Tilitämme varoja OP-Venäjä-sijoitusrahastosta

Maksamme ensimmäiset suoritukset OP-Venäjä-sijoitusrahaston osuudenomistajille viikolla 38. Se laskee rahaston arvoa merkittävästi.

Lakkautimme OP-Venäjä-sijoitusrahaston 17. kesäkuuta 2022. Rahaston kaupankäynti, merkinnät ja lunastukset olivat olleet keskeytettyinä helmikuun 28. päivästä alkaen.  

Muutamme OP-Venäjä-sijoitusrahaston varat rahaksi useammassa erässä. Rahastossa on venäläisten yhtiöiden osakkeiden lisäksi muuta varallisuutta, joka on nyt muutettu käteiseksi.  

Osuudenomistajat saavat ensimmäiset suoritukset realisoiduista varoista viikolla 38. Heille on lähetetty asiasta myös viesti op.fi-palveluun ja OP-mobiiliin.  

Arvo laskee tilityksen jälkeen 

Rahaston omistamat venäläiset osakkeet on määritelty rahaston salkussa arvottomiksi, koska niiden arvoa ei voi luotettavasti määritellä. Koko rahaston arvo laskeekin merkittävästi ensimmäisen maksuerän jälkeen.  

Rahaston lopun varallisuuden realisointi saattaa kestää pitkään, sillä venäläisillä osakkeilla ei voi tällä hetkellä käydä kauppaa. Myymme venäläiset osakkeet heti, kun se on mahdollista osuudenomistajien edun mukaisesti.

Vakuutussäästämisen tuotteissa OP-Henkivakuutus Oy siirtää lakkautettavassa OP-Venäjä-sijoitusrahastossa olevat vakuutussäästöt OP-Euro A -sijoitusrahastoon.

Kun rahaston varat on realisoitu ja maksettu osuudenomistajille, laadimme lakkauttamisesta lopputilityksen, joka julkaistaan verkossa Rahastot-sivulla. Samasta paikasta löytyy myös tietoa prosessin etenemisestä.