OP Ylä-Pirkanmaan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Finanssipalveluiden kysyntä on jatkunut vahvana Ylä-Pirkanmaalla

Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin asiakasliiketoiminta kasvoi alkuvuoden aikana eli 877,7 milj.euroon eli  vajaat 2 prosenttia. Asiakasvarat eli talletukset, rahastosijoitukset ja vakuutussäästöt kasvoivat 2,5 %, ja rahoitustoiminta 1,2 %.  Kokonaisliikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,948 milj. euroa, mikä on 323.000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.   Varsinaisen asiakasliiketoiminnan tulos parani alkuvuonna merkittävästi yli 500.000 eurolla, ja sen sijaan keskusyhteisöstä saadut, oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot laskivat 26,5 % eli 450.000 euroa.

-Alkuvuoden hyvä kehitys perustuu aktiiviseen toimintaamme asiakkaidemme suuntaan. Varsinkin palkkiotuotot ovat kasvaneet selvästi verrattuna aiempaan. Myös laskennalliset luottotappiokirjaukset ovat pysyneet tänä vuonna hyvin alhaisella tasolla. Säästämisen ja sijoittamisen suosio näkyy selvästi kaikissa luvuissa. Pörssikurssien hyvä kehitys on saanut yhä useammat kotitaloudet tekemään sekä kertasijoituksia että säännöllisen säästämisen sopimuksia, kertoo OP Ylä-Pirkanmaan toimitusjohtaja Leena Selkee.

 

Tuotto-osuuksien korkojen maksu vuodelta 2020

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.
Vuodelta 2020 OP Ylä-Pirkanmaa maksaa Tuotto-osuuksille korkoa 607. 557 euroa eli 3,25 %.

 

Pankin keskeiset luvut tammi-kesäkuussa 2021

Pankin asiakasliiketoiminta kasvoi 877,7 milj. euroon, kasvua oli 1,9 %.

Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,9 milj. euroa, mikä on 323 000 euroa eli  19,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Liikevoitto kasvoi, vaikka oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot OP:n keskusyhteisöltä laskivat 450.000 euroa eli 26,5 %.  Varsinaisen asiakasliiketoiminnan tulos parani yli 500.000 eurolla.

Rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana ennätyksellisesti peräti 1,3 milj. euroa, yhteensä 85,2 milj.euroon (rahasto-osuuksien kasvu 18,6 %, vakuutussäästöjen  kasvu 14.8 %).

Osakesijoitukset kasvoivat 56,2 milj. euroon eli 24,1 prosenttia.

Asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 462,4 milj. euroa, kasvua alkuvuonna 11,1 milj. euroa, +2,5 %.

Rahoitustoiminta oli kesäkuun lopussa 410,6 milj. euroa, kasvua 1,2 %.  Asuntoluotot kasvoivat 3,6 %, vapaa-ajan asuntoluotot 6,8 %. Yritysluotot sen sijaan vähenivät 2,5 %.

Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 595 000 euroa bonuksia.

Pankin vakavaraisuus oli edelleen hyvällä tasolla 32,4 %.

Uusia omistaja-asiakkaita oli 12.534, eli nettolisäys 197 omistaja-asiakasta.

Pankki lahjoitti 25 kesätyöpaikkaa nuorille Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjassa.  Yhdessä muiden Pirkanmaan osuuspankkien kanssa pankki lahjoitti keväällä Tampereen Yliopistolle 100.000 euroa.