Vientiremburssi

Remburssi turvaa sekä myyjän että ostajan asemaa ja avaa mahdollisuuksia kaupan rahoittamiselle

Remburssi tehostaa sekä myyjän että ostajan käyttöpääoman hallintaa

Remburssi, engl. Letter of credit (L/C), Documentary Credit (D/C), on maksutapa, jossa ostajan pankki eli avaajapankki sitoutuu peruuttamattomasti suorittamaan maksun myyjälle, kun myyjä on esittänyt remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Remburssi on turvallinen ja nopea maksutapa, sillä maksu ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Se myös minimoi tehokkaasti maksuehtoon liittyvät riskit molemmilta kaupan osapuolilta.

Remburssi sopii maksutavaksi erityisesti silloin, kun et tunne tarkoin kaupan osapuolta tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara. Lisäksi remburssia käytetään usein silloin, kun maantieteellinen tai kulttuurillinen etäisyys kauppakumppaneiden välillä on suuri. 

Remburssin ehdoista kannattaa sopia etukäteen kauppakumppaneiden kesken. Voit täyttää oheisen remburssin avausohjeen ja välittää sen ostajalle oikeiden tietojen varmistamiseksi.

Kun OP on saanut ostajan pankilta remburssin, saat siitä välittömästi ilmoituksen. Saatuasi remburssin tutustu siihen huolellisesti ja pyydä mahdolliset muutokset.

Esitä remburssissa vaaditut asiakirjat OP:lle, joka tarkastaa, että ne ovat remburssiehtojen mukaiset. Yrityksesi saa suorituksen avaajapankin ja/tai mahdollisen vahvistavan pankin sitoumuksen mukaisesti.

Remburssin ehdot perustuvat kauppasopimukseen ja ne ovat vapaasti sovittavissa. Remburssi on kuitenkin muista sopimuksista irrallinen ja erillinen. Ehdon toteutuminen todetaan remburssissa vaadituista asiakirjoista. Kustannusten jaosta kannattaa sopia jo kauppasopimuksessa.

Rembursseissa noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin laatimia yhdenmukaisia remburssisääntöjä. 

Vahvistettu remburssi on ostajan pankin lisäksi myös myyjän pankin sitoumus maksaa, kun myyjä täyttää remburssiehdot.

Vahvistettu remburssi suojaa myyjää ostajariskin lisäksi kauppakumppanin maan ja pankin taloudelliselta ja poliittiselta riskiltä. Hyväksyessään asiakirjat vahvistava pankki sitoutuu maksamaan viejälle ja näin ollen kantamaan vastapuolen maa, -pankki ja asiakirjariskin.

Myyjän kannattaa etukäteen tarkistaa remburssin vahvistusmahdollisuus, sillä pankilla ei ole velvollisuutta vahvistaa remburssia.

Vahvistuksen hinta määräytyy tapauskohtaisesti remburssin avaajapankin maa- ja pankkiriskin mukaan, ja siihen vaikuttavat myös remburssin määrä ja voimassaoloaika.

Diskonttaus

Remburssia voidaan käyttää kaupankäynnissä myös kilpailukeinona, koska sillä voidaan myöntää maksuaikaa ostajalle. Vahvistettu maksuajallinen remburssi voidaan diskontata ilman lisävakuutta, jolloin myyjä saa saatavansa esitettyään pankille remburssiehtojen mukaiset asiakirjat.

Remburssipalkkioiden lisäksi peritään diskonttauskorko ja -marginaali. Maksuajan kulut voidaan sisällyttää kauppahintaan.

Post Financing, avaajapankin rahoitus

Rahoitus toteutetaan viejän esitettyä remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Maksu suoritetaan myyjälle asiakirjaesityksen yhteydessä.

Ulkomainen ostaja saa tarvitsemansa maksuajan, ilman että myyjälle tulisi maksuajan korko- ja valuuttariskiä.

Rahoituksen kustannukset maksaa ostaja. Pankit sopivat rahoituksen hinnoittelun sekä maturiteetin ennen remburssin avausta.

Post Financing on yleisesti käytetty rahoitustapa useissa maissa, kuten Turkissa ja Intiassa.

Standby-remburssi on remburssin muotoinen pankkitakaus toimeksiantajan velvoitteiden täyttämisestä. Standby-remburssi annetaan vakuudeksi, eikä näin ollen ole tarkoitettu maksutavaksi kuten kaupallinen remburssi.

Standby-remburssia käytetään usein turvaamaan säännöllisten toimitusten maksuja. Sitä käytetään myös lainapääomien ja korkojen maksuun sekä pankkitakausten sijaan erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja joissain Kaakkois-Aasian maissa.

Käyttämällä remburssien verkkopalvelua nopeutat remburssidokumenttien laatimista ja tehostat yrityksesi sisäisiä prosesseja. Palvelu tarjoaa nykyaikaiset ratkaisut remburssien käsittelyyn, ajantasaisen tiedon välittämiseen sekä erilaisia raportteja seurantaa varten. Sovelluksen tekemät tarkistukset vähentävät virheiden määrää.

Saat vientiremburssien avaukset ja muutokset sekä maksukuitit ja raportit suoraan työasemallesi. Palvelun kautta yrityksesi voi tehdä myös tuontiremburssien avauksia ja muutoksia.

Palvelun käyttöönotto edellyttää verkkopalvelusopimuksen tekemistä OPssa.