OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti tammi-syyskuussa ja asuntoluottoja nostettiin 26 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna

OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti tammi-syyskuussa. Asuntokaupan ennätysvuonna asuntolainoja nostettiin 26 % enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi lähes 29 milj. euroa OP-bonuksia.

Asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana ja tulos ennen veroja oli 25,4 milj. euroa (18,2 milj. euroa).

OP Helsingissä nostettiin kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana uusia asuntoluottoja yhteensä 1 489 miljoonaa euroa, 26 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 7 %.

Asiakkaiden kiinnostuksen kasvu pitkäaikaista säästämistä kohtaan jatkui ja hallinnoitavat varat kasvoivat 25 %, talletukset 11 % sekä asiakasvarat kokonaisuutena 15 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. OP Helsingin asiakkaiden tileillä on 780 miljoonaa euroa enemmän talletuksia kuin vuosi sitten.

Asiakkaat olivat tammi-syyskuussa aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. OP Helsingissä rahasto-, vakuutus- ja/tai osakesäästämisen on aloittanut tänä vuonna 8 100 uutta asiakasta ja uusia rahastosäästösopimuksia avattiin 25 500 kpl. Myös viime vuoden lopulla alkanut sijoitussidonnaisten vakuutusten kasvu on jatkunut edelleen.

Yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin tammi-syyskuussa yhteensä 621 miljoonaa euroa, 26 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tästä varsinaisten yritysluottojen osuus oli yhteensä 251 miljoona euroa, 20 % vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varsinaisille yrityksille myönnetty luottokanta välitetyt luotot mukaan lukien kasvoivat vuodessa 4 % ja asuntoyhteisöille myönnetty luottokanta laski –3 %.

OP Helsingillä oli syyskuun 2021 lopussa 224 880 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi alkuvuoden aikana 22,9 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 16 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuskertymän lasku johtuu siitä, että OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen. OP-bonuksia kertyy vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, säästöistä ja rahastosijoituksista.

OP Helsinki on avannut tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille. OP Helsinki tavoittelee Tuotto-osuudelle tänä vuonna 3,25 % tuottoa. Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 on maksettu Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. Maksettu korko on alkuperäisen 3,25 prosentin tuottotavoitteen mukainen.

OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä. CET1-vakavaraisuus oli katsauskauden lopussa 20,6 % (22,4 %).

Avainluvut 1-9/2021 

  • Tulos ennen veroja 25,4 milj. euroa (18,2)
  • Rahoitustoiminta 11,3 mrd. euroa (+4,1 %) 
  • Omistaja-asiakkaita 224 880 (+ 2,1 %) 
  • Kulut/tuotot 74,0 % (76,9 %) 
  • Asiakasvarat 12,6 mrd. euroa (+11,9 %) 
  • Kertyneet OP-bonukset 22,9 milj. euroa (-16,1 %) 
  • Ydinvakavaraisuus 20,6 % (22,4 %)  
  • NPS 65 (70)