Helsingin Seudun Osuuspankin ja Uudenmaan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Helsingin Seudun Osuuspankki ja Uudenmaan Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Uudenmaan Osuuspankki sulautuu Helsingin Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Samaan aikaan Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Helsingin Seudun Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa suunnitelman mukaan Itä-Uudenmaan Osuuspankki sulautuu Helsingin Seudun Osuuspankkiin. Uudenmaan ja Helsingin Seudun Osuuspankkien välisen sulautumisen toteutuminen on edellytys Itä-Uudenmaan ja Helsingin Seudun Osuuspankkien välisen sulautumisen toteutumiselle. Näiden sulautumisten suunniteltu täytäntöönpanopäivä on sama eli 31.7.2022. Yhdenkin sulautumisen täytäntöönpanon myötä vastaanottavan Helsingin Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu Uudenmaan Osuuspankiksi.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, ehdotus Helsingin Seudun Osuuspankin (sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Uudenmaan Osuuspankki) uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Itä-Uudenmaan ja Helsingin Seudun Osuuspankkien välinen sulautuminen