Uusimaalaiset yksityissijoittajat ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista syksyn aikana – erityisesti vastuulliset sijoituskohteet kiinnostavat

OP Uusimaan asiakasdatan mukaan Uudellamaalla asuvat yksityissijoittajat ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista rahastoihin ja osakkeisiin synkentyneistä talousnäkymistä huolimatta. Uusimaalaiset sijoittajat, erityisesti nuoret, kiinnittävät huomiota vastuullisuusnäkökulmiin sijoitusvalinnoissaan.

Kiinnostus rahasto- ja osakesäästämiseen on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana ja sama näkyy myös OP Uusimaan tilastoissa. OP Uusimaan kanta on kasvanut vuoden aikana reilulla 2000 uudella säästö/sijoitusasiakkaalla. 

Vaikka talouden näkymät ovat vuoden edetessä synkentyneet ja osakekurssit heiluneet, Uudellamaalla asuvat yksityissijoittajat ovat pitäneet pään kylmänä ja ostaneet osakkeita ja rahastoja enemmän kuin myyneet. 

– Olen iloinen, että asiakkaamme ovat jatkaneet sijoittamista alkuvuoden kurssiheilunnasta huolimatta. Omassa sijoitussuunnitelmassa kannattaa pitäytyä, vaikka osakekurssit tulisivatkin alaspäin, muistuttaa OP Uusimaan varallisuudenhoitopalveluista vastaava Eevi Määttä.  

Vuosittain Uudellamaalla asuvat sijoittavat osakkeisiin keskimäärin 2 300 euroa

OP Uusimaan sijoittaja-asiakkaan mediaani osakesalkun koko on noin 7 000 euroa. OP Ryhmän asiakkailla vastaava luku on noin 4 700 euroa.
 
¬-Uudenmaan eri paikkakuntien välillä on nähtävissä myös isoja eroja. Suurimmat summat osakkeisiin sijoitettiin kuluvan vuoden aikana Kauniaisissa: mediaaniosto oli reilut 6 200 euroa ja Espoossa 3 900 euroa, kun taas Tuusulassa mediaani-osto oli noin 2 200 euroa, Eevi Määttä kertoo. 

OP Uusimaan asiakkaat sijoittavat kuukausittain säännöllisten kuukausisäästösopimusten kautta rahastoihin 94 euroa – summa ei ole tullut juurikaan alaspäin alkuvuoden markkinaheilunnasta huolimatta. 
 
Uudellamaalla asuvien yksityissijoittajien keski-ikä on 55 vuotta, mikä on suurin piirtein sama muuallakin Suomessa.

Uusimaalaisia kiinnostavat vastuulliset sijoitusvalinnat

Eniten rahastosijoituksia uusimaalaiset tekivät OP:n rahastoista yhdistelmärahasto OP-Maltilliseen, jossa on sekä korkosijoituksia että osakesijoituksia. 

Uudellamaalla näkyy myös vahva kiinnostus vastuullisiin rahastokohteisiin: heinä-syyskuun kuuden suosituimman rahaston joukossa oli mukana neljä vastuullisiin kohteisiin sijoittavaa rahastoa.

Myös OP Ryhmän lokakuun alussa tekemän kyselytutkimuksen mukaan vastuullisuus nousee vahvasti esiin: 27 % Uudellamaalla asuvista aikoo kiinnittää huomiota ESG-tietoihin sijoituskohteiden valinnassa. Valtakunnallisesti vastaava luku on 22 %. 

– Erityisesti ESG-tiedot kiinnostavat uusimaalaisia nuoria, sillä 15-24-vuotiaista jopa 57 %, ja 25-34-vuotiaista 39 % prosenttia aikoo kiinnittää ESG-tietoihin huomiota, Eevi Määttä kertoo.

Hajauttamisen merkitys epävarmassa markkinaympäristössä korostuu

– Nousseiden korkojen vuoksi korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet ovat alkaneet kiinnostamaan asiakkaitamme. Korkotason ja riskilisien nousu ovat nostaneet korkosijoituksen tuottotasot korkeimmilleen pitkään aikaan. Ylipäätään hajauttamisen merkitys tällaisessa epävarmassa markkinaympäristössä korostuu. Eri maihin, toimialoihin ja sijoitustuotteisiin sijoittaminen pienentää sijoitussalkun kokonaisriskiä, jos yksittäinen sijoituskohde menestyy huonosti, kertoo Määttä. 

Inflaatio eli rahan arvon aleneminen on nyt korkeimmillaan kuin aikoihin ja pinnalla oleva energiakriisi saa monen pohtimaan rahojen riittämistä. Jos ylimääräisiä varoja tilitä kuitenkin löytyy, Määttä kannustaa sijoittamaan niitä. 

– Jos tililtä löytyy ylimääräisiä varoja, näin korkean inflaationkin aikana olisi hyvä sijoittaa johonkin tuottoa kerryttävään kohteeseen. Inflaatio syö korostetun nopeasti pankkitileillä makaavan rahan arvoa. Pidemmällä aikavälillä osakesijoitukset ovat tarjonneet inflaation ylittävää tuottoa, Eevi Määttä muistuttaa.