Mies tehtaalla

Riskinjakotakaus kannustaa pk-yrityksiä investointeihin

OP tarjoaa yrityksellesi yhdessä Euroopan Investointirahaston (EIR) kanssa kaksi erilaista riskinjakotakausta rahoituksen saamisen helpottamiseksi. EIR:n riskinjakotakausten tavoitteena on lisätä investointeja ja parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta.

EIR-riskinjakotakausten hyödyt yrityksellesi

  • Mahdollisuus saada rahoitusta edullisempaan hintaan.
  • EIR:n 50 tai 80 prosentin riskinjakotakaus vähentää yrityksesi vakuusvaadetta ja hankkeen rahoitusriskiä.
  • Rahoituksen neuvottelu ja riskinjakotakauksen saaminen hoituvat kaikki helposti yhdellä kertaa OP:n kautta.

Soveltuuko riskinjakotakaus yrityksellesi?

EIR-rahoitus on suunnattu listaamattomien pk-yritysten taloudellisesti kannattaviin investointi- ja käyttöpääomarahoitustarpeisiin.

InnovFin-riskinjakotakaus on hyvä ratkaisu erityisesti silloin, kun yrityksesi on nopeasti kasvava tai innovatiivinen ja panostaa merkittävästi tuote-, palvelu- ja prosessikehitykseen. InnovFin-riskinjakotakaus soveltuu myös yrityksen toiminnan digitalisoimisen rahoittamiseen. Riskinjakotakaus sopii yrityksille, jotka työllistävät alle 3 000 henkilöä.

Initiative-riskinjakotakaus soveltuu laajemmin investointien rahoitukseen pk-yrityksille, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Riskinjakotakausta rajoittaa kolmen tilikauden sisällä saadut valtion tuet De minimis-sääntelyn kautta.

Tutustu riskinjakotakauksiin:

Rahoitus saa Euroopan unionin tukea pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen (SME Initiative) mukaisesti, seuraavien rahoituksella: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahaston ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta, Suomen tasavalta sekä Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki.
Rahoitukselle on myönnetty takaus InnovFin SME Guarantee Facility -sopimuksen nojalla, Euroopan unionin Horisontti 2020 Rahoitusinstrumentit -ohjelman ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), joka on perustettu osana Euroopan investointiohjelmaa, rahoituksen tuella. ESIRin tavoitteena on auttaa tukemaan taloudellisesti kannattavien investointien rahoitusta ja toteuttamista Euroopan unionissa sekä edistää rahoituksen saatavuutta.

Osuuspankit eivät lähtökohtaisesti myönnä niin kutsuttua riskirahoitusta, mutta riskinjakotakauksen kautta yrityksillä on joustavammat mahdollisuudet saada rahoitusta. Suomessa Finnvera tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen pankkirahoituksen rinnalle ja toimii myös pk-yritysten riskirahoituksen myöntäjänä. Ota yhteyttä tai varaa aika osuuspankkiisi ja katsotaan yrityksellesi sopivin rahoitusratkaisu.