Mies tehtaalla

EIR-rahoitus kannustaa pk-yrityksiä investointeihin

OP on ensimmäisenä Suomessa sopinut Euroopan Investointirahaston (EIR) kanssa SME InnovFin -rahoitusmallista. Vuoden 2017 alussa OP laajensi rahoitusmallia SME Initiative -riskinjakotakauksella. EIR:n riskinjakotakausten tavoite on lisätä investointeja ja parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. SME InnovFin riskinjakotakaus on saatavilla OPn välittämänä. SME Initiative on kokonaan jo hyödynnetty.

EIR-riskinjakotakausten hyödyt yrityksellesi

  • Mahdollisuus saada rahoitusta edullisempaan hintaan.
  • EIR:n 50 prosentin riskinjakotakaus vähentää yrityksesi vakuusvaadetta ja hankkeen rahoitusriskiä.
  • Rahoituksen neuvottelu ja riskinjakotakauksen saaminen hoituvat yhden luukun -periaatteella OPn kautta.

Soveltuuko riskinjakotakaus yrityksellesi?

EIR-rahoitus on suunnattu listaamattomien pk-yritysten taloudellisesti kannattaviin investointi- ja käyttöpääomarahoitustarpeisiin.

SME InnovFin on hyvä ratkaisu erityisesti silloin, kun yrityksesi on nopeasti kasvava tai innovatiivinen ja panostaa merkittävästi tuote-, palvelu-ja prosessikehitykseen. Riskinjakotakaus sopii pk-yrityksille, jotka työllistävät alle 500 henkilöä.

SME Initiative soveltuu laajemmin investointien rahoitukseen pk-yrityksille, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Riskinjakotakausta rajoittaa kolmen tilikauden sisällä saadut valtion tuet De minimis-sääntelyn kautta. Riskinjakotakaus on tällä hetkellä kokonaan hyödynnetty.

Tutustu riskinjakotakauksiin:

Rahoitukselle on myönnetty takaus InnovFin SME Guarantee Facility -sopimuksen nojalla, Euroopan unionin Horisontti 2020 Rahoitusinstrumentit -ohjelman ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), joka on perustettu osana Euroopan investointiohjelmaa, rahoituksen tuella. ESIRin tavoitteena on auttaa tukemaan taloudellisesti kannattavien investointien rahoitusta ja toteuttamista Euroopan unionissa sekä edistää rahoituksen saatavuutta.
EIR-rahoitus logot

Rahoitus saa Euroopan unionin tukea pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen (SME Initiative) mukaisesti, seuraavien rahoituksella: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahaston ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta, Suomen tasavalta sekä Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki.