Kansainvälisen kaupan pankkitakaukset

Vienti- ja tuontikauppaan liittyvä pankkitakaus on sitoumus, jonka pankki antaa yrityksesi puolesta ulkomaisen sopimuskumppanisi hyväksi. Pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen korvaukseen yrityksesi sopimusvelvoitteen täyttämisen puolesta sitoumuksessa määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Ulkomaille annettava pankkitakaus voidaan antaa omavelkaisena takauksena tai ensivaatimuksesta maksettavana takuuna. Kansainvälisessä kaupassa ensivaatimuksesta maksettava takuu on vallitseva käytäntö.

  • Tarjoustakaus (Bid Bond, Tender Guarantee): Viejä osallistuu tarjouksellaan tarjouskilpailuun, jossa tarjouksen liitteeksi edellytetään tarjoustakausta. Tarjoustakauksen tarkoituksena on korvata mahdollinen vahinko takauksen edunsaajalle (ostaja/tarjouskilpailun järjestäjä), mm. mikäli viejä peruuttaa tarjouksensa, ei allekirjoita sopimusta tarjouksen hyväksymisen jälkeen tai ei järjestä sopimuksen edellyttämää toimitustakausta. Tarjoustakauksen määrä on yleensä 2-5 prosenttia tarjouksen arvosta. 
  • Toimitustakaus (Performance Guarantee): Toimitustakauksen tarkoituksena on maksaa edunsaajalle/ostajalle korvaus, mikäli toimitus ei ole sopimusehtojen mukainen. Toimitustakauksen määrä on yleensä 10-20 prosenttia kauppahinnasta. 
  • Ennakkomaksutakaus (Advance Payment Guarantee) turvaa edunsaajalle/ostajalle ennakkomaksun takaisinsaannin, mikäli toimitus ei ole sopimusehtojen mukainen tai toimitusta ei tapahdu. Ennakkomaksuntakaus annetaan maksettavan ennakkomaksun määrälle.
  • Vastuuajan takaus/Takuuajan takaus/Maksunpidätys takaus (Maintenance Guarantee, Warranty Guarantee, Retention Money Guarantee): Vastuuajan/takuuajan takauksen tarkoituksena on maksaa edunsaajalle/ostajalle korvaus, mikäli viejä ei takuuajan kuluessa korjaa mahdollisia puutteita tai vikoja. Vastuuajan/takuuajan takauksen määrä on yleensä 5-10 prosenttia kauppahinnasta.
  • Maksun takaus (Payment guarantee) annetaan ostajan puolesta myyjälle tuontiin liittyvän kaupan maksamisen vakuudeksi. Kyseessä voi olla yksittäiseen tilaukseen tai jatkuvaan tuontiin liittyvä takaus. Ulkomaisen myyjän myöntäessä suomalaiselle tuojalle toimituksen jälkeistä maksuaikaa, voidaan siihen liittyvä vakuus järjestää joko erillisenä takauksena yksittäiseen kauppaan tai limiittimuotoisena tililuottotakauksena.
  • Tullitakausta tarvitaan, kun tuoja anoo tulliviranomaiselta väliaikaista tullivapautta tai luottoasiakkaan asemaa. Tullitakaukseen verrattavissa on myös yhteisön passitusmenettelyä varten annettava takaus, joka annetaan suomalaiselle tulliviranomaiselle, mutta se kattaa taattavan maksettavaksi tulevia tulleja ym. muita maksuja koko EU:n alueella.
  • Muita takauksia: edellä mainittujen takausten lisäksi takauksia annetaan muun muassa vuokrasopimuksen vakuudeksi, sekä lakien tai viranomaismääräysten täyttämisen vakuudeksi. 

Hae takausta oheisella lomakkeella:

OP:n suora takaus

OP:n antama takaus voidaan toimittaa joko taattavalle tai takauksen edunsaajalle paperiversiona taattavan takaushakemuksen mukaisesti. Mikäli kyseessä on ulkomainen edunsaaja, takaus voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa edunsaajan pankin kautta varmennettuna sanomana (autentikoitu SWIFT) ns. välitettävänä eli avisoituna takauksena.

Toimeksiantotakaus

Edunsaaja saattaa edellyttää, että takauksen antaa pankki edunsaajan kotimaassa. Tällöin takaus järjestetään paikallisen kirjeenvaihtajapankkimme välityksellä ns. toimeksiantotakauksena. OP lähettää toimeksiannon kirjeenvaihtajapankilleen antaa tarvittava takaus yrityksesi sopimuskumppanille. Samalla OP antaa vakuuden eli vastatakuun kirjeenvaihtajapankilleen. Vastatakuun tulee aina olla voimassa vähintään yhtä pitkään kuin edunsaajan maassa annettava takaus. Yleinen käytäntö on, että vastatakuu on voimassa 15–45 päivää pidempään kuin edunsaajan maassa annettavan takauksen voimassaolo. Tämä on huomioitava takaushakemuksessa.

Toimeksiantotakaus on aina ensivaatimuksesta maksettava takuu.