OP Helsingin asiakasliiketoiminta kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla

OP Helsinki on selviytynyt alkuvuoden epävarmassa toimintaympäristössä hyvin, asiakasliiketoiminta kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja tulos ennen veroja oli 20,5 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Tuloksen taustalla olivat korkokatteen ja nettopalkkiotuottojen kasvu sekä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät saamisten arvonalennukset. Asuntolainoja nostettiin 8,0 prosenttia enemmän, kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Asiakkaiden aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui vilkkaana. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi tammi-kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa OP-bonuksia (15,0 miljoonaa euroa). OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Tuloskehitys ja vakavaraisuus

Asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin tammi-kesäkuussa ja tulos ennen veroja oli 20,5 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Korkokatetta kertyi 49,3 miljoonaa euroa, 13,0 prosenttia viime vuotta enemmän ja nettopalkkiotuottoja ennen OP-bonuksia kertyi 46,3 miljoonaa euroa, 9,0 prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kulut kasvoivat 10,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen henkilöstömäärän ja viranomaiskulujen kasvusta. Odotetut luottotappiot laskivat vuodentakaisesta.  

Asiakasliiketoimintamme kasvoi ja OP Helsingin vakavaraisuus on vahva, vaikka Ukrainan sota ja inflaation kiihtyminen heikentävät toimintaympäristömme taloudellisia näkymiä ja aiheuttavat epävarmuutta asiakkaissamme, sanoo OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen

Pankin vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 26,0 prosenttia, myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä.  

OP Ryhmä otti käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa 30.6.2022. OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla (17,6 prosenttia), lattiatason käyttöönotto heikensi OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta yhden prosenttiyksikön. Osuuspankissa lattiataso otetaan käyttöön vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. 

OP Osuuskunnan hallitus päätti 26.7.2022 tehdä ennakkohakemuksen Euroopan keskuspankille standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien (IRBA) ja nyt OP Ryhmän käyttöön ottaman standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason sijaan. Mahdollisella standardimenetelmään siirtymisellä ei ole vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen ja riskiasemaan.

 

Asuntomarkkinoilla vuoden alkupuolisko oli vilkas

OP Helsingissä nostettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana uusia asuntoluottoja yhteensä 1 070 miljoonaa euroa (988 miljoonaa euroa), 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 9,3 prosenttia (8,3 prosenttia vuonna 2021). 

Asuntolainojen korkojen nousu, asumismenoja nostavat kohonneet energian hinnat sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, mikä heijastuu asuntomarkkinoille lisääntyneenä varovaisuutena. Uusia asuntoluottohakemuksia tehtiin OP Helsingissä tammi-kesäkuussa noin 20 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. 

Kiihtyneen inflaation myötä nousseet korko-odotukset ovat lisänneet kiinnostusta oman lainanmaksukyvyn turvaamista kohtaan. Tammi-kesäkuussa lähes kolmannes OP Helsingin laina-asiakkaista suojautui asuntolainan korkotason nousun varalta. Myös sairastumisen tai työttömyyden varalta varaudutaan aktiivisesti. 

– Asuntomarkkinoilla vuoden alkupuolisko on ollut hyvä. Uusien asuntoluottohakemusten määrä on palautumassa huippuvuoden 2021 jälkeen lähemmäs koronapandemiaa edeltänyttä tasoa johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta ja korkojen sekä asumismenojen kasvusta. Asiakkaamme suojautuvat aktiivisesti korkotason nousun ja muilta lainamaksukykyä uhkaavien riskien varalta. Korkojen nousulta suojautuminen kannattaa edelleen, ja sen voi tehdä myös olemassa olevalle asuntolainalle, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kertoo.

 

Asiakkaiden aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui vilkkaana

Asiakkaiden kiinnostus pitkäaikaissäästämistä kohtaan jatkui, uusia rahasto- ja sijoitusvakuutusmerkintöjä tehtiin edellisvuotta vähemmän. OP Helsingin asiakkaiden talletukset kasvoivat 5,7 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana (10,0 prosenttia vuonna 2021). Asiakasvarat kokonaisuutena pysyivät vuodenvaihteen tasolla. 

Asiakkaat olivat aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. Uusia rahastosäästämisen sopimuksia avattiin tammi-kesäkuussa noin 12 500 kpl ja aktiivisten osakesijoittajien määrä kasvoi 4,4 prosenttia. Uusia rahasto- ja sijoitusvakuutusmerkintöjä tehtiin vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. 

– Osakekaupan volyymit ovat tasaantuneet alkuvuoden huippulukemiin verrattuna. OP Helsingin asiakkaiden keskuudessa suosituin sijoitusrahasto oli euromääräisesti tarkasteltuna OP-Alternative Portfolio ja vastuullisuusrahastoista suosituin oli OP-Kestävä Maailma, Viitanen toteaa.  

 

Yritysluottojen kysyntä alkuvuonna ennallaan, uudisrakentamisen rahoituksen kysyntä laskussa 

Yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 473 miljoonaa euroa, 2,0 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varsinaisille yrityksille myönnetty luottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 3,8 prosenttia (3,2 prosenttia vuonna 2021). Asuntoyhteisöluottokanta supistui 2,5 prosenttia (-2,6 prosenttia vuonna 2021).  

Uudisrakentamisen haasteena ovat olleet rakennusmateriaalien hinnannousu ja saatavuusongelmat. Alkuvuoteen suunniteltuja rakennushankkeita on siirtynyt tulevaisuuteen.  

 – Toimialueen pk-yritysten rahoituksen kysyntä kasvoi katsauskauden loppupuolella. Ukrainan sota, inflaatio ja voimakas korkojen nousu luovat epävarmuutta yritysrahoitusmarkkinaan. Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausrahoituksen kysyntä on säilynyt ennallaan, mutta asuntojen uudisrakennushankkeiden viivästykset ovat näkyneet luottokysynnän vähentymisenä, Viitanen kertoo. 

 

Omistaja-asiakkaiden OP-bonukset  

OP Helsingillä oli kesäkuun 2022 lopussa 229 576 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi yhteensä 16,0 miljoonaa euroa OP-bonuksia tammi-kesäkuussa, mikä on 7,0 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuksia kertyy säästämisestä, vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, rahastoista ja sijoitussidonnaisista vakuutuksista.  

– OP-bonuksista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme, sillä OP-bonuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen, Viitanen toteaa.

 

Tuotto-osuudet  

OP Helsinki avasi keväällä uuden tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille, joka on epävarmassa markkinatilanteessa osoittautunut suosituksi sijoituskohteeksi. Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. Vuonna 2022 vietetään OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi tarjoamme omistaja-asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien lisäkorosta. Tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 prosenttia. 

OP Helsingin omistaja-asiakkaat merkitsivät tammi-kesäkuussa tuotto-osuuksia yhteensä 59 miljoonalla eurolla (24 miljoonaa euroa). Merkintöjen kasvun taustalla on juhlakoron ja epävarman markkinatilanteen lisäksi Euroopan Keskuspankin koronmaksurajoitusten poistuminen. 

 

Uusi Uudenmaan Osuuspankki aloittaa toimintansa 1.8. 

Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot päättivät 29.9.2021 yhdistyä yhdeksi osuuspankiksi, joka aloittaa toimintansa 1.8.2022. Uuden osuuspankin nimi on Uudenmaan Osuuspankki ja sillä tulee olemaan yli 340 000 omistaja-asiakasta ja yli 600 000 asiakasta. Pankin taseeksi muodostuu lähes 22 miljardia euroa ja asiakasliiketoiminnaksi 35 miljardia euroa. Sen omat varat ovat noin 1,44 miljardia euroa. Uudesta pankista tulee myös iso varainhoitaja, jolla on hoidettavana 7,9 miljardin euron varallisuus. 

Yhdistyminen ei edellytä pankkien asiakkailta mitään toimenpiteitä. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään.

 

Avainluvut 1–6/2022 

  • Tulos ennen veroja 20,5 milj. euroa (15,5) 
  • Rahoitustoiminta 11,8 mrd. euroa (+3,3 prosenttia) 
  • Omistaja-asiakkaita 229 576 (+ 1,4 prosenttia) 
  • Kulut/tuotot (ennen OP-bonuksia) 65,1 prosenttia (65,7 prosenttia) 
  • Asiakasvarat 12,8 mrd. euroa (+0,0 prosenttia) 
  • Kertyneet OP-bonukset 16,0 milj. euroa (+7,0 prosenttia) 
  • Ydinvakavaraisuus 26,0 prosenttia (23,0 prosenttia 31.12.2021) 
  • NPS 74 (66)