Lahjoitus

Maakunnan osuuspankit lahjoittavat Karelia-ammattikorkeakoululle 50.000 euroa

Pohjois-Karjalassa toimivat kahdeksan osuuspankkia tekevät 50.000 euron arvoisen yhteislahjoituksen Karelia-ammattikorkeakoululle laadukkaan koulutuksen edistämiseksi. Paikallisen elinvoiman kehittäminen on osa osuustoiminnallisen pankkiryhmän perustehtävää. Vakavaraisella pohjalla olevan liiketoiminnan avulla halutaan luoda kestävää taloudellista menestystä ja hyvinvointia koko OP:n toimintaympäristölle.

Karelia-ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli pankki- ja vakuutusalan työvoiman kouluttamisessa. OP työllistää Pohjois-Karjalassa osuuspankeissa ja OP:n keskitetyssä palvelutuotannossa yhteensä yli 400 työntekijää. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa on ollut hedelmällistä. Työharjoittelut ja opinnäytetyöt ovat olleet usealle opiskelijalle väylä rahoitusalalle. Karelia mahdollistaa jatkuvan oppimisen myös lukuisille OP:n työntekijöille. Muun muassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on vuosi vuodelta suositumpaa henkilöstömme keskuudessa. On arvokasta, että saamme koulutusta toimialueellamme, OP Vaara-Karjalan toimitusjohtaja Raili Hyvönen kertoo.

Sen lisäksi, että ammattikorkeakoulu kouluttaa alueelle työvoimaa, opiskelijat ovat entistä kiinnostuneempia oman yritystoiminnan aloittamisesta. Tänä vuonna käynnistyneessä Y-akatemiassa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pääosa tutkintoonsa kuuluvista opinnoista omaan yrittäjyyteen liittyen. Karelia on myös merkittävä aluekehityshankkeiden toteuttaja. Karelia edistää aktiivisella toiminnallaan alueemme elinvoimaisuutta, OP Liperin toimitusjohtaja Jukka Asikainen toteaa.

Pohjois-Karjalan työelämässä toimivista henkilöistä joka kymmenes on suorittanut tutkintonsa Kareliassa. Opiskelijoista kaksi kolmasosaa jää työskentelemään valmistumisensa jälkeen maakuntaan. Näiden lukujen valossa haluamme kannustaa myös muita alueen yrityksiä pohtimaan mahdollista lahjoitusta seutumme koulutuksen eteen, Raili Hyvönen sanoo.


Lisätietoja:
Raili Hyvönen
toimitusjohtaja
OP Vaara-Karjala
puh. 050 3417994


Kuvassa Petri Raivo ja lahjoituksen tehneiden osuuspankkien toimitusjohtajat: (oikealta)
Jaana Reimasto-Heiskanen, Jukka Asikainen, Olli Koivula, Heli Silvennoinen, Ari Noponen, Raili Hyvönen, Ari Karhapää, Petri Raivo ja Mikko Koski