Lasten taloustaidot

OP Uusimaa: uusimaalaisten mielestä 10 euroa on sopiva summa 10-vuotiaan viikkorahaksi – kuntien välillä eroja

OP Ryhmän keväällä teettämän kyselytutkimuksen mukaan uusimaalaiset pitävät 10-vuotiaalle lapselle sopivana viikkorahan summana keskimäärin 10 euroa. Summa on euron suurempi Uudellamaalla kuin Suomessa keskimäärin. Kyselyssä näkyi pieniä eroja Uudenmaan kuntien väliä: Esimerkiksi järvenpääläisistä enemmistö, 40 prosenttia, piti 1–5 euroa sopivana viikkorahan suuruutena, kun taas pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa asuvista jopa noin kolmannes piti 11–15 euron viikkorahaa sopivana.

Pääsääntöisesti vanhemmat, yli 50-vuotiaat, antaisivat viikkorahaksi suurempia summia kuin nuoremmat ikäluokat.  

Vastauksissa näkyy varmasti jonkin verran kuntien ja eri ikäluokkinen väliset varallisuuserot, OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Thomas Salomaa arvioi.  

Viikkoraha, tilin avaaminen ja oma pankkikortti taloustaitojen opetteluun 

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät myös lapsille rahasta puhumista tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana. Viikkorahan maksaminen oman tilin avaamisen ja oman pankkikortin hankinnan rinnalla ovatkin hyviä, konkreettisia tapoja aloittaa rahasta ja hyvästä talouden hallinnasta puhuminen lapselle.  

Oman talouden hallinnan taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Lapsuudessa ja nuoruudessa opitut taidot luovat pohjaa pitkälle aikuisuuteen, Salomaa korostaa.  

Pienelle lapselle ainakin osa viikkorahasta kannattaa maksaa käteisellä, jotta hänen on mahdollista tehdä omia, pieniä hankintoja itsenäisesti. Hyvä tapa on myös se, että ostoksilla lapsen kanssa keskustelee, mitä arkiset asiat, kuten vaikkapa leipäpaketti tai oma karkkipussi maksavat.  

- Samalla on tärkeää painottaa vastuullista kuluttamista: ei osteta turhaan vaan tarpeeseen. Näin karttuu ymmärrys siitä, mihin rahat riittävät ja mihin eivät, Salomaa painottaa. 

Käyttötili heti pienestä pitäen  

OP Uusimaan tilastojen mukaan alle 12-vuotiaista noin 76 prosentilla on käyttötili, ja noin 35 prosentilla alle 18-vuotiasta on maksukortti.  

Lapselle on hyvä avata oma tili, kun halutaan säästää, ohjata lahjarahat tilille tai vaikkapa opetella rahankäyttöä. Tilin voi avata jo vastasyntyneelle lapselle, kun lapsen nimi on rekisteröity väestötietojärjestelmään, Salomaa kertoo.  

Lapsen varttuessa oman tilin seuranta ja kortin käyttäminen maksuvälineenä kannattaa ottaa pikkuhiljaa mukaan. Alkuun omaa tiliä voi seurata yhdessä vanhempien kanssa verkkopankin kautta, mutta jo 7–14-vuotiaille käyttötiliin on mahdollista liittää oma pankkikortti sekä avata omat tunnukset verkkopalveluihin.  

Avaamalla lapselle omat verkkotunnukset hän voi itse seurata tilin tapahtumia ja saldoa sekä vahvistaa maksuja verkossa, sovelluksissa ja palveluissa. Kortilla lapsi voi maksaa omia menojaan, kuten välipaloja, harrastusmenoja ja bussilippuja. 

Vanhemman kannattaa kuitenkin asettaa lapsen kortille ja tilille turvarajat, jolloin päivittäinen käyttö on rajattu sopivaksi jo ennalta, Salomaa neuvoo.