Laskutus

Yritysten pankkiyhteyskanavan laskuttamisen tiedotteita.

Finvoice-validaattorin väliversio

Finvoice-validaattorin versionnosto on edelleen työn alla. Toimme kuitenkin tuotantoon 12.6.19 ns. väliversion, jossa on sallittu

  • heittomerkit ja lainausmerkit, jotka aiheuttivat aiemmin virhepalautteita 
  • toistaiseksi rivinvaihdot elementtien sisällä, kuten nykyinen tuotantoversiokin

Lisäksi elementit InvoiceDate (laskun pvm)  ja EpiDateOptionDate (laskun eräpvm) tarkistetaan tästä väliversiosta alkaen (oltava järkeviä päivämääriä).

Myös tabulaattorin käyttö on nyt tästä versiosta lähtien kielletty laskun xml:ssa (finvoice-soveltamisohjeen mukaisesti) .

Muutoksia e-laskutukseen

OP on uudistanut verkkolaskuaineistojen vastaanottoa 1.1.2016 alkaen. Uudistuksen jälkeen vanhimpien verkkolaskuaineistojen (Finvoice, Finvoice 1.1 ja Finvoice 1.2) vastaanottamisesta luovuttiin. Jatkossa vastaanotetaan Finvoice 1.3, 2.0 ja 2.01 ja näitä uudempia versioita. 

1.1.2016 jälkeen vanhojen versioiden mukaiset aineistot hylätään ja niistä lähetetään asiakkaalle virheilmoitus.

Miksi vanhoista versioista luovutaan?

OP haluaa jatkuvasti kehittää yritysasiakkaiden verkkolaskutuspalveluita. Tällä toimenpiteellä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan Finvoice-sanomien käsittelyä, joka mahdollistaa nopeamman ja paremman asiakastuen. Tuettujen versiomäärien vähentyminen parantaa tuotantovarmuutta, tehokkuutta ja virhealttius pienenee. Muutos parantaa myös yritysasiakkaiden laskutuspalveluiden kehittämisen edellytyksiä. Tämä näkyy asiakkaille entistäkin parempana palveluna tulevaisuudessa.

Toimintaohjeet

Finvoicen uudemman version käyttöönotto edellyttää usein laskuttajayritysten yhteydenottoa maksuliikeohjelmistotoimittajaan ja verkkolaskuoperaattoriin. Suosittelemme yritysasiakkaitamme olemaan yhteydessä ohjelmistotoimittajaansa ja varmistamaan, että nykyinen ohjelmisto tukee Finvoice 1.3. muotoa, tai sitä uudempaa versiota.

Liitteiden välitys e-laskujen yhteydessä

OP on täydentänyt yritysten e-laskupalvelua mahdollisuudella lähettää ja vastaanottaa e-laskujen yhteydessä liitteitä. Liitteiden välitys on mahdollista Yrityksen Pankkiyhteys (Web Services) -kanavassa, Yrityksen OP-verkkopalvelussa sekä aineistosiirtona yritysasiakkaiden verkkopalveluissa. Liitteellisiä e-laskuja on mahdollista lähettää ja vastaanottaa Finvoice-liitekäsittelyyn kykenevällä ohjelmistolla. OPn Kultalinkki-pankkiyhteysohjelmassa on tuki sekä liitteiden lähetykselle että vastaanotolle.

Liitteen käsittely noudattaa Finanssialan Keskusliiton Finvoice 2.01 standardia. Liitteen tulee sisältää laskua täydentävää, kirjanpidon kannalta olennaista tietoa. Liitteiden välitys ei ole käytössä kuluttajalaskutuksessa, eikä markkinointimateriaalin lähettäminen e-laskun liitteenä ole sallittua. Yhden e-laskun mukana voi lähettää enintään 1 Mt:n kokoisen liitesanoman, joka voi sisältää 1-10 liitettä.

E-laskun ja suoramaksun peruutuspyyntö

OP on toteuttanut henkilöasiakaslaskutukseen toiminnallisuuden, jolla laskuttaja voi pyytää laskun peruuttamista ennen sen eräpäivää. Peruutuspyyntöä voidaan käyttää esim. tilanteessa jossa e-laskun tai suoramaksun laskuperuste on poistunut tai muuttunut, sekä tilanteessa, jossa laskuttajalla on sattunut laskutukseen vaikuttava tuotantovirhe.

Peruutuspyyntö on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöasiakaslaskutukseen liittyväksi palveluksi, mutta OPssa peruutuspyynnöt voivat koskea myös Yritysten OP-verkkopalveluun lähetettyjä laskuja. Aineistonsiirtoa käyttäville yrityksille peruutuspyyntö välitetään hyvityslaskuna.

Peruutuspyynnön käyttö on mahdollista laskuttajille, jotka kykenevät muodostamaan peruutuspyyntösanomia omissa järjestelmissään. Tarkemmat tiedot peruutuspyynnön määrityksistä löytyvät Finanssiala ry:n julkaisemasta Finvoice 2.01 soveltamisohjeesta.

Finanssiala ry:n Finvoice-sivuilta löydät aiheeseen liittyvää lisätietoa