Lähikuva läppäriä avaavista käsistä.

Factoring

Käyttöpääoman parantamiseen ja luottoriskien hallintaan

Onko yritykselläsi tarvetta rahoituspalvelulle, jolla voi parantaa käyttöpääoman hallintaa ja maksuvalmiutta sekä ulkoistaa reskontranhoidon?

Factoring- eli saatavarahoitusratkaisumme tehostavat yrityksesi luotonvalvontaa ja mahdollistavat ostajariskin suojaamisen luottovakuutuksella niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi yrityksesi säästää rahaa, kun palveluja ei tarvitse tuottaa itse. Saatavarahoitus vapauttaa näin resursseja yrityksesi liiketoiminnan ydinalueisiin.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää yrityksellesi sopivista saatavarahoituksen vaihtoehdoista!

Saatavarahoitus soveltuu niin kasvuyrityksille kuin yrityksille, jotka miettivät ratkaisua pidentyviin maksuehtoihin. Se sopii myös vientikauppaa tekeville yrityksille.
Juha-Pekka Laitinen‚ rahoitusjohtaja, OP

Laskusaatavarahoitus on monipuolinen kokonaisuus käyttöpääoman ja luottoriskien hallintaan. Se tarjoaa yrityksellesi sekä rahoitusta että palveluita. Ratkaisu sopii parhaiten valmistustoimintaa ja tukkukauppaa harjoittaville yrityksille, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa.

Rahoituksen kohteena ovat yrityksesi vakiintuneeseen kauppasuhteeseen perustuvat toimituksen jälkeiset laskusaatavat. OPlle siirretyt laskut toimivat samalla luoton vakuutena.

Laskusaatavarahoituksen palvelukokonaisuus sisältää muun muassa luotonvalvonnan, reskontranhoidon, raportoinnin ja perinnän. Palvelut parantavat yrityksesi maksuvalmiutta ja mahdollistavat kotimaan ja/tai ulkomaan laskutuksen samassa limiitissä. Voit myös vakuuttaa yrityksesi saatavakannan sekä kotimaassa että ulkomailla. Pystyt lisäksi räätälöimään ostajillesi yksilölliset maksuajat ja seuraamaan heidän taloudellista tilannettaan.

Kokoamme palvelukokonaisuuden yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, jolloin samassa limiitissä voidaan rahoittaa tarvittaessa myös vientisaatavia. Rahoitus- ja reskontratietoja seuraat kätevästi ja ajantasaisesti verkkopalvelussamme.

Jos yrityksesi saatavakanta on suuri ja vakiintunut, voi laskusaatavien myynti olla yrityksellesi laskusaatavarahoitusta sopivampi vaihtoehto. Laskusaatavien myynnin ratkaisu soveltuu parhaiten suuremmille ja kansainvälisesti toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa.

Yrityksesi hyötyy laskusaatavien myynnistä monella tavalla. Paremman maksuvalmiuden lisäksi järjestelyllä on positiivinen vaikutus yrityksesi vakavaraisuuteen ja sitoutuneen pääoman tuottoon.

Edellytykset laskusaatavien myynnille:

Laskusaatavien myynti edellyttää, että myyjän ja ostajan kauppasuhteet ovat vakiintuneet ja molempien osapuolien luottokelpoisuus on hyvä. Muita edellytyksiä ovat muun muassa riidattomat saatavat sekä selkeät toimitusehdot.