OP-Alternative Portfolio -rahasto keräsi ennätykselliset 70 miljoonaa euroa vuodenvaihteessa

Uuden, syksyllä lanseeratun vaihtoehtoisiin sijoituksiin sijoittava OP-Alternative Portfolio -rahaston kasvu jatkui voimakkaana vuoden loppuun asti. Rahaston pääoma on jo 190 miljoonaa, ja se sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin.

Vaihtoehtoisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi reaaliomaisuus, kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, metsä, maatalousmaa, listaamattomat osakkeet, suora lainananto ja erilaiset hedge-rahastostrategiat. Vaihtoehtoiset sijoitukset parantavat salkun hajautusta ja pienentävät sen arvon heiluntaa. Alhaisten tuottojen aikana OP-Alternative Portfolion kaltaiset rahastot tarjoavat sijoittajalle uusia tuotonlähteitä.   
 
OP-Alternative Portfolio tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa sellaisiin omaisuusluokkiin, jotka ovat perinteisesti olleet vain suursijoittajien ulottuvilla.  
 
– Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena. Sijoittajat hakevat ennen kaikkea vaihtoehtoja perinteisille osake- ja korkomarkkinoille. Syksyllä, muun muassa henkilöasiakkaille, lanseeratun OP-Alternative Portfolion menestys kertoo siitä, että asiakkaitamme kiinnostaa korkoja parempi tuotto-odotus ja osakkeita matalampi volatiliteetti, mitä rahasto tarjoaa, kertoo OP Yrityspankin omaisuudenhoidon toimitusjohtaja Tuomas Virtala.
 
OP Ryhmän salkunhoitajilla on laajat ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet kansainvälisten rahastojen ja muiden markkinatoimijoiden kanssa. Sijoituskohteita valitaan systemaattisen sijoitusprosessin avulla, ja päätökset kohteen valitsemisesta tehdään tarkasti ja harkitusti. Rahastoon valitaan tuotto-odotuksen, riskitason ja hajautuksen kannalta parhaat kansainväliset rahastot, jotka myös täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerimme.
 
– OP-Alternative Portfolion merkittävästi kasvaneet merkinnät mahdollistavat uusien ja mielenkiintoisten kohteiden hankinnan. Uusien merkintöjen myötä olemme jatkaneet rahaston salkun rakentamista keskittymällä erityisesti infrastruktuuriin, listaamattomiin osakkeisiin ja lainoihin sijoittamiseen globaalisti sekä kiinteistösijoituksiin Euroopassa, kertoo salkunhoitaja Petri Venäläinen.