OP Suomenselkä OP Kannus kuvitus

OP Kannus ja OP Suomenselkä suunnittelevat yhdistymistä

OP Kannus ja OP Suomenselkä suunnittelevat yhdistymistä. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Hallituksemme on pohtinut, miten ylläpidämme pankkipalveluja Kannuksessa myös tulevaisuudessa. Olemme punninneet perusteellisesti eri vaihtoehtoja ja voimien yhdistäminen OP Suomenselän kanssa on luontevin vaihtoehto. Syntyvän pankin toiminta-alueella toimintakulttuuri ja elinkeinorakenne koettiin tulevaisuuden kannalta parhaiten yhteensopiviksi. Yhdistyminen ei myöskään vaikuta Kannuksen konttorin toimintaan, pankkipalvelut säilyvät paikkakunnalla vähintään entisessä laajuudessa, kertoo OP Kannuksen hallituksen puheenjohtaja Lea Haavisto.

– OP Kannuksen ja OP Suomenselän hallitukset ovat selvittäneet asiaa perusteellisesti ja ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla. OP Suomenselkä on jo aiemmin muodostunut Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven Osuuspankeista ja nyt mukaan olisi liittymässä myös Kannuksen OP. Lopullinen päätös yhdistymisestä on tarkoitus tehdä 13.3.2019 OP Suomenselän edustajiston kokouksessa ja 18.3.2019 OP Kannuksen ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa. Suunnitelman mukaan pankkien yhdistyminen tapahtuisi 31.10.2019, kertoo OP Suomenselän hallituksen puheenjohtaja Veijo Manninen.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

–Tavoitteenamme on ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden kannalta paras malli. Kun asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat, myös osuuspankkien on muututtava. Voimien yhdistäminen antaisi meille hyvät lähtökohdat vastata asiakkaiden toiveisiin myös jatkossa. Uuden pankin kilpailukykyä parantaisi merkittävästi hallinnollisten tehtävien keskittäminen. Näin asiakaspalveluun vapautuisi aikaa ja sen laatuun voitaisiin panostaa nykyistä enemmän, sanoo OP Kannuksen toimitusjohtaja Juha Lundström.

Paikallisuus säilyy

Yhdistymistä on valmisteltu hyvässä ja yhtenäisessä hengessä ja pankkien hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistyminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu.

OP Kannuksen omistaja-asiakkaat siirtyisivät OP Suomenselän omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

Suunnitelman mukaan OP Kannuksen henkilökunta siirtyisi OP Suomenselän palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja toimitusjohtaja Juha Lundström siirtyisi pankinjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. OP Suomenselän toimitusjohtajana jatkaisi Timo Suhonen.

Keskustelu- ja infotilaisuus omistaja-asiakkaille

– Järjestämme tiistaina 5.3. kello 19.00 ennen varsinaista osuuskunnan kokousta keskustelu- ja infotilaisuuden, jossa pankkimme omistaja-asiakkailla on mahdollisuus perehtyä tarkemmin pankkien yhdistymissuunnitelmaan ja keskustella siitä yhdessä. Lämpimästi tervetuloa, toivottaa toimitusjohtaja Juha Lundström.

 

Valokuvassa vasemmalta:

Veijo Manninen, hallituksen pj, OP Suomenselkä
Päivi Ruotoistenmäki, pankinjohtaja, OP Suomenselkä
Timo Suhonen, toimitusjohtaja, OP Suomenselkä
Juha Lundström, toimitusjohtaja, OP Kannus
Lea Haavisto, hallituksen pj, OP Kannus
Olli Pollari, hallintoneuvoston pj, OP Kannus