Ensimmäinen sijoitusten ilmastonmuutosriskeihin ja -mahdollisuuksiin porautuva katsaus on julkaistu

Katsauksessa kuvataan miten ilmastonmuutos vaikuttaa sijoituksiin. OP Varainhoito hallitsee ilmastonmuutokseen liittyviä sijoitusriskejä mm. poissulkemalla hiiliyhtiöitä, vaikuttamalla korkeapäästöisiin yhtiöihin ja sijoittamalla yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut hillitsevät ilmastonmuutosta. Julkaisemme katsauksessa ilmastonmuutokseen liittyviä tunnuslukuja sijoituksille sekä kuvaamme ilmastotavoitteitamme. Katsauksen myötä lisäämme ilmastokysymyksiin liittyvää läpinäkyvyyttä. 

Jatkossa katsaus julkaistaan vuosittain. Tutustu katsaukseen!