Miten palkkatiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen?

Perinteinen palkkailmoitusmenettely poistui tulorekisterin käyttöönoton myötä. Saamme palkkatiedot työtapaturmavakuutusta varten suoraan tulorekisteristä. Saamme myös korjaukset tulorekisterin kautta. Mikäli korjaustarve on vanhempaan kauteen, voit olla asiasta yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jos ei ole työtapaturmavakuutusta, miten kohdan voi ohittaa tulorekisterissä?

Jos työtapaturmavakuutusta ei ole, voit ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilannetiedon "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)".

Jos työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, mutta työnantaja ei ole ottanut tapaturmavakuutusta, miten voi tehdä palkkailmoituksen?

Palkkatietoilmoitus tehdään normaalisti tulorekisteriin.

Missä tilanteissa ja miten vakuutusnumero ilmoitetaan tulorekisteriin?

Vakuutusnumero tulee ilmoittaa vain silloin, kun työantajalla on useampi työtapaturmavakuutus joko Pohjola Vakuutuksessa tai useassa eri vakuutusyhtiössä. Tietoa ei siis tarvitse antaa jokaisella ilmoituksella.

Vakuutusnumeron yhteydessä tulee ilmoittaa myös vakuutusyhtiön y-tunnus. Pohjola Vakuutuksen y-tunnus on 1458359-3.

Mistä löydän työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeron?

Vakuutusnumero löytyy vakuutuskirjalta, laskusta ja maksuerittelystä ja yrityksen vakuutustiedoista op.fi-palvelussa. 

Pohjola Vakuutuksen vakuutustunnukset ovat muotoa 40-xxx-xxx-x, 41-xxxx-xxxx-x tai 42-xxxxx-x ja 50-xxxxx-xxxxx-x. 

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tietoja ilmoittaessa?

Tiedot kannattaa ilmoittaa tulorekisteriin mahdollisimman tarkasti. Ilmoittamalla tulorekisteriin myös täydentävät palvelussuhde- ja poissaolotiedot säästyt lisäselvityspyynnöiltä.  

Kiinnitä huomiota erityisesti näihin asioihin tulorekisteri-ilmoittamisessa:  

 • valitse ilmoitustapa kaksi (2)
 • täytä palvelussuhdetiedot kuten sen tyyppi, kesto, palkkauksen muoto ja säännöllinen sovittu viikkotyöaika 
 • kerro myös poissaolotiedot kuten jakso, päivien lukumäärä, syy ja palkan määrä 
 • ilmoita täydentävät tiedot mahdollisimman pian, mielellään samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa. 

Miksi kannattaa ilmoittaa myös täydentävät tiedot?

Myös korvauskäsittelyssä käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Korvauskäsittelyssä ilmoitustapa 1 ei ole riittävä, vaan tarvitaan täydentävät tiedot (ilmoitustapa 2) ansionmenetyskorvausten maksamista varten. Täydentävät tiedot liittyvät lähes poikkeuksetta johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tulotietoihin.

Kun täytät tiedot riittävällä tarkkuudella, autat korvauskäsittelyä ja säästyt itse turhilta lisäselvityspyynnöiltä.

Millaisissa tilanteissa voin saada lisäselvityspyyntöjä? 

Kun vahinkopäivästä on kulunut 29 päivää, ja vahingoittuneelle aiheutuu sairauslomaa, muuttuu ansionmenetyskorvaus vuosityöansioon perustuvaksi. Vuosityöansion määrittämisessä joudumme pyytämään lisätietoja muun muassa palkankorotuksista, poissaoloista, lomarahaoikeudesta ja lomarahasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tulorekisteriä tietojen saamisessa.

Voinko toimittaa sairausajan palkkatiedot tai vahinkoa edeltävän neljän viikon ansiot edelleen tapaturmailmoituksen yhteydessä?

Kyllä voit. Tämä nopeuttaa ansionmenetyskorvausten käsittelyä.

Tulorekisteri_Artikkeli_kuva

Lisäohjeita tulorekisterin käyttämiseen ja palkkailmoittamiseen

Kansallisen tulorekisterin tietoja käyttävät mm. vahinkovakuutusyhtiöt, Verohallinto, Kansaneläke-laitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset, ETK, työttömyyskassat ja työ-suojeluviranomainen.

Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin heillä on oikeus ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan, esimerkiksi verotukseen tai etuuksien maksamiseen.

Kansalaiset näkevät tulorekisteristä omat palkkatiedot ja vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustietonsa.

Alla näet tulorekisteristä ja palkkailmoittamisesta usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset.

Mitä ansiotietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. 

Miten ja minne virheelliset tiedot korjataan?

Työnantaja korjaa virheelliset tiedot tulorekisteriin. Jos korjaat tulorekisterin tietoja palkkojen tai ammattinimikkeiden osalta, ilmoita korjauksesta myös työtapaturmavakuutusyhtiöön. Pohjola Vakuutukseen voit ilmoittaa korjauksesta lähettämällä viestin op.fi-palvelussa.

Jos jonakin kuukautena ei makseta palkkoja, pitääkö siitä ilmoittaa tulorekisteriin? 

Säännöllisen työnantajan on tällöin annettava Ei palkanmaksua -tieto työnantajan erillisilmoituksella seuraavan kuun 5. päivään mennessä.

Miten palkkatiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen?

Perinteinen palkkailmoitusmenettely poistui tulorekisterin käyttöönoton myötä. Saamme palkkatiedot työtapaturmavakuutusta varten suoraan tulorekisteristä. Saamme myös korjaukset tulorekisterin kautta. Mikäli korjaustarve on vanhempaan kauteen, voit olla asiasta yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jos ei ole työtapaturmavakuutusta, miten kohdan voi ohittaa tulorekisterissä?

Jos työtapaturmavakuutusta ei ole, voit ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilannetiedon "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)".

Jos työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, mutta työnantaja ei ole ottanut tapaturmavakuutusta, miten voi tehdä palkkailmoituksen?

Palkkatietoilmoitus tehdään normaalisti tulorekisteriin.

Missä tilanteissa ja miten vakuutusnumero ilmoitetaan tulorekisteriin?

Vakuutusnumero tulee ilmoittaa vain silloin, kun työantajalla on useampi työtapaturmavakuutus joko Pohjola Vakuutuksessa tai useassa eri vakuutusyhtiössä. Tietoa ei siis tarvitse antaa jokaisella ilmoituksella.

Vakuutusnumeron yhteydessä tulee ilmoittaa myös vakuutusyhtiön y-tunnus. Pohjola Vakuutuksen y-tunnus on 1458359-3.

Mistä löydän työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeron?

Vakuutusnumero löytyy vakuutuskirjalta, laskusta ja maksuerittelystä ja yrityksen vakuutustiedoista op.fi-palvelussa. 

Pohjola Vakuutuksen vakuutustunnukset ovat muotoa 40-xxx-xxx-x, 41-xxxx-xxxx-x tai 42-xxxxx-x ja 50-xxxxx-xxxxx-x. 

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tietoja ilmoittaessa?

Tiedot kannattaa ilmoittaa tulorekisteriin mahdollisimman tarkasti. Ilmoittamalla tulorekisteriin myös täydentävät palvelussuhde- ja poissaolotiedot säästyt lisäselvityspyynnöiltä.  

Kiinnitä huomiota erityisesti näihin asioihin tulorekisteri-ilmoittamisessa:  

 • valitse ilmoitustapa kaksi (2)
 • täytä palvelussuhdetiedot kuten sen tyyppi, kesto, palkkauksen muoto ja säännöllinen sovittu viikkotyöaika 
 • kerro myös poissaolotiedot kuten jakso, päivien lukumäärä, syy ja palkan määrä 
 • ilmoita täydentävät tiedot mahdollisimman pian, mielellään samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa. 

Miksi kannattaa ilmoittaa myös täydentävät tiedot?

Myös korvauskäsittelyssä käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Korvauskäsittelyssä ilmoitustapa 1 ei ole riittävä, vaan tarvitaan täydentävät tiedot (ilmoitustapa 2) ansionmenetyskorvausten maksamista varten. Täydentävät tiedot liittyvät lähes poikkeuksetta johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tulotietoihin.

Kun täytät tiedot riittävällä tarkkuudella, autat korvauskäsittelyä ja säästyt itse turhilta lisäselvityspyynnöiltä.

Millaisissa tilanteissa voin saada lisäselvityspyyntöjä? 

Kun vahinkopäivästä on kulunut 29 päivää, ja vahingoittuneelle aiheutuu sairauslomaa, muuttuu ansionmenetyskorvaus vuosityöansioon perustuvaksi. Vuosityöansion määrittämisessä joudumme pyytämään lisätietoja muun muassa palkankorotuksista, poissaoloista, lomarahaoikeudesta ja lomarahasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tulorekisteriä tietojen saamisessa.

Voinko toimittaa sairausajan palkkatiedot tai vahinkoa edeltävän neljän viikon ansiot edelleen tapaturmailmoituksen yhteydessä?

Kyllä voit. Tämä nopeuttaa ansionmenetyskorvausten käsittelyä.

Miten ja mikä ammattiluokkatieto ilmoitetaan tulorekisteriin?

Täytä ammattiluokkatieto erikseen jokaisen työntekijän kohdalla sen mukaan, mitä työtä henkilö tekee.  

Apua oikean ammattiluokan valintaan saat tarvittaessa Tilastokeskuksen maksuttomasta LuokitusEkspertti-palvelusta valitsemalla luokitukseksi Ammattiluokitus 2010.

Tulorekisteriin ammattiluokka ilmoitetaan viiden merkin tarkkuudella. Jos palvelun ammattiluokka on lyhyempi kuin viisi merkkiä, lisää tarvittava määrä nollia ammattiluokan perään. Tulorekisteri tarkistaa ammattiluokkatiedon, eli sinne ei pitäisi pystyä syöttämään virheellistä koodia. Ammattiluokituksen löydät myös Tilastokeskuksen sivuilta.

Mitä ammattiluokkaa työtapaturmavakuutuksessa käytetään?

Pohjola Vakuutus käyttää työtapaturmavakuutuksissa tulorekisteriin merkittyjä ammattiluokkia. 

Mitä ammattiluokkaa käytetään, jos henkilö tekee kahta eri työtä?

Jos työntekijä tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoita ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Missä tilanteessa tulorekisteriin ilmoitetaan Urheilija-tieto?

Tietoa käytetään silloin, kun ilmoitetaan urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään, kun ilmoitetaan vain urheilusta saatuja suorituksia.

Urheilijan palkka on tyypillisesti joukkueurheilijalle pelaajasopimuksen perusteella maksettavaa palkkaa. Palkkasummaan ei sisälly urheilurahastoon siirrettyä palkkaa.  

Tietoa ei käytetä esimerkiksi silloin, kun ilmoitetaan urheilijan muusta kuin urheilusta saamaa palkkatuloa.

Jos on yrittäjä, mihin kohtaan se merkitään tulorekisterissä?

Jos olet yrittäjä, merkitse tieto työeläkevakuutuksesta kohtaan YEL. ilmoita lisäksi Vakuuttamisen poikkeustilanne -tiedot:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). 

Saako vakuutusyhtiö yrittäjän palkkatiedot tulorekisteristä?

Ei saa. Yrittäjän tapaturmavakuutukseen käytetään YEL-työtuloa, joka saadaan yrittäjän eläkevakuutusyhtiöltä.

Mitkä ovat erityisryhmiä?

Erityisryhmiin kuuluvat oppilaat ja opiskelijat, työvoimakoulutettavat, kuntouttava työtoiminta, vammaisten ja kehitysvammaisten työtoiminta, omaishoitajat, perhehoitajat, hoitolaitoshoidokit sekä kuntien luottamushenkilöt.

Saadaanko erityisryhmien tiedot tulorekisteristä?

Vakuutusyhtiö ei saa erityisryhmien tietoja tulorekisteristä. Erityisryhmien tiedot tulee edelleen ilmoittaa erikseen Pohjola Vakuutukselle joko op.fi-palvelussa tai paperilomakkeella. Paperilomakkeen voit tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Miten kotitaloustyönantaja ilmoittaa tiedot?

Myös kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.  

Voit laskea palkan ja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin esimerkiksi maksuttomissa SuoraTyö.fi- tai Palkka.fi-palveluissa, jotka lähettävät ilmoituksen tulorekisteriin puolestasi. Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai erityisistä syistä paperilomakkeella. 

Jos kotitalous ostaa palvelun yritykseltä ja maksaa laskulla, kuinka toimitaan?

Kotitalous on velvollinen ottamaan työtapaturmavakuutuksen työntekijöilleen, jos kotitalous maksaa palkan suoraan työntekijöille. Jos kotitalous maksaa työsuorituksen laskun perusteella yritykselle, on yritys vakuuttamisvelvollinen.