OP Uusimaan vuosi 2022: Haastavassa toimintaympäristössä hyvä tulos – asuntoluottokanta markkinaa nopeammassa kasvussa

OP Uusimaan vuoden 2022 tulos haastavassa toimintaympäristössä oli hyvä. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti suotuisan korkokatteen kehityksen myötä. Asuntomarkkinoiden hiipumisesta huolimatta pankin asuntoluottokanta kasvoi markkinaa nopeammin.

- Uuden pankin ensimmäiset viisi kuukautta ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. toimintamme on kehittynyt positiiviseen suuntaan, ja jatkamme edelleen toimintamme määrätietoista kehittämistä asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyväksi, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo.

OP Uusimaan vuoden 2022 avainluvut*: 

• OP Uusimaan vuoden 2022 tulos ennen veroja oli 95,5 milj. euroa (78,5 milj. euroa) 
• Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) kasvoi 4,1 % 16,8 mrd. euroon. 
• Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) vähenivät 1,6 % 18 mrd. euroon.
• Omistaja-asiakkaiden määrä oli vuoden 2022 lopussa 350 322, mikä on 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankkiin tuli viime vuoden aikana 14 790.
• Omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia 45 milj. euroa, mikä oli 4,9 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
• Asiakaskokemusta mittaava NPS oli erittäin hyvä, 76. 
• Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 17,1 %. 
• Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,54 % vastuista.

*Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkistamattomia Pro forma -lukuja. Viralliset tilinpäätösluvut julkaistaan OP Uusimaan edustajiston kokouksen jälkeen huhtikuussa. 

OP Uusimaan asuntoluottokanta kasvoi markkinaa nopeammin

Asuntoluottojen kysyntä tippui loppuvuonna kolmanneksen, mutta pysyi edelleen paremmalla tasolla kuin vuonna 2020. OP Uusimaan asuntoluottokanta kasvoi vuoden 2022 alusta 5,1 % ja oli vuoden lopussa 11,2 mrd. euroa. OP Uusimaan osuus OP Ryhmän myöntämistä uusista asuntoluotoista oli 31,5 % (30,7), ja koko Suomen asuntoluottokannasta 9,9 % (9,6 %)

- Haastavassa asuntomarkkinatilanteessa OP Uusimaan markkinaosuus Suomen kaikista uusista asuntoluotoista kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä 12,8 prosenttiin viime vuoden aikana, Olli Lehtilä kertoo. 

Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 0,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuoden 2022 aikana 119 milj. euroa eli 2,8 %. OP Uusimaan rahoituskanta (pankin taseessa olevan luottokannan + välitetyt luotot) kasvoi vuoden 2022 aikana 4,1 % ollen 16,8 mrd. euroa. 

OP Uusimaan asiakkaiden lainankantokyky on säilynyt hyvänä. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,54 % vastuista. Henkilöasiakkaiden asuntolainojen maksuohjelman muutospyynnöt ovat pysyneet maltillisella tasolla. 

Uusimaalaiset lisäsivät sijoituksiaan – erityisesti vastuulliset sijoituskohteet kiinnostavat

Haastavasta talouden ja markkinoiden ympäristöstä huolimatta OP Uusimaan kotitalousasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuonna 2022 vajaalla kahdellasadalla miljoonalla eurolla. Rahasto- ja osakeostoja oli siis suhteessa enemmän kuin myyntejä. 

Uusia säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksia avattiin 21 829 kappaletta. Keskimääräinen säästösumma Uudellamaalla oli kuukaudessa 89 euroa per sopimus, mikä on 17 % enemmän kuin valtakunnallisesti. Myös osakesijoittaminen jatkui vilkkaana. Uusia arvo-osuustilejä ja osakesäästötilejä avattiin yhteensä 9 700 kappaletta. 

OP Uusimaan omistaja-asiakkaat merkitsivät tuotto-osuuksia 143 milj. eurolla. Tänä vuonna tuotto-osuuden tuottotavoite on 4,5 %. Uusia Private-asiakkaita OP Uusimaahan tuli viime vuoden aikana yli 400.

- Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta uusimaalaiset sijoittajat ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista ja säästämistä. Epävakaina aikoina asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa, arvioi Olli Lehtilä. 

Uudellamaalla näkyy myös vahva kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen: OP Uusimaan viime vuoden kymmenen suosituimman rahaston joukossa on mukana seitsemän vastuullisiin kohteisiin sijoittavaa rahastoa.

OP Uusimaalla jo yli 350 000 omistaja-asiakasta

OP Uusimaan asiakkaista noin 60 % on omistaja-asiakkaita. Vuoden lopussa pankin omistaja-asiakkaiden määrä kipusi yli 350 000. 
Viime vuoden aikana OP Uusimaan omistaja-asiakkaille kertyi bonuksia 45 milj. euroa. Vuoden 2022 lokakuussa OP Ryhmä päätti korottaa OP-bonusten määrää 30 prosentilla vuonna 2023. Tämä tarkoittaa OP Uusimaan omistaja-asiakkaille yhteensä noin 60 milj. euron arvosta OP-bonuksia vuonna 2023. 

- Haluamme perustehtävämme mukaisesti käyttää osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan omistaja-asiakkaamme arkea näinä taloudellisesti haastavina aikoina, Olli Lehtilä kertoo. 

OP Ryhmän osuuspankkien omistaja-asiakkaiden bonuksia käytetään asiakkaiden pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin sekä kiinteistönvälityspalkkioiden maksamiseen. Bonuksen suuruus määräytyy asiakkaan asioinnin mukaan. Siihen vaikuttavat lainat, säästötilit, rahastot ja vakuutukset.

OP Uusimaalta 50 000 euron lahjoitus Ukrainan lapsille

OP Uusimaa lahjoittaa helmikuussa 50 000 euroa Suomen UNICEF ry:n kautta Ukrainan lapsille. 

- Tämän kertaisen lahjoituksemme haluamme kohdistaa ukrainalaisille lapsille. Sodan pitkittyessä tuen tarve kasvaa ja ukrainalaiset lapset tarvitsevat tukea jo perusterveyden, puhtaan veden ja koulunkäyntimahdollisuuksien turvaamiseksi, Olli Lehtilä perustelee. 

OP Uusimaan vuosi 2022