OP Helsingin asiakasliiketoiminta jatkoi kasvuaan ja tulos parani tammi-maaliskuussa

OP Helsingin asiakasliiketoiminta kasvoi tammi-maaliskuussa 2022 ja tulos ennen veroja oli 11,0 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Tuloksen taustalla olivat korkokatteen ja nettopalkkiotuottojen kasvu sekä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät saamisten arvonalennukset. Asuntolainoja nostettiin 19 prosenttia enemmän, kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Asiakkaiden aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui vilkkaana osakekurssien heilunnasta huolimatta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi tammi-maaliskuussa 8,0 miljoonaa euroa OP-bonuksia (7,5 miljoonaa euroa). OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Tuloskehitys ja vakavaraisuus 

Asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin tammi-maaliskuussa ja tulos ennen veroja oli 11,0 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Korkokatetta kertyi 23,9 miljoonaa euroa, 10 prosenttia viime vuotta enemmän ja nettopalkkiotuottoja ennen OP-bonuksia kertyi 24,6 miljoonaa euroa, 8 prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kulut kasvoivat 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen henkilöstömäärän ja viranomaiskulujen kasvusta. Odotetut luottotappiot laskivat vuodentakaisesta.

Asiakasliiketoimintamme kasvoi ja OP Helsingin vakavaraisuus on vahva, vaikka Ukrainan sota, Venäjälle sotatoimien johdosta asetetut pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet heikentävät toimintaympäristömme taloudellisia näkymiä ja aiheuttavat epävarmuutta asiakkaissamme. Toistaiseksi Ukrainan sodan vaikutukset ovat näkyneet lähinnä haettujen uusien asuntolainojen notkahduksena ja yritysasiakkaiden kasvaneena epävarmuutena, sanoo OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen

Pankin vakavaraisuus vahvistui 24,2 prosenttiin (vuoden lopussa 23,0 prosenttia), myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä. Vakavaraisuuden vahvistuminen on seurausta omien varojen kasvusta ja riskipainotettujen erien laskusta. 

OP Ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä. OP Ryhmän vakavaraisuus säilyy edelleen vahvana lattiatason käyttöönoton jälkeen. Lattiatason käyttöönoton arvioidaan heikentävän OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta vuoden 2022 toisella neljänneksellä enintään 3 prosenttiyksikköä. Lattiatason käyttöönoton pankkikohtaiset vaikutukset julkaistaan myöhemmin tilikauden 2022 aikana.

 

Pääkaupunkiseudulla uudet asuntoluottohakemukset laskussa alkuvuonna 

OP Helsingissä nostettiin tammi-maaliskuussa uusia asuntoluottoja yhteensä 532 miljoonaa euroa (447 miljoonaa euroa), 19 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Maaliskuussa asuntoluottoja nostettiin erityisen aktiivisesti, ennätykselliset 203 miljoonaa euroa, mikä oli kaikkien aikojen kuukausittainen huippu. Asuntoluottokanta kasvoi alkuvuonna 2,5 prosenttia (1,4 prosenttia).  

Uusia asuntoluottohakemuksia tehtiin tammi-maaliskuussa 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Uusien asuntoluottohakemusten määrä lähti laskuun vuoden alussa ja hakemusmäärä notkahti Ukrainan sodan alettua edelleen. Tällä hetkellä uusia asuntoluottoja haetaan jo hieman vilkkaammin. Tilanteen odotetaan yhä piristyvän, mikäli sota ei pitkity tai laajene Ukrainan ulkopuolelle. 

Asuntolainojen korot ovat olleet kasvussa alkuvuonna. Yhä useampi OP Helsingin asiakas on kiinnostunut oman taloutensa turvaamisesta ja varautuu lainanmaksukykyä uhkaavien riskien, kuten korkotason nousun, sairastumisen tai työkyvyttömyyden varalta. Alkuvuonna joka kolmas OP Helsingin laina-asiakkaista suojautui asuntolainan korkotason nousun varalta ottamalla korkokaton lainalleen. 

– Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden Euribor on nousussa. Tämä tulee näkymään asuntolaina-asiakkaidemme korkokulujen kasvuna. Iloksemme yhä useampi asiakkaamme on varautunut korkotason nousuun ottamalla asuntolainoilleen korkokaton. Korkokatto on mahdollista saada myös olemassa olevaan asuntolainaan. Uskomme, että odotetulla korkotason nousulla olisi vain vähäisiä vaikutuksia asiakkaidemme luotonmaksukykyyn, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kertoo.

 

Aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui vilkkaana osakekurssien heilunnasta huolimatta 

OP Helsingin asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia. Asiakasvarat laskivat kokonaisuutena 0,8 prosenttia. OP Helsingin asiakkaiden tileillä on lähes 100 miljoonaa euroa enemmän talletuksia kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.  

Asiakkaiden aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui tammi-maaliskuussa vilkkaana osakekurssien heilunnasta huolimatta. Osakekaupankäynnin volyymi oli tammi-maaliskuussa noin 11 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Uusia rahastosäästämisensopimuksia avattiin tammi-maaliskuussa lähes 8 000 kpl ja uusia rahastomerkintöjä tehtiin loppuvuoden tahtiin. 

Osakekaupan volyymit ovat olleet lähes samalla tasolla kuin koronapandemian alkaessa helmi-maaliskuussa 2020. OP Helsingin asiakkaiden keskuudessa suosituin sijoitusrahasto oli alkuvuonna kappalemäärässä mitattuna OP-Maltillinen ja vastuullisuusrahastoista suosituin oli OP-Ilmasto, Viitanen toteaa.

 

Yritykset varovaisia investoinneissa 

Yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin tammi-maaliskuussa yhteensä 201 miljoonaa euroa, 11 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varsinaisille yrityksille myönnetty luottokanta laski alkuvuonna 0,3 prosenttia (+0,6 prosenttia). Asuntoyhteisöluottokanta kasvoi alkuvuonna 1,8 prosenttia (0,5 prosenttia).  

Ukrainan sota on vaikuttanut uudisrakentamiseen muun muassa rakennusmateriaalien saatavuuden haasteina ja hinnannousuna. Tämän odotetaan viivästyttävän rakenteilla olevien uudiskohteiden valmistumista ja vähentävän uusien hankkeiden aloittamista. 

Yritysasiakkaidemme näkökulmasta vuosi on alkanut poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa. Ukrainan sota, kasvanut inflaatio ja voimakas korkojen nousu ovat lisänneet epävarmuutta ja näkynyt muun muassa varovaisuutena investointipäätöksissä ja maltillisena yritysluottojen kysyntänä. Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausrahoituksen kysyntä on säilynyt ennallaan, mutta asuntojen uudisrakentaminen on hiljentynyt, mikä näkyy luottokysynnän vähentymisenä, Viitanen kertoo. 

 

Omistaja-asiakkaiden OP-bonukset  

OP Helsingillä oli maaliskuun 2022 lopussa 227 966 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi yhteensä 8,0 miljoonaa euroa OP-bonuksia tammi-maaliskuussa, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuksia kertyy vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, säästöistä ja rahastosijoituksista.  

– OP-bonuksista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme, sillä OP-bonuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen, Viitanen toteaa. 

 
Tuotto-osuudet  

OP Helsinki on avannut tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille. Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. Vuonna 2022 vietetään OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi tarjoamme omistaja-asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien lisäkorosta. Tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 prosenttia. 

OP Helsingin omistaja-asiakkaat merkitsivät tammi-maaliskuussa tuotto-osuuksia yhteensä 32 miljoonalla eurolla (4 miljoonaa euroa). Merkintöjen kasvun taustalla on juhlakoron lisäksi Euroopan Keskuspankin koronmaksurajoitusten poistuminen. 

 

Uudellemaalle syntyy uusi vahva osuuspankki 

Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot päättivät 29.9.2021 yhdistyä yhdeksi osuuspankiksi. Tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankit sulautuvat Helsingin Seudun Osuuspankkiin 1.8.2022. 

Yhdistymisen tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen suurimmalla kasvualueella, Uudellamaalla. Uudella osuuspankilla tulee olemaan yli 340 000 omistaja-asiakasta ja yli 600 000 asiakasta. Pankin taseeksi muodostuu lähes 22 miljardia euroa ja asiakasliiketoiminnaksi 35 miljardia euroa. Sen omat varat ovat noin 1,44 miljardia euroa. Uudesta pankista tulee myös iso varainhoitaja, jolla on hoidettavana 7,9 miljardin euron varallisuus. 

Yhdistyminen ei edellytä pankkien asiakkailta mitään toimenpiteitä. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään. 

 
Kesäduuni OP:n piikkiin kampanjassa työllistetään 300 nuorta  

OP Helsinki on mukana valtakunnallisessa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa, jossa OP Helsingin tuella mahdollistetaan 300 nuorelle kahden viikon pituinen kesätyömahdollisuus yli 60 yleishyödyllisessä yhdistyksessä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja autetaan samalla yhdistyksiä toteuttamaan merkityksellistä toimintaansa kesätyöntekijöiden avulla. Kampanjassa yhdistys palkkaa nuoren ja osuuspankki maksaa yhdistykselle nuoren kahden viikon palkan.

 

Avainluvut 1–3/2022 

  • Tulos ennen veroja 11,0 milj. euroa (6,8) 
  • Rahoitustoiminta 11,6 mrd. euroa (+1,8 prosenttia) 
  • Omistaja-asiakkaita 227 966 (+ 0,7 prosenttia) 
  • Kulut/tuotot (ennen OP-bonuksia) 66,2 prosenttia (65,9 prosenttia) 
  • Asiakasvarat 12,7 mrd. euroa (-0,8 prosenttia) 
  • Kertyneet OP-bonukset 8,0 milj. euroa (+7 prosenttia) 
  • Ydinvakavaraisuus 24,2 prosenttia (23,0 prosenttia 31.12.2021) 
  • NPS 73 (66)