmän verkko- ja erityisesti mobiilipalvelua, joka on noussut päivittäisten asiakaskontaktien määrällä mitattuna suurimmaksi asiointikanavaksi. ”Sähköisen tunnistautumisen lainsäädäntö muuttui 2019 syyskuussa ja sen myötä myös asiakkaille tuli pakollisia muutoksia tunnistautumiseen. OP Länsi-Suomen asiakkaista 40 000 käytti OP-mobiilia vuoden 2019 lopussa ja kaiken kaikkiaan digitaalisia kanavia käytti 65 000 asiakasta”, Kiuru toteaa.

Tulostaso ylitti odotukset

Vuosi 2019 sujui pankin talouden näkökulmasta myönteisesti. Huolimatta korkotason edelleen jatkuneesta laskusta pankin korkokate kasvoi hieman (+0,8 %) viime vuoteen verrattuna. Pankin kaikkien liiketoimintojen volyymia kuvaava asiakasliiketoiminta kasvoi 4,8 prosenttia. Rahoitustoiminnan kasvu oli maltillisesti 2,2 prosenttia. OP Ryhmän vahvasta digitaalisen kehittämisen panostuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista huolimatta onnistuimme kääntämään pankin kulujen kehityksen lievästi alenevaksi.

Pankin liikevoitoksi muodostui asiakasbonusten maksamisen jälkeen 34 miljoonaa euroa. Pankin omistaja-asiakkaiden tuotto-osuuksille maksettiin edelleen 3,25 prosentin tuotto.


Lisätietoa

Toimitusjohtaja Matti Kiuru, p. 044 7141 400