Haluatko kasvattaa bisnestäsi? Nelivaiheinen strategiatyö vie yrityksesi menestykseen

Yrityksen strategia on suunnitelma yrityksen menestymisestä tulevaisuudessa. Strategiatyön sanansaattaja Mika Sutinen antaa vinkit siihen, miten yritys saa luotua itselleen kasvua tuovan toimintasuunnitelman.

Yritystoiminnan kasvattaminen lähtee yritysstrategian luomisesta ja sen toteuttamisesta. Tätä mieltä on menestynyt yrittäjä ja hallitusammattilainen Mika Sutinen, joka tuli tunnetuksi luotsattuaan Mustin ja Mirrin tappioyrityksestä miljoonabisnekseen.

– Strategia on suunnitelma siitä, miten yritys menestyy tulevaisuudessa. Se vastaa kysymykseen, miten yritys aikoo menestyä, kun asiakkaat, toimintaympäristö ja kilpailijat muuttuvat. Strategia on arjessa kiinni, konkreettinen ja ihmisten kieltä – ei sen monimutkaisempaa, Sutinen summaa.

Hän harmittelee, kuinka strategiaa pidetään usein monimutkaisempana, kuin se oikeasti on. On siis aika ottaa strategia pois ylähyllyltä, suhtautua siihen kuin mihin tahansa toimivaan työkaluun ja ryhtyä hommiin. Näin Mika Sutinen sen tekee!

Vaihe 1: Ymmärrä menestyksesi kivijalka

Sutinen jakaa strategiatyön neljään osaan. Ensimmäinen on oman menestyksen kivijalan ymmärtäminen. Ymmärrys on syytä hakea yhdessä koko organisaation kanssa.

– Jokaisella yrityksellä on jotakin erityistä, mihin sen kilpailukyky ja menestys perustuu. Olipa se tuotteiden tai palvelujen hinnat, henkilöstö tai itse tuote, kivijalan kirkastaminen on tärkeää, sillä juuri sille kivijalalle menestys tulevaisuudessa rakentuu, Sutinen sanoo.

Vaihe 2: Luo näkemys tulevaan

Näkemysvaiheessa otetaan yhdessä henkilöstön kanssa kantaa siihen, miten yrityksen toimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat muuttuvat lähivuosien aikana. Vertauskuvallisesti, jos esimerkiksi neljän vuoden kuluttua järjestetään MM-kisat, näkemysvaiheessa katsotaan, keitä kisaajia on mukana ja keitä on vastassa.

– Keskeistä on toteuttaa strategiatyön ensimmäiset vaiheet yhdessä henkilöstön kanssa, jotta jengi saadaan viritettyä valmiiksi muutokselle. Ihmiset, jotka ovat mukana määrittelemässä näkemystä muutostarpeesta, suhtautuvat muutokseen yleensä suopeasti. Suoraan saneltuna se herättää vastarintaa, Sutinen on huomannut.

Vaihe 3: Tee strategiset valinnat

Kun on ymmärrys omasta kivijalasta ja näkemys toimintaympäristön muutoksesta, on aika pohtia, miten muutokseen vastataan. Miten yrityksen tulee muuttua, ja mitä tulisi tehdä toisin? Tässä vaiheessa on yleensä hedelmällisintä, jos suunnittelun apuna on ulkopuolinen ihminen haastamassa ajattelua.

– Strategisten valintojen ja poisvalintojen lopputuloksena syntyy joukko asioita, jotka tulee muuttaa. Asioiden muutos visualisoidaan: nyt asiat ovat näin, mutta vuonna X ne ovat näin. Jos vaikka konepaja tekee juuri nyt sataprosenttisesti töitä alihankintana, mutta näkee siinä haastetta, suuntana voi olla, että vuonna 2027 noin 40 prosenttia yrityksen tuloksesta tulee omista tuotteista tai vaikka ylläpitopalveluista, Sutinen havainnollista.

Vaihe 4: Toteuta yrityksesi strategia

Strategiatyön viimeinen eli toimeenpanovaihe on Sutisen havainnon mukaan usein haastavin. Hän ihmettelee, miksi hyviä suunnitelmia ei toteuteta. Toteutumattomat suunnitelmat ovat kuin arkkitehdin upeat piirustukset, jotka unohdetaan valmistumisen jälkeen.

– Suunnitelmat eivät mene itsestään käytäntöön, vaan niiden toteuttaminen vaatii systemaattista työtä ja kurinalaista projektinhallintaa. Kun saa muutaman kerran vedettyä tämän nelivaiheisen prosessin, siitä muodostuu rutiini. Silloin se on luontainen osa yrityksen vuotuista kehittämistä, Sutinen vakuuttaa.