Laskutus

Yritysten pankkiyhteyskanavan laskuttamisen tiedotteita.

BuyerPartyIdentifier -elementti ei saa olla tyhjä

Tulemme ottamaan syksyn 2024 aikana Finvoice-soveltamisohjeen mukaisesti käyttöön tarkistuksen vapaaehtoiseen BuyerPartyIdentifier -elementtiin, eli jos tietokenttä on laskulla, on siinä oltava vähintään 6 merkkiä. BuyerPartyIdentifier -elementti ei siis saa olla tyhjä.

ISO-8859-15 standardi

Tulemme tarkastamaan syksyn 2024 aikana OP:lle saapuneista e-laskuista laskun sisällön merkistön siten, että se noudattaa ISO-8859-15 standardia. Enää ei siis riitä pelkästään se, että laskulla on merkitty encoding oikein: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?> vaan laskun sisällön on oltava myös oikeasti tuota standardia, ei enää esim. UTF-8:aa.

Verkkolaskulaki muuttui – OP:n asiakkaana voit lähettää uudenmuotoisia verkkolaskuja

Uusi verkkolaskulaki muutti vaatimuksia yritysten välisessä kaupankäynnissä. Yrityksillä ja julkishallinnolla on ollut 1.4.2020 lähtien oikeus saada pyydettäessä toiselta yritykseltä eurooppalaisen normin (EN-16931) mukaisia sähköisiä verkkolaskuja.

Verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 euron liikevaihdollisia yrityksiä tai yrityksiä, joilla on pelkästään kuluttajakaupankäyntiä. OP:n laskuttaja-asiakkaana voit lähettää ja vastaanottaa verkkopalvelussa vaatimukset täyttäviä Finvoice 3.0 -muotoisia laskuja.

Finvoice-validaattorin versionnosto 9.9.2020

Versionnosto on toteutettu noudattamaan Finvoice-sovellusohjetta.

Versonnostossa käytetään seuraavia tarkistuksia:

KEHYKSEN TARKISTUS (soap validoidaan)

INVOICEDATE – (OIKEELLISUUS) TARKISTUS (YYYYMMDD)

EPIDATEOPTIONDATE – (OIKEELLISUUS) TARKISTUS (YYYYMMDD)

ELEMENTIN JAKAUTUMINEN USEALLE RIVILLE -TARKISTUS (ei sallita enää)

SISENNYKSEN KÄYTÖN TARKISTUS (tabulaattorin käyttöä sisennyksessä ei sallita enää)

Heitto- ja lainausmerkit on sallittu jo aiemmin.

Finvoice-versiot

OP vastaanottaa Finvoice 1.3, 2.0, 2.01 ja 3.0 versioita. 

Vanhempien versioiden mukaiset aineistot hylätään ja niistä lähetetään asiakkaalle virheilmoitus.

Miksi vanhoista versioista luovutaan?

OP haluaa jatkuvasti kehittää yritysasiakkaiden verkkolaskutuspalveluita. Tällä toimenpiteellä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan Finvoice-sanomien käsittelyä, joka mahdollistaa nopeamman ja paremman asiakastuen. Tuettujen versiomäärien vähentyminen parantaa tuotantovarmuutta, tehokkuutta ja virhealttius pienenee. Muutos parantaa myös yritysasiakkaiden laskutuspalveluiden kehittämisen edellytyksiä. Tämä näkyy asiakkaille entistäkin parempana palveluna tulevaisuudessa.

Toimintaohjeet

Finvoicen uudemman version käyttöönotto edellyttää usein laskuttajayritysten yhteydenottoa maksuliikeohjelmistotoimittajaan ja verkkolaskuoperaattoriin. Suosittelemme yritysasiakkaitamme olemaan yhteydessä ohjelmistotoimittajaansa ja varmistamaan, että nykyinen ohjelmisto tukee Finvoice 1.3. muotoa, tai sitä uudempaa versiota.

Liitteiden välitys e-laskujen yhteydessä

OP on täydentänyt yritysten e-laskupalvelua mahdollisuudella lähettää ja vastaanottaa e-laskujen yhteydessä liitteitä. Liitteiden välitys on mahdollista Yrityksen Pankkiyhteys (Web Services) -kanavassa, Yrityksen OP-verkkopalvelussa sekä aineistosiirtona yritysasiakkaiden verkkopalveluissa. Liitteellisiä e-laskuja on mahdollista lähettää ja vastaanottaa Finvoice-liitekäsittelyyn kykenevällä ohjelmistolla.

Liitteen käsittely noudattaa Finanssialan Keskusliiton Finvoice 2.01 standardia. Liitteen tulee sisältää laskua täydentävää, kirjanpidon kannalta olennaista tietoa. Liitteiden välitys ei ole käytössä kuluttajalaskutuksessa, eikä markkinointimateriaalin lähettäminen e-laskun liitteenä ole sallittua. Yhden e-laskun mukana voi lähettää enintään 1 Mt:n kokoisen liitesanoman, joka voi sisältää 1-10 liitettä.

E-laskun ja suoramaksun peruutuspyyntö

OP on toteuttanut henkilöasiakaslaskutukseen toiminnallisuuden, jolla laskuttaja voi pyytää laskun peruuttamista ennen sen eräpäivää. Peruutuspyyntöä voidaan käyttää esim. tilanteessa jossa e-laskun tai suoramaksun laskuperuste on poistunut tai muuttunut, sekä tilanteessa, jossa laskuttajalla on sattunut laskutukseen vaikuttava tuotantovirhe.

Peruutuspyyntö on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöasiakaslaskutukseen liittyväksi palveluksi, mutta OPssa peruutuspyynnöt voivat koskea myös Yritysten OP-verkkopalveluun lähetettyjä laskuja. Aineistonsiirtoa käyttäville yrityksille peruutuspyyntö välitetään hyvityslaskuna.

Peruutuspyynnön käyttö on mahdollista laskuttajille, jotka kykenevät muodostamaan peruutuspyyntösanomia omissa järjestelmissään. Tarkemmat tiedot peruutuspyynnön määrityksistä löytyvät Finanssiala ry:n julkaisemasta Finvoice 2.01 soveltamisohjeesta.

Finanssiala ry:n Finvoice-sivuilta löydät aiheeseen liittyvää lisätietoa