Yleiskuva

Factoring eli saatavien rahoitus

Tehosta yrityksesi käyttöpääoman kiertoa ja reskontran hoitoa sekä hallitse luottoriskejä OP:n eri factoringratkaisujen avulla.

Paranna yrityksesi maksuvalmiutta

Factoringratkaisuillamme lisäät yrityksesi talouden ennustettavuutta ja nopeutat rahan kiertoa.

Voit tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja

Saat rahat laskusta heti yrityksesi tilille, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu.

Monipuolinen kokonaisuus käyttöpääoman ja luottoriskien hallintaan

Onko yritykselläsi tarvetta rahoituspalvelulle, jolla voi tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja maksuvalmiutta sekä ulkoistaa reskontran hoidon?

Myyntisaatavien rahoittaminen eli Laskusaatavarahoitus on monipuolinen kokonaisuus käyttöpääoman ja luottoriskien hallintaan. Laskusaatavarahoitus sopii parhaiten valmistustoimintaa ja tukkukauppaa harjoittaville yrityksille.

Laskusaatavarahoitus tarjoaa yrityksellesi sekä rahoitusta että palveluita. Rahoituksen kohteena ovat yrityksesi vakiintuneeseen kauppasuhteeseen perustuvat toimituksen jälkeiset laskusaatavat. OP:lle siirretyt laskut toimivat samalla luoton vakuutena.
 
Laskusaatavarahoitus tehostaa yrityksesi luotonvalvontaa ja mahdollistaa ostajariskin suojaamisen luottovakuutuksella niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi yrityksesi säästää rahaa, kun palveluja ei tarvitse tuottaa itse. Laskusaatavarahoitus vapauttaa näin resursseja yrityksesi liiketoiminnan ydinalueisiin.

Mitä OP:n Laskusaatavarahoitus kattaa?

Laskusaatavarahoituksen palvelukokonaisuus sisältää muun muassa:

  • luotonvalvonnan,
  • reskontranhoidon,
  • raportoinnin,
  • perinnän ja
  • luottovakuutuspalvelun ostajariskin suojaamiseksi.

Palvelut parantavat yrityksesi maksuvalmiutta ja mahdollistavat kotimaan ja ulkomaan laskutuksen samassa limiitissä. Voit myös vakuuttaa yrityksesi saatavakannan sekä kotimaassa että ulkomailla. Pystyt lisäksi räätälöimään ostajillesi yksilölliset maksuajat ja seuraamaan heidän taloudellista tilannettaan.

Kokoamme laskusaatavarahoituksen palvelukokonaisuuden yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, jolloin samassa limiitissä voidaan rahoittaa tarvittaessa myös vientisaatavia. Rahoitus- ja reskontratietoja seuraat kätevästi ja ajantasaisesti verkkopalvelussamme.

Laskusaatavien myynti

Laskusaatavien rahoitus tai laskusaatavien myynti ovat molemmat nopeita tapoja saada rahoitusta yrityksen myyntisaatavia vastaan. Merkittävin ero rahoitusmuotojen kesken on se, että Laskusaatavien rahoituksessa riski ostajista säilyy yrittäjällä, kun taas Laskusaatavien myynnissä riski siirtyy OP:lle.

Jos yrityksesi saatavakanta on suuri ja vakiintunut, voi laskujen myynti olla yrityksellesi sopivampi vaihtoehto.  Laskusaatavien myynti soveltuu ratkaisuna parhaiten suuremmille ja kansainvälisesti toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa.

Yrityksesi hyötyy laskujen myynnistä monella tavalla. Paremman maksuvalmiuden lisäksi järjestelyllä on positiivinen vaikutus yrityksesi vakavaraisuuteen ja sitoutuneen pääoman tuottoon.

Saatavien myynti edellyttää, että myyjän ja ostajan kauppasuhteet ovat vakiintuneet ja molempien osapuolien luottokelpoisuus on hyvä. Muita edellytyksiä ovat muun muassa riidattomat saatavat sekä selkeät toimitusehdot.

Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, niin kerromme lisää yrityksellesi sopivista saatavarahoituksen vaihtoehdoista!