Tulorekisteri_Artikkeli_kuva

Tulorekisteri

Tulorekisteri on verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat yksilötason palkka-, eläke- ja etuustiedot.

Kansallinen tulorekisteri on käytössä 1.1.2019 alkaen, jolloin työnantajat ilmoittavat palkkatiedot vain tulorekisteriin. Työnantajan ei tarvitse enää ilmoittaa samoja tietoja usealle eri viranomaistaholle eriaikaisesti.

Kaikkien työnantajien eli palkanmaksajien (ml. työnantajina toimivien kotitalouksien) on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin heti 1.1.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2021 alkaen myös eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Mihin tulorekisterin tietoja käytetään ja ketkä sitä käyttävät?

Vuodesta 2019 alkaen tietoja käyttävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuodesta 2020 alkaen tietoja käyttävät mm. vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin heillä on oikeus ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan, esim. verotukseen tai etuuksien maksamiseen. Tulorekisterin käyttöönotto ei muuta oikeuksia tietojen saamiseen.

Kansalaiset näkevät tulorekisteristä vuonna 2019 omat palkkatiedot ja vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustietonsa.

Miten tulorekisteri vaikuttaa vakuutuksiin?

Pohjola Vakuutus alkaa hyödyntää tulorekisteriä kahdessa vaiheessa.

1.1.2019 alkaen tulorekisterin käyttöönotto näkyy työtapaturmavakuuttamisessa. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin työntekijälle maksetun palkkasumman sekä ammattia kuvaavan ammattiluokkakoodin tulorekisterin ammattiluokitus TK10 mukaisena. Pohjola Vakuutus ottaa työtapaturmavakuutuksessa käyttöön tulorekisterin ammattiluokituksen 1.1.2019 alkavalla vakuutuskaudella.

Vakuutuskaudesta 1.1.-31.12.2019 alkaen yrityksiltä ei enää pyydetä lopullisen maksun perusteena olevaa palkkailmoitusta, vaan Pohjola Vakuutus saa lopulliset palkkasummat tulorekisteristä yrityksittäin ja ammattiluokkakoodeittain.

Tee palkkailmoitus näistä jatkossakin:

  • oppilaiden ja työvoimapoliittiseen koulutuksen osallistuvien opiskelijoiden osalta sekä
  • omaishoitajien ja kuntouttavan- ja vammaisten työtoiminnan osalta.

Pohjola Vakuutus pyytää palkkailmoituksen myös, jos työtapaturmavakuutus päättyy ennen 31.12.2019 tai tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

1.1.2020 alkaen Pohjola Vakuutus saa tulorekisteristä palkkatiedot työtapaturma- ja liikennevakuutuksien ansionmenetyskorvausten maksamista varten. Joitain ansiotietoja joudutaan tämänkin jälkeen vielä kysymään työnantajilta.

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ilmoita työtapaturmavakuutusta varten tulorekisteriin tehtävässä ilmoituksessa

  • palkansaajan ammattiluokkakoodi ja ammattinimike sekä
  • valitse työtapaturmavakuutuksen tunnisteen tyyppi.

Ammattiluokkakoodin ja ammattinimikkeen valinnassa voit käyttää apuna:

Jos suorituksen maksajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, ilmoita tulorekisteriin myös työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ja työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste. Vakuutusnumeron löydät vakuutuskirjasta sekä yrityksen vakuutustiedoista kirjautumalla op.fi-palveluun.

Pohjola Vakuutus Oy:n tunniste on 1458359-3 ja A-Vakuutus Oy:n tunniste on 1715947-2.