Silta alhaalta kuvattuna

Vientiremburssi

Remburssi turvaa sekä myyjän että ostajan asemaa ja avaa mahdollisuuksia kaupan rahoittamiselle

Remburssi tehostaa sekä myyjän että ostajan käyttöpääoman hallintaa

Vientiremburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle remburssiehtojen täytyttyä. Se on turvallinen ja nopea maksutapa, sillä maksu ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Se myös minimoi tehokkaasti maksuehtoon liittyvät riskit molemmilta kaupan osapuolilta.

Remburssi sopii maksutavaksi erityisesti silloin, kun et tunne tarkoin kaupan osapuolta tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara. Lisäksi remburssia käytetään usein silloin, kun maantieteellinen tai kulttuurillinen etäisyys kauppakumppaneiden välillä on suuri.

Remburssilla varmistut maksusta etukäteen ja voit suunnitella yrityksesi tuotantoa ennakkoon, koska remburssi on peruuttamaton.

Vahvistettu vientiremburssi mahdollistaa kaupat myös riskialttiisiin maihin.

Remburssin ehdoista kannattaa sopia etukäteen kauppakumppaneiden kesken. Voit täyttää oheisen remburssin avausohjeen ja välittää sen ostajalle oikeiden tietojen varmistamiseksi.  

Kun remburssi on tullut pankkiin, saat siitä välittömästi ilmoituksen. Saatuasi remburssin tutustu siihen huolellisesti ja pyydä mahdolliset muutokset.

Esitä remburssissa vaaditut asiakirjat pankille, joka tarkastaa, että ne ovat remburssiehtojen mukaiset. Yrityksesi saa suorituksen avaajapankin ja/tai mahdollisen vahvistavan pankin sitoumuksen mukaisesti.

Remburssin ehdot perustuvat kauppasopimukseen ja ne ovat vapaasti sovittavissa. Ehdon toteutuminen todetaan remburssissa vaadituista asiakirjoista. Remburssin kustannuksista vastaa kansainvälisen kauppakamarin säännösten mukaan viimekädessä toimeksiantaja eli ostaja. Kustannusten jaosta kannattaa sopia jo kauppasopimuksessa.

Kansainvälinen kauppakamari on laatinut yhdenmukaiset remburssisäännöt, joita eri maiden pankit noudattavat.

Vahvistettu remburssi mahdollistaa kaupat myös riskialttiisiin maihin. Se suojaa myyjää ostajariskin lisäksi kauppakumppanin maan ja pankin taloudelliselta ja poliittiselta riskiltä.

Vahvistettu remburssi on ostajan pankin eli avaajapankin sitoumuksen lisäksi myös vahvistavan pankin sitoumus suorittaa maksu myyjälle hänen esittäessään ehtojen mukaiset asiakirjat. Myyjän kannattaa etukäteen tarkistaa remburssin vahvistusmahdollisuus, sillä ilmoittavalla pankilla ei ole velvollisuutta vahvistaa remburssia.

Vahvistuksen hinta määräytyy tapauskohtaisesti remburssin avaajapankin maa- ja pankkiriskin mukaan, ja siihen vaikuttavat myös remburssin määrä ja voimassaoloaika.

Remburssi voidaan vahvistaa myös hiljaisesti. Hiljaisessa vahvistuksessa pankki sitoutuu maksuun myyjälle hänen esittäessään remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat. Tästä ei tiedoteta ulkomaisille osapuolille.

Diskonttaus

Remburssia voidaan käyttää kaupankäynnissä myös kilpailukeinona, koska sillä voidaan myöntää maksuaikaa.  Vahvistettu maksuajallinen remburssi voidaan diskontata ilman lisävakuutta, jolloin myyjä saa saatavansa esitettyään pankille remburssiehtojen mukaiset asiakirjat.

Remburssipalkkioiden lisäksi peritään diskonttauskorko ja -marginaali. Maksuajan kulut voidaan sisällyttää kauppahintaan.

Post Financing, avaajapankin rahoitus

Rahoitus toteutetaan viejän esitettyä remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Käteissuoritus suoritetaan myyjälle asiakirjaesityksen jälkeen.

Ulkomainen ostaja saa tarvitsemansa maksuajan, jolloin kauppaan ei sisälly maksuajan korko- ja valuuttariskiä.  

Rahoituksen kustannukset maksaa ostaja. Pankit sopivat rahoituksen hinnoittelun sekä maturiteetin ennen remburssin avausta.

Post Financing on yleisesti käytetty rahoitustapa useissa maissa kuten Turkissa ja Intiassa.

Standby-remburssi on remburssin muotoinen pankkitakaus toimeksiantajan velvoitteiden täyttämisestä. Standby-remburssi annetaan vakuudeksi, eikä näin ollen ole tarkoitettu maksutavaksi kuten kaupallinen remburssi.

Standby-remburssia käytetään usein turvaamaan säännöllisten toimitusten maksuja. Sitä käytetään myös lainapääomien ja korkojen maksuun sekä pankkitakausten sijaan erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja joissain Kaakkois-Aasian maissa.

Mikäli et tunne avaajapankkia, kysy meiltä standby-remburssin vahvistusta.

Käyttämällä remburssien verkkopalvelua nopeutat remburssidokumenttien laatimista ja tehostat yrityksesi sisäisiä prosesseja. Palvelu tarjoaa nykyaikaiset ratkaisut remburssien käsittelyyn, ajantasaisen tiedon välittämiseen sekä erilaisia raportteja seurantaa varten. Sovelluksen tekemät tarkistukset vähentävät virheiden määrää.

Saat vientiremburssien avaukset ja muutokset sekä maksukuitit ja raportit suoraan työasemallesi. Palvelun kautta yrityksesi voi tehdä myös tuontiremburssien avauksia ja muutoksia.

Palvelun käyttöönotto edellyttää verkkopalvelusopimuksen tekemistä OPssa.