Sulautumisia rahastoissamme

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 28.10.2022 OP-Latinalainen Amerikka -sijoitusrahaston sulautumisesta OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -sijoitusrahastoon. Finanssivalvonta on antanut luvan sulautumiseen 3.11.2022 ja sulautuminen toteutetaan 15.12.2022.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sulautumisten avulla poistamme päällekkäisyyksiä rahastovalikoimassa ja tarjoamme sulautuvien rahastojen osuudenomistajille sijoituskohteet, joilla on arviomme mukaan pitkällä aikavälillä edellytykset parempaan tuottoon.  

Sulautumisen yhteydessä OP-Latinalaisen Amerikan omistukset siirretään OP-Kehittyvien Osakemarkkinoiden sijoituksiksi muuttamalla ne rahaksi tai siirtämällä rahoitusvälineet vastaanottavalle rahastolle. Sulautuvien rahastojen osuudenomistajat saavat aiempaa rahasto-omistustaan vastaavan osuuden vastaanottavasta rahastosta. 

Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus lunastaa rahasto-osuutensa ilman palkkiota 15.11.–14.12.2022 välisenä aikana. Heille lähetetään asiasta myös kirje tai viesti op.fi-palveluun ja OP-mobiiliin.