OP Pohjois-Hämeen vastuullisuustekojen kivijalkana vastuullisuusohjelma ja omistaja-asiakkaiden toiveet

OP Pohjois-Hämeen vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelma, joka määrittelee osuuspankin vastuullisuustyön keskeiset periaatteet. Omistaja-asiakkaamme pääsevät vuosittain vaikuttamaan pankin vastuullisuustekojen valintaan Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn kautta.

Osuuspankin vastuullisuusohjelman perustana on OP Ryhmän vastuullisuusohjelma, joka koostuu kolmesta teemasta: ilmasto ja ympäristö, ihmiset ja yhteisöt sekä hyvä hallintotapa.

Ilmasto ja ympäristö -osio kattaa ilmastoon, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet. Vastuullisuuden merkitys erityisesti pk-yritysten ja taloyhtiöiden toiminnassa korostuu jatkuvasti. Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita ja vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä.

Ihmiset ja yhteisöt käsittää tavoitteita sosiaalisen vastuun alueelta ja on ehkä tutuin osuuspankin vastuullisuuskokonaisuuksista.

Tuemme monella tavalla oman toimialueemme hyvinvointia, esimerkiksi tämän vuoden aikana tukemme on liikuttanut eri ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia esimerkiksi Vilppulan Tähdessä, Oriveden Tuiskussa, Oriveden Fortunassa, Keuruun Pallossa, Mäntän Sykkeessä, Hirsilän Pyrkivässä ja Keuruun Kisailijoissa. Olemme tukeneet myös mm. PoKo ry:n MiniLeader-toimintaa, joka kohdennetaan erityisesti nuorten projekteihin ja ympäristöä parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi tuemme useiden paikallisten kesätapahtumien ja kulttuuririentojen järjestelyitä.

Hyvän hallintotavan periaatteilla pankki puolestaan varmistaa, että se saavuttaa niin ympäristöön kuin ihmisiin ja yhteisöihin liittyvät tavoitteet. 

Hyvässä hallintotavassa keskeistä on yhdistää vastuullisuus aidosti osaksi kaikkea liiketoimintaamme esimerkiksi edellyttämällä kumppaniemme sitoutuvan hankinnan vastuullisuusperiaatteisiin, lisäämällä hallintomme monimuotoisuutta ja kehittämällä henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

Vastuullisuus on paikallisia tekoja

OP Pohjois-Hämeen omistaja-asiakkaat ovat jo kahtena vuonna päässeet vaikuttamaan OP Pohjois-Hämeen vastuullisuustekoihin Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn avulla. Kyselyyn osallistui syksyllä 2022 yhteensä 270 omistaja-asiakasta.

Pankki tukee vuosittain merkittävillä summilla ja teoilla alueemme hyvän elämän edellytyksiä. Haluamme tietää, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön meidän tulisi erityisesti panostaa. Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn avulla omistaja-asiakkaillamme on mahdollisuus kertoa mielipiteensä.

  • Syksyllä 2022 OP Pohjois-Hämeen omistaja-asiakkaat nostivat teemoiksi nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistämisen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen.
  • OP Pohjois-Häme on pitänyt keväällä yläkoululaisille Ajokortti työelämään -oppitunnin ja kertonut lukiolaisille säästämisestä ja sijoittamisesta sekä maksanut 20 nuoren kesätyöpalkan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa.
  • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa OP Pohjois-Häme on tukenut paitsi myönteisillä päätöksillä tukihakemuksiin, myös järjestämällä 10 000 euron lahjoitushaun yhdistyksille, jotka järjestävät harrastustoimintaa lapsille ja nuorille.
  • OP Pohjois-Hämeen omistaja-asiakkaat pääsevät osallistumaan Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn seuraavan kerran 18.9. -29.10.2023.