Suur-Savon Osuuspankin edustajiston kokouksen päätöksiä

Suur-Savon Osuuspankin varsinainen edustajiston kokous oli torstaina 18.3.2021. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös. Tuotto-osuuksien korko 3,25 prosenttia vuodelta 2020 maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n antamien suositusten mukaisesti.

Henkilövalintoja

Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä. Edustajiston kokouksessa erovuorossa olleet seuraavat jäsenet päätettiin valita uudelleen hallintoneuvostoon:

  • Harmoinen Pekka, Juva
  • Kohvakka Harri, Mikkeli (Haukivuori)
  • Loikkanen Toivo, Savonlinna
  • Ruhanen Timo, Mikkeli (Hirvensalmi)

 Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin:

  • Heikkinen Markku, Mikkeli
  • Korpikallio Anu, Juva
  • Lahdenpää Esa, Mikkeli (Mäntyharju)
  • Luukkonen Olli, Mikkeli (Puumala)
  • Peltola Heli, Mikkeli

Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston kaikki jäsenet näet täältä.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Matti Paananen KHT, KTM.