Vientiperittävä

Vientiperittävällä lisäturvaa maksun saantiin

Perittävän, engl. Cash Against Documents (C/D), Cash Against Acceptance (CAA), avulla yrityksesi voi varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin on suorittanut maksun tai hyväksynyt asetetun vekselin.

Samalla yrityksesi voi saada kilpailuetua tarjoamalla ostajalle maksuaikaa.

Perittävä on turvaava maksutapa valtamerikuljetuksissa, kun kuljetusasiakirjana on siirrettävissä oleva konossementti. Myyjä kantaa kuitenkin riskin ostajan maksukyvystä ja halusta lunastaa tavara.

Yrityksesi antaa pankille kirjallisen perittävätoimeksiannon ja tavaran toimitukseen liittyvät asiakirjat. Toimeksiannon tulee vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on asiasta sovittu.

Pankki ei tutki saamiensa asiakirjojen oikeellisuutta. Se tarkastaa ainoastaan, että se vastaanottaa kaikki toimeksiannossa luetellut asiakirjat.

Yrityksesi antamien ohjeiden mukainen toimeksianto lähetetään ostajan pankkiin, joka puolestaan ilmoittaa ulkomaiselle ostajalle toimeksiannon saapumisesta.

Perittävästä syntyy kuluja myyjälle ja ostajalle. Myyjän kannattaa sopia kuluista jo kauppasopimuksen maksuehdoissa. Viime kädessä kuitenkin myyjä vastaa kaikista perittäviin liittyvistä kuluista.

Noudatamme kaikissa perittävissä kansainvälisen kauppakamarin kulloinkin voimassaolevia perittäväsääntöjä.