Tallinnan kattoja.

OP:n yrityspankkipalvelut paikallisesti Baltian maista

Toimiiko yrityksesi jo paikallisesti Baltiassa tai investoiko se Viroon, Latviaan tai Liettuaan?

Tarvitsetko kassanhallintaa, käyttöpääomaa, leasing-palveluita, myyjäliikerahoitusta, pankkitakauksia tai tuonti- ja vientikaupan asiantuntemusta?

Saat yrityksellesi asiantuntevat paikallisen yrityskulttuurin ja lainsäädännön huomioivat OP:n pankki- ja rahoitusratkaisut.

Tietoja ratkaisuista

Monivaluuttatili on yrityksesi joustava perustili, johon voit liittää luottolimiitin ja päivittäisten raha-asioiden hoitoon tarvittavat maksuliikepalvelut. Monivaluuttatili kannattaa avata, kun haluat kerätä saapuvat maksut tai maksaa ostolaskut tai vaikka palkat paikallisesti. Huomattavaa on, että kussakin maassa maan sisäiset euromääräiset maksut kulkevat saman päivän arvolla.  

Valuuttakauppoja voit tehdä helposti eri alatilien välillä aina 50 000 euron vasta-arvoon asti. Tilin päävaluutta on euro, mutta tilille voi vastaanottaa myös valuuttamääräisiä ja SEPA-alueen ulkopuolelta tulevia maksuja. Hallinnoi tiliä helposti verkkopalvelulla (NetBank) tai suomalaisella pankkiyhteysohjelmalla.

Keskitä likviditeettiä tehokkaasti monivaluuttatilillä, sillä kaikki yrityksesi rahat eri valuutoissa ovat samalla tilillä. Automatisoi likviditeetin keskittäminen sweeping-palvelulla sopimalla kriteerit, joiden perusteella tehdään automaattiset tilisiirrot varojen keskittämiseksi esimerkiksi osuuspankin tilille Suomeen tai valitsemaasi Baltian maahan. Automaattinen varojen keskittäminen voidaan sopia tehtäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Sijoita ylijäämäiset kassavarat Virossa, Latviassa tai Liettuassa esimerkiksi määräaikaistalletuksiin.

Leasing on oiva tapa rahoittaa kalusto- ja muita hankintoja hyödyntämällä vuokrakohde vakuutena. Leasing tarkoittaa pitkäaikaista vuokrausta eli hankittava kalusto on pankin omistuksessa ja pankki vuokraa sitä yrityksellesi tietyn ajan sovittua vuokraa vastaan.

Monipuolisella leasing-rahoituksella hankittavia kohteita ovat tyypillisesti yrityksen ajoneuvot, IT- ja muut toimistolaitteet, työ- ja tuotantokoneet sekä teollisuuden koneet ja laitteet.

Vuokra-aika sovitaan kohteen oletetun käyttöiän ja kaluston kiertovälin mukaan. Voit jakaa hankinnan kustannukset pidemmälle aikavälille eikä pääomaa sitoudu hankintaan toisin kuin omistamisessa. Erityisesti pääomavaltaisilla aloilla toimivat ja nopeasti uusiutuvaa tekniikkaa käyttävät yritykset hyötyvät leasingista.

Myyjäliikerahoituksella yrityksesi voi pienentää riskejään sekä kasvattaa myyntiään ja kilpailukykyään tarjoamalla asiakkaalleen monipuolisia rahoitus- ja maksuvaihtoehtoja. Asiakkaan saaman myönteisen luottopäätöksen jälkeen yrityksesi saa rahansa nopeasti ja luottoriski siirtyy OPlle. Myyjäliikerahoitusratkaisut räätälöidään yrityksesi yksilöllisten tarpeiden ja brändin mukaisiksi.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen kasvuun Baltian maissa tarvitaan investointeja. Yrityksen investoinnin rahoittaminen onnistuu hyvin pitkäaikaisella luotolla.

Factoring- eli saatavarahoitusratkaisumme tehostavat yrityksesi luotonvalvontaa ja mahdollistavat ostajariskin suojaamisen luottovakuutuksella niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi yrityksesi säästää rahaa, kun palveluja ei tarvitse tuottaa itse. Saatavarahoitus vapauttaa näin resursseja yrityksesi liiketoiminnan ydinalueisiin.

Tarvitseeko yrityksesi käyttöpääomaa? Tulot ja menot, maksut ja saatavat ovat harvoin samanaikaisia. Käyttöpääomaa tarvitaan yrityksen maksuvalmiuden turvaamiseen ja muihin lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin. Käyttöpääoman vajetta voidaan korvata väliaikaisesti erilaisilla pankin rahoitustuotteilla, kuten esimerkiksi luotollisella tilillä tai velkakirjalainalla.

Pankkitakaus on kätevä tapa hoitaa yrityksesi vakuustarpeet – pankki antaa yrityksesi puolesta kotimaisen tai ulkomaisen sopimuskumppanisi (edunsaaja) hyväksi takaussitoumuksen. Siinä pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen vastuuseen yrityksesi puolesta. Sopimuskumppanisi kannalta pankkitakaus on vaivaton vastaanottaa ja hallinnoida.

Maakohtaiset pankkitakausten erityispiirteet kuuluvat asiantuntemukseemme ja limiitti voidaan perustaa yrityksesi säännöllisiin takaustarpeisiin.

Trade Finance -asiantuntijamme räätälöivät yrityksellesi sopivat ratkaisut vienti- ja tuontikaupan riskienhallintaan ja rahoitukseen.