Tulorekisteri_Artikkeli_kuva

Ajankohtaista tulorekisteristä ja vakuutuslaskuista

Kaikkien työnantajien eli palkanmaksajien (ml. työnantajina toimivien kotitalouksien) on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin. Vuodesta 2021 alkaen myös eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

 • Olemme aloittaneet palkkatietojen haun tulorekisteristä ja toimittaneet osalle asiakkaistamme lopulliset vakuutuslaskut vuodesta 2019.
 • Havaitsemamme yleisimmät virheet palkkatiedoissa ovat työntekijöiden palkkatiedoille annettu väärä Ei työtapaturma- ja ammattitautimaksun alainen -tyyppitieto tai  YEL-vakuutetun yrittäjän puuttuva Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tieto.
 • Lisää ohjeita yleisimpiin virhetilanteisiin löydät TVK:n julkaisusta. Jos et ole vielä saanut vakuutuslaskuja, mutta tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin oikein, voit odotella laskuja rauhassa.

Mihin tulorekisterin tietoja käytetään ja ketkä sitä käyttävät?

Vuodesta 2019 alkaen tietoja käyttävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuodesta 2020 alkaen tietoja käyttävät mm. vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin heillä on oikeus ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan, esim. verotukseen tai etuuksien maksamiseen. Tulorekisterin käyttöönotto ei muuta oikeuksia tietojen saamiseen.

Kansalaiset näkevät tulorekisteristä vuonna 2019 omat palkkatiedot ja vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustietonsa.

Miten tulorekisteri vaikuttaa vakuutuksiin?

Pohjola Vakuutus alkaa hyödyntää tulorekisteriä kahdessa vaiheessa.

1.1.2019 alkaen tulorekisterin käyttöönotto näkyy työtapaturmavakuuttamisessa. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin työntekijälle maksetun palkkasumman sekä ammattia kuvaavan ammattiluokkakoodin tulorekisterin ammattiluokitus TK10 mukaisena. Pohjola Vakuutus ottaa työtapaturmavakuutuksessa käyttöön tulorekisterin ammattiluokituksen 1.1.2019 alkavalla vakuutuskaudella.

Vakuutuskaudesta 1.1.-31.12.2019 alkaen yrityksiltä ei enää pyydetä lopullisen maksun perusteena olevaa palkkailmoitusta, vaan Pohjola Vakuutus saa lopulliset palkkasummat tulorekisteristä yrityksittäin ja ammattiluokkakoodeittain.

Tee palkkailmoitus näistä jatkossakin:

 • oppilaiden ja työvoimapoliittiseen koulutuksen osallistuvien opiskelijoiden osalta sekä
 • omaishoitajien ja kuntouttavan- ja vammaisten työtoiminnan osalta.

Pohjola Vakuutus pyytää palkkailmoituksen myös, jos työtapaturmavakuutus päättyy ennen 31.12.2019 tai tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

1.1.2020 alkaen Pohjola Vakuutus saa tulorekisteristä palkkatiedot työtapaturma- ja liikennevakuutuksien ansionmenetyskorvausten maksamista varten. Joitain ansiotietoja joudutaan tämänkin jälkeen vielä kysymään työnantajilta.

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ilmoita työtapaturmavakuutusta varten tulorekisteriin tehtävässä ilmoituksessa

 • palkansaajan ammattiluokkakoodi ja ammattinimike sekä
 • valitse työtapaturmavakuutuksen tunnisteen tyyppi.

Ammattiluokkakoodin ja ammattinimikkeen valinnassa voit käyttää apuna:

Jos suorituksen maksajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, ilmoita tulorekisteriin myös työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ja työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste. Vakuutusnumeron löydät vakuutuskirjasta sekä yrityksen vakuutustiedoista kirjautumalla op.fi-palveluun.

Pohjola Vakuutus Oy:n tunniste on 1458359-3 ja A-Vakuutus Oy:n tunniste on 1715947-2.

TYEL sopimustyönantajat ovat ilmoittaneet palkkoja tilapäisenä työnantajana, jolloin asiakashyvitykset eivät kartu. Mitä tämä tarkoittaa?

 • Asiakashyvitystä voidaan maksaa vain sopimustyönantajille, eikä tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta niihin. Työeläkemaksulle on olemassa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät laskuperusteet, jotka määrittelevät ne säännöt, miten asiakashyvitykset jaetaan asiakkaille. Ilmarisen uusi asiakashyvitysmalli perustuu entistä voimakkaammin asiakkaan TyEL-palkkasummaan, joka on karttunut TyEL-vakuutukseen. Saamiisi hyvityksiin vaikuttavat: kuinka pitkään TyEL-vakuutuksesi Ilmarisella on ollut voimassa ja kuinka suuri työnantaja olet (työntekijöille maksamasi palkkasumma vaikuttaa asiakashyvityksen määrään). Asiakashyvityksen näet kirjautumalla verkkopalveluun. 

Työeläkeyhtiö on vaihtunut kesken vuoden, herjaako tulorekisteri jos vakuutusnumeroa ei ole päivittänyt oikeaksi vai meneekö läpi väärä tieto?

 • Tulorekisteri tarkistaa eläkejärjestelynumeron ajantasaisesti ilmoituksen tallentamisen yhteydessä. Jos ilmoitus annetaan vanhentuneella eläkejärjestelynumerolla, se hylätään. Voimassaolo tarkistetaan palkkatietoilmoituksissa maksupäivään ja työnantajan erillisilmoituksessa ilmoituspäivään.

Lue lisää tulorekisteristä

Pitääkö määräaikaisten työntekijöiden työsuhteen päättymispäivä ilmoittaa TyEliä varten?

 • Jos palvelussuhde (työsuhde) päättyy vanhuuseläkkeelle siirtymien vuoksi, palvelussuhteen päättymispäivä ja päättymissyy ovat pakollisia tietoja.
 • Muissa tilanteissa Ilmarinen ei tarvitse tietoa työsuhteen päättymispäivästä.

Lue lisää tulorekisteristä

Jos YEL-vakuutuksen työtuloa alentaa kesken vuoden, lasketaanko seuraavan vuoden tapaturmavakuutuksen korvaukset tämän pienentyneen työtulon mukaan, vai sen maksetun YEL- vakuutuksen mukaan? Ilmoittaako kirjanpitäjä mitään yrittäjän työtuloja tulorekisteriin ?

 • Yrittäjän tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukset lasketaan aina vahinkopäivänä voimassaolleen YEL-työtulon mukaan. Koska tulorekisterissä olevia tietoja käyttävät vahinkovakuutusyhtiöiden lisäksi myös muut tahot, tulee yrittäjälle maksetut ansiotulot ilmoittaa normaalisti tulorekisteriin.