Leasing

Leasing vapauttaa pääomia!

Leasing tarjoaa yrityksellesi tehokkaan ja helpon tavan rahoittaa kalustoa ja muita hankintoja.

"Leasing optimoi rahoituksen vuokrakohteen ja yrityksesi tarpeen mukaan. Se helpottaa yrityksesi hankintoja ja menojen ennustettavuutta, tasoittaa kassavirtaa, optimoi vakuuksia sekä tehostaa tasetta." Mikko Allonen, rahoituspäällikkö, OP

Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Ostamme vuokrakohteen valitsemaltasi toimittajalta ja vuokraamme sen yrityksellesi määrätyksi ajaksi korvausta vastaan.

Leasing on hyvä tapa helpottaa yrityksesi käyttöomaisuuden investointeja, koska muita vakuuksia ei tarvita vuokrattavan kohteen lisäksi. Vuokraaminen ei myöskään sido yrityksesi pääomia kuten omistaminen. Ympäri vuoden tapahtuviin hankintoihin tarjoamme nopean ja joustavan leasinglimiitin.

Tyypillisimpiä vuokrakohteita ovat ajoneuvot, työ- ja tuotantokoneet, IT- sekä muut toimistolaitteet, toimistokalusteet sekä teollisuuden laitteet. Jäännösarvosta vastaa sovitusti joko yrityksesi vuokraajana, myyjäliike tai kolmas osapuoli.

Leasingin hyödyt yrityksellesi

  • Ennakoitava vuokran määrä helpottaa investoinnin tuoton arviointia ja kassanhallintaa.
  • Käyttöomaisuuden hallinta on joustavaa, koska rahoitus hankintoihin on saatavilla tarvittaessa, esimerkiksi muuttuvan kapasiteetin mukaan.
  • Leasing monipuolistaa rahoitusrakennetta ja tehostaa tasetta. Leasing on suomalaisessa kirjanpidossa taseen ulkopuolinen vastuu.
  • Leasing mahdollistaa kaluston päivittämisen uusimman tekniikan mukaiseksi ja siirtymisen puhtaampiin ja energiatehokkaampiin laitteisiin.

Voit hakea tilanteen niin vaatiessa leasing- tai investointirahoitussopimuksiin kolmen tai maksimissaan kuuden kuukauden mittaista muutosta maksuohjelmaan.

Muutos toteutetaan joko jatkamalla sopimusaikaa tai siirtämällä muutoksen aikaisten maksuerien lyhennysosuudet erääntymään tämän jakson jälkeisiin maksueriin. Myönnetyn muutosjakson aikana laskutetaan kuitenkin vähintään maksuerän koron osuus, laskupalkkio sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät arvonlisävero, vakuutukset, lisäpalvelut tai muut toimenpidepalkkiot. Vuokrasopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Voit hakea leasing- tai investointirahoitukseen maksuohjelmanmuutosta osoitteessa: https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa.

Jos yrityksen viimeisimmästä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, pyydämme lisäksi lähettämään kuluvasta tilikaudesta väliajon sähköpostiin: sopimusmuutos@op.fi.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Kuinka kauan lähettämäni maksuohjelman muutoshakemuksen käsittely kestää?

Valitettavasti palvelussa on ruuhkaa, sillä poikkeustilanne on lisännyt hakemusten määrää. Pyrimme vastaamaan jokaiseen hakemukseen mahdollisimman pian. On hyvä kuitenkin varautua joidenkin päivien tai jopa viikkojen odotusaikaan. Teemme kaikkemme hakemusten käsittelyn tehostamiseksi. Pahoittelemme asiaa ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

Autojen elinkaaren hallintaan tarjoamme yrityksesi autopolitiikkaan sopivan kokonaisratkaisun. Valittavanasi ovat monipuoliset rahoitusmuodot: Leasing plus ja rahoitusleasing.

Voit vaivattomasti kytkeä rahoitukseen myös Yritysautoturvan, jolloin sekä liikenne- että kaskovakuutukset hoituvat kätevästi samalla laskulla rahoituksen kanssa.

OP käyttöomaisuuspalvelu on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja hallintaan tarkoitettu elinkaarenhallintapalvelu. Laitteet vuokrataan määräajaksi ja palautetaan vuokra-ajan päättyessä.

Leasinglimiitti on helppo ja nykyaikainen ratkaisu yrityksesi ympäri vuoden tapahtuviin käyttöomaisuushankintoihin ja niiden hallintaan. Kohteina ovat tyypillisesti ajoneuvot, työ- ja tuotantokoneet sekä teollisuuden laitteet. Limiitistä voit tehdä tarvittaessa nostoja ja maksetut vuokraerät puolestaan vapauttavat limiittiä. Leasinglimiitille sovimme arvioitujen hankintojen perusteella euromäärän ja limiitistä rahoitettavat tuotteet.

Hyödyt yrityksellesi:

  • Yksinkertaistaa ja nopeuttaa hankintaprosessia
  • Helpottaa käyttöomaisuuden hallintaa
  • Tuo kustannussäästöä