Talvinen venesatama Turun saaristossa

Vi tar det personligt

OP Privates personliga förmögenhetsförvaltare betjänar dig i Åboregionen. Vi hittar de rätta placeringslösningarna – tillsammans just för dig.

Även om vår framgång mäts i hur placeringarna avkastar, är vårt huvudsakliga mål en trygg framtid för dig och din familj.

Bekanta dig med våra förmögenhetsförvaltare och ta kontakt när du behöver pålitlig förmögenhetsförvaltning för en egendom som överstiger 300 000 euro.