Vuosikatsaus 2020

Lounaismaan Osuuspankin vuosikatsaus 1.1.-31.12.2020

 

Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat 

 
Lounaismaan Osuuspankin vuosi 2020 sujui kokonaisuudessaan myönteisissä merkeissä. Keväällä iskenyt koronaepidemia pysäytti hetkellisesti uusmyynnin, mutta tilanne toipui ennalleen ennen kesää. Pandemia synnytti keväällä suuren luottojen lyhennysvapaapyyntöjen määrän, mikä kuormitti henkilöstöä. Poikkeustilanne heikensi alueen työllisyystilannetta ja erityisesti lomautusten määrä lisääntyi merkittävästi. Valmet Automotiven akkutehtaan laajennushanke ja Turun yliopiston akkuprofessuuri luovat toisaalta uskoa tulevaan. Toimialueen asuntokauppa piristyi merkittävästi vuonna 2019. Heikosta keväästä huolimatta asuntokauppojen määrä lisääntyi vuonna 2020. Lisääntynyt asuntokauppa kasvatti myös pankin asuntoluottojen kysyntää. Epidemian kehitys tulee vaikuttamaan tulevan vuoden olosuhteisiin.
 

Asiakasliiketoiminta kasvoi – muutos luottojen arvonalentumisten kirjauksissa pudotti tulosta

 
Pankin asiakasliiketoiminnan volyymit kasvoivat 5,2 prosenttia vuoden aikana. Pankin rahoitustoiminta oli vuoden lopussa 1.442 miljoonaa euroa kasvaen vuodenvaihteesta 1,7 prosenttia eli 25 miljoonaa euroa. Vaikeasta keväästä toivuttuaan asuntokauppa ylitti edellisen vuoden kauppamäärän. Pankin asuntoluottojen määrä kasvoi noin 4 prosenttia. Muut luotot supistuivat runsaan prosentin.  
 
Asiakkaiden talletukset kasvoivat 10,9 prosenttia vuoden alusta ja rahasto- ja vakuutussäästöt 4 prosenttia. Asiakasvarat kasvoivat 7,8 prosenttia eli 147 miljoonaa euroa ja ylittivät joulukuun lopussa 2 miljardin euron rajan. Kurssien heilahtelusta huolimatta asiakkaat ovat pysyneet sijoitusmarkkinoilla. OP Private -palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi nettona 93 asiakkaalla. Private-palvelun asiakkaiden säilytysten määrä oli vuoden lopussa 1.616. Asiakkaat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa keskustelua varainhoitajan kanssa.
 
Pankin liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 17 miljoonaa euroa. Tulosta laski merkittävästi sääntelyn myötä tullut vaade luottojen arvonalentumiskirjauksiin. Arvonalentumiset olivat 2,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat. Vuoden 2019 tulokseen sisältyi myös kertaluontoinen tuottoerä. Pankin korkokate kasvoi ja palkkiotuotot laskivat. Erityisesti atk- ja lisääntyneestä sääntelystä johtuvat kulut kasvoivat edellisestä vuodesta. Vertailukelpoinen tulos oli edellistä vuotta heikompi.
 
Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa 39,5 prosenttia ja omat varat olivat 279 miljoonaa euroa.  
 

Mobiilipalveluiden käyttö lisääntyy 

 
Asiakaskäyttäytyminen on jatkuvassa murroksessa ja yhä useampi asiakas hakee helppoutta asioiden hoitoon. Mobiilipalveluiden käyttö on edelleen voimakkaassa kasvussa ja uusien käyttäjien määrä on lisääntynyt 4 000 asiakkaalla jo toista vuotta peräkkäin. Muutoksesta huolimatta konttorissa käytävien asiakasneuvottelujen suosio on säilynyt vahvana erityisesti laaja-alaista keskustelua vaativissa päätöksissä. 
 
Lounaismaan Osuuspankin tuottama asiakaskokemus on ollut asiakasarvioiden mukaan tasaisessa nousussa. Haluamme tarjota jatkossakin toimialan parhaan palvelukokemuksen yhdistäen henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Pankki tukee asiakkaitaan uusien palveluiden käyttöönotossa esimerkiksi tarjoamalla kohdennettuja Varmuutta verkkoon -tilaisuuksia. 
 
Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä oli joulukuun lopussa 49 599 omistajaa. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 5,6 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien korkoa vuodelta 2019 heille maksettiin helmikuussa 2020 2,9 miljoonaa euroa. Viivästetty maksu johtui EKP:n suosituksesta pidättäytyä voitonjaosta. Voitonjakoesityksen mukainen korko vuodelta 2020 on 2,9 miljoonaa euroa. Pankki on tarjonnut lisääntyvissä määrin uusia, kuukausittain vaihtuvia omistajaetuja yhteistyössä alueen yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. 
 

Lounaismaan Osuuspankki mukana nuorten työllistämisessä

 
Edellisten vuosien tapaan olemme olleet yhdessä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia kesätöihin. Pankin tuella viime vuonna 100 nuorta sai kesätyötä. Pankki on työllistänyt myös itse palkkaamalla kesäharjoittelijoita.  Lisäksi toimialueen elinvoimaa ja hyvinvointia on edistetty lukuisten yhteistyösopimusten muodossa. 
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouni Hautala 050 342 7658, jouni.hautala@op.fi
pankinjohtaja Jukka Tuominen 044 770 1399, jukka.tuominen@op.fi
myyntijohtaja Jarkko Nikander 0500 487 148, jarkko.nikander@op.fi