OP Ylä-Pirkanmaan sulautumissuunnitelmat

OP Kihniö, OP Ruovesi ja OP Virrat suunnittelevat yhdistymistä ensi keväänä. Suunnitelmissa on uusi paikallinen osuuspankki, jonka nimeksi tulisi Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki, eli OP Ylä-Pirkanmaa. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Juridisesti pankkien yhdistyminen toteutettaisiin kahtena eri sulautumisena:

  1. Ensin Kihniön Osuuspankki yhdistyy Virtain Osuuspankkiin, mikäli molempien pankkien osuuskunnan/edustajiston kokous hyväksyy yhdistymisen.
  2. Sitten Virtain Osuuspankki yhdistyy Ruoveden Osuuspankkiin, mikäli molempien pankkien edustajiston kokous hyväksyy yhdistymisen.

Pankkien päättävien kokousten päätöksistä riippuen em. yhdistymisistä voivat toteutua molemmat tai vain toinen. Jos ainakin toinen yhdistymisistä toteutuu, vaihtaa uusi pankki nimekseen Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki, eli OP Ylä-Pirkanmaa.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelmat liitteineen, ehdotus OP Ylä-Pirkanmaan säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

1. Sulautumissuunnitelmat liitteineen

2. Sulautumisiin osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

3. Sulautumisiin osallistuvien pankkien hallitusten selostukset tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista ko. pankin asemaan vaikuttavista asioista

4. Sulautumisiin osallistuvien pankkien viimeisimmän tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

5. Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmista