Ajankohtaisia sijoitusideoita: vihreä energia ja vähähiilisyys

Tulevina vuosikymmeninä yksi tärkeimmistä koko maailmaa koskettavista trendeistä tulee olemaan ilmastonmuutokseen vastaaminen. Sen tärkeimpinä osina on vihreään energiaan siirtyminen ja vähähiilisen maailman rakentaminen.

IPCC:n (hallitusten välinen ilmastopaneeli) raportin mukaan maapallon keskilämpötila on jatkanut nousuaan kasvihuonepäästöjen kasvun seurauksena. Kasvihuonepäästöt aiheuttavat muutoksia ilmastossa kuten tulvia, jäätiköiden sulamista, kuivuutta, myrskyjä sekä muita haittoja ympäristölle.

Erittäin ajankohtaisen asiasta tekee Euroopan energiariippuvuus Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Euroopassa suuri paine vähentää tätä riippuvuutta ja vauhdittaa siirtymää kohti vihreää energiaa.

Mihin uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisyyteen sijoittaa nyt?

Kokosimme 5 sijoitusideaa rahastoista ja ETF:stä, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen maailmaan.

Tutustu sijoitusideoihin

Tutustu myös muihin sijoitusideoihin