OP Kantrisalo ja OP Lounaismaa suunnittelevat yhdistymistä

OP Kantrisalon ja OP Lounaismaan hallitukset ovat sopineet aloittavansa neuvottelut pankkien yhdistämisestä. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

– Pankin hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että pankki pärjää paitsi nyt niin myös pidemmällä aikavälillä. Olemme hallituksessa käyneet perusteellisia keskusteluja ja pohdintoja, miten varmistamme pankille ja sen asiakkaille mahdollisimman hyvän tulevaisuuden. Punnittuamme eri vaihtoehtoja on hallituksemme yksimielisesti sitä mieltä, että yksin emme tulevaisuudessa pärjää. Niinpä aloitamme OP Lounaismaan kanssa neuvottelut pankkien yhdistämiseksi, kertoo OP Kantrisalon hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo.

– Suunnittelun lähtökohtana on, että pankkien nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota laajenevan palveluvalikoiman kaikissa toimipaikoissaan. Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaatisi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, kortit ja verkkopalvelut toimisivat kuten tähänkin asti, kertoo OP Lounaismaan hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo.

– Yhteistyöllä saisimme vahvemmat hartiat ja voisimme tarjota asiakkaillemme helpommin mm. varallisuudenhoidon palveluita, lakipalveluita ja yritysrahoitusta. Lisäksi sääntelyn vaatimusten täyttäminen on pienelle pankille erittäin raskasta ja suurempi henkilöstömäärä mahdollistaisi myös paremmat varahenkilöjärjestelyt ja laajemmat uramahdollisuudet, toteaa OP Kantrisalon toimitusjohtaja Bo Hellén, joka on jäämässä varhennetulle eläkkeelle kesällä.

– Voimien yhdistäminen antaisi meille hyvät lähtökohdat ylläpitää ja vahvistaa elinvoimaisuutta koko toimialueella ja vastata asiakkaiden toiveisiin myös jatkossa, kertoo OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala.

Alustavan aikataulun mukaan päätös yhdistymisestä voitaisiin tehdä aikaisintaan kesäkuussa OP Kantrisalon osuuskunnan kokouksessa ja OP Lounaismaan edustajiston kokouksessa.