OP Helsinki sitoutuu vähentämään yksinäisyyttä työyhteisössään

Yksinäisyyttä kokevien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Yksinäisyyden kokemukset eivät kosketa vain yksityiselämää, vaan sen vaikutukset näkyvät myös työpaikoilla. OP Helsinki lähtee mukaan HelsinkiMission Work to Belong -ohjelmaan ensimmäisten yritysten joukossa ja sitoutuu ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä vähentävät työkalut, menetelmät ja arvioinnin.

Suomessa ennennäkemätön määrä ihmisiä kokee olonsa yksinäiseksi. Terveyden ja työhyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta selviää, että yksinäisyyttä kokevien osuus on lähes kaksinkertaistunut koronapandemian aikana, kun verrataan tämän vuoden huhti-kesäkuun osuutta vuoden 2020 heinä-syyskuun lukuihin. Eniten yksinäisyys on lisääntynyt Helsingissä, missä noin 45 prosenttia aikuisista kokee yksinäisyyden lisääntyneen.

Suurin syy yksinäisyyden kokemusten merkittävään kasvuun on ollut koronapandemia ja sen myötä käyttöönotetut tiukat rajoitustoimet. Pitkittynyt koronatilanne on lisännyt etenkin yksin asuvien ja nuorten yksinäisyyden kokemuksia. Uutena ilmiönä Suomessa on havaittu, että yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt myös työpaikoilla. Etätyössä koettu yksinäisyys on haastanut työssä jaksamista ja vähentänyt suomalaisten työhyvinvointia. Samalla nuorten työuupumiset ovat lisääntyneet merkittävästi. Tämä selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta.

- Työelämässä koettuun yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin haasteisiin on herätty vasta nyt koronapandemian myötä, jolloin useat suomalaiset ovat siirtyneet etätöihin. Yksinäisyyden vähentäminen työyhteisöissä edellyttää kuitenkin systemaattisia toimenpiteitä, sillä pitkään jatkunut yksinäisyys on riski työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

OP Helsinki lähtee mukaan Work to Belong -ohjelmaan

HelsinkiMission Work to Belong -ohjelma auttaa työnantajia tunnistamaan ja lievittämään työelämän yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Sertifikaattia hakeva yritys sitoutuu ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä vähentävät työkalut, menetelmät ja arvioinnin, jotta yksinäisyys vähenee kaikilla tasoilla työyhteisössä. OP Helsinki lähtee ohjelmaan mukaan ensimmäisten yritysten joukossa. 

- Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on meille OP Helsingissä tärkeää. Panostamme monin tavoin henkilöstömme hyvinvointiin ja tavoitteenamme on pitkäjänteisesti vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluammekin olla rakentamassa työkulttuuria, jossa kukaan ei jäisi yksin. Samalla tuomme näkyvämmäksi tärkeää aihepiiriä, sillä yksinäisyyden vähentäminen työelämässä on yhteinen vastuullisuusasia, toteaa OP Helsingin henkilöstöjohtaja Elina Aho.