OP Helsinki on merkittävä asuntorahoittaja, vuonna 2020 asuntoluottoja nostettiin koronaepidemiasta huolimatta yhtä paljon kuin edellisvuonna

Koronapandemiasta huolimatta uusia asuntoluottoja nostettiin vuonna 2020 edellisvuoden tahtiin yhteensä 1 664 miljoonaa euroa pääkaupunkiseudulla. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 3,6 % ja omistaja-asiakkaille kertyneet OP-bonukset 7,1 %.

Yli viidennes kaikista OP Ryhmässä myönnetyistä asuntoluotoista nostetaan OP Helsingistä

OP Helsinki rahoitti vuoden 2020 aikana noin 6 700 kodin hankinnan. Asuntoluottoja nostettiin 1 664 miljoonaa euroa (-0,9 %), lähes saman verran kuin vuonna 2019. Koronapandemia hidasti asuntokauppaa huhti-toukokuussa, mutta asuntokaupan elpyminen näkyi loppuvuonna, jolloin asuntoluottoja nostettiin jopa 3,6 % enemmän kuin viime vuonna. 

OP Helsinki on valtakunnallisestikin mitattuna merkittävä asuntorahoittaja, sillä noin 8 % kaikista uusista kotitalouksen asuntoluotoista Suomessa ja yli viidennes kaikista OP Ryhmän asuntoluotoista nostetaan OP Helsingistä. 

- Kuluttajat luottavat edelleen OP Helsinkiin asuntorahoittajana. Koronaepidemian myötä etätyön tekeminen on lisääntynyt ja isomman kodin hankinta on monella mielessä. Digitaalinen asuntokauppa mahdollistaa kaupat tilanteessa, jossa moni välttää fyysisiä tapaamisia, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen toteaa. 
 

Nostettujen yritysluottojen määrä kaksinkertaistui keväällä

OP Helsinki sai vuoden aikana yhteensä 3 033 uutta pk-yritysasiakasta. Yritysluottoja nostettiin yhteensä 420 miljoona euroa vuonna 2020, mikä oli 42 % enemmän kuin vuonna 2019. Huhti-kesäkuussa koronapandemian alettua yritysasiakkaiden nostettujen luottojen määrä kaksinkertaistui, jolloin luottoja nostettiin yhteensä 137 miljoonaa euroa. Tilanne tasaantui vuoden edetessä. Yritysluottojen kasvuun vaikutti koronaepidemian lisäksi myös yritysasiakkaiden määrän kasvu. 

- Koronapandemian vaikutukset ovat iskeneet rajusti moneen yrittäjään pääkaupunkiseudulla. Monet yritykset tarvitsevat kaikki tukitoimet ja helpotukset selvitäkseen tilanteen yli ja myös uudelle rahoitukselle on tarvetta. Teemme kaikkemme sopivien ratkaisuiden löytämiseksi elinkelpoisille asiakkaillemme, Viitanen sanoo.

OP Helsingin rahoitustoiminta kasvoi kokonaisuudessaan 6,0 % (9,1 %) vuoden 2020 aikana. 

Asiakasvarat kasvoivat vuoden 2020 aikana 8,2 %. Kasvu oli hyvää erityisesti talletuksissa 9,8 % ja sijoitusrahastoissa 17,5 %. Kuluttajien kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan kasvoi, mm. viime vuonna puolet lainan hakijoista kertoi haluavansa aloittaa myös säännöllisen säästämisen. Vuoden lopulla OP Sijoituskumppanin lanseeraus näkyi rahastosäästämisen kasvuna. Myös sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden kasvu oli voimakkainta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 

Tuotto-osuuksia merkittiin 9,5 miljoonalla eurolla. Uusi tuotto-osuusanti avattiin pankin omistaja-asiakkaille lokakuussa 2020. 
 

OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi 35,9 miljoonaa euroa OP-bonuksia

Vuonna 2020 OP Helsinki sai 14 135 uutta asiakasta ja 5 687 uutta omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaita oli vuoden vaihteessa 220 367. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi viime vuoden aikana 35,9 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 7,1 % enemmän kuin vuonna 2019. OP-bonusten lisäksi OP Helsingin omistajille esitetään maksettavaksi tuotto-osuuksien korkoja vuoden 2020 tuloksesta 21 miljoonaa euroa.
 
OP-bonukset ja Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. Bonuksia kertyy pankki- ja vakuutusasioinnista ja niitä on mahdollista käyttää asiointipalkkioiden, esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen. 
 

Koronapandemian vaikutukset liiketoiminnalle

Koronaviruspandemia on vaikuttanut koko yhteiskunnan ja kaikkien yritysten, myös OP Helsingin liiketoimintaan. Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta OP Helsinki pystyi pitämään konttorit auki asiakkailleen. 

Asiakkaita kehotettiin suosimaan digitaalista asiointia konttorissa asioinnin sijaan ja riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita kannustettiin asioimaan konttoreissa välttämättömissä asioissa aamun ensimmäisten tuntien aikana. Asiakkaat seurasivat ohjeistusta ja asiointi digitaalisissa kanavissa lisääntyi merkittävästi pandemian aikana.

- OP Helsinki tarjosi taloudellista helpotusta asiakkailleen, joiden taloudenhoito vaikeutui koronakriisin vuoksi. Kotitalouksille ja yritysasiakkaille luvattiin maksuttomat lyhennysvapaat pandemian aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi enintään 12 kuukauden ajaksi. Henkilö- ja yritysasiakkaiden lyhennysvapaahakemusten määrä kymmenkertaistui keväällä edellisvuoteen nähden ja lähes 10 % OP Helsingin asiakkaista teki hakemuksen. Tilanne rauhoittui kesäkuussa ja syksyllä lyhennysvapaahakemuksia tehtiin lähes saman verran kuin edellisvuonna, Viitanen kertoo.

Koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä. 
 

OP Helsinki toteutti vastuullisuustekoja 

OP Helsinki mahdollisti viime vuonna 208 nuorelle kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi 54 yleishyödyllisessä yhdistyksessä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja samalla tuki yhdistysten tärkeän perustehtävän toteuttamista. 

HelsinkiMission kanssa tehtiin yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi pääkaupunkiseudulla. Lisäksi toteutettiin reppukeräys koulutiensä aloittaville vähävaraisten vanhempien lapsille yhteistyössä Hope ry:n kanssa. 

OP Helsinki vahvisti pääkaupunkiseutulaisten taloustaitoja järjestämällä nuorille suunnattua taloustaitovalmennusta. Pääosin virtuaalisesti järjestettyihin taloustaitovalmennuksiin osallistui yli 3 300 yläkouluikäistä nuorta vuonna 2020. 

Lisäksi pankin vapaaehtoiset digilähettiläät ja yhteisölähettiläät opastivat asiakkaita digilaitteiden- ja palveluiden käytössä toimipisteissä ja kirjastoissa. Koronapandemian alettua Varmuutta verkkoon -digiopastuksia järjestettiin myös virtuaalisesti. Kohtaamisia oli satoja, painottuen seniori-ikäisiin.
 

Avainluvut 1-12/2020

• Liikevoitto 21,0 milj. euroa (35,0)
• Rahoitustoiminta 10,8 mrd. euroa (+6,0 %)
• Omistaja-asiakkaita 220 367 (+ 2,6 %)
• Kulut/tuotot, % 78,1 (73,1)
• Kertyneet OP-bonukset 35,9 milj. euroa (7,1 %)
• Liiketoiminnan tuottojen kasvu 5,9 milj. euroa (+3,6 %)
• Ydinvakavaraisuus, % 20,8 (25,5) 
• NPS 68 

 

OP Helsinki on OP Ryhmän suurin vähittäispankki, jolla on 9 toimipistettä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. OP Helsingillä on yli 400 000 asiakasta, joista yritysasiakkaita on yli 35 000. OP Helsinki palvelee asiakkaitaan yli 600 pankki- ja vakuutusalan ammattilaisen voimin.