Viitekorko Euribor uudistuu

Euroopan keskeinen viitekorko Euribor (Euro interbank offered rate) uudistuu vuoden 2019 aikana.

Euriboria käytetään yleisesti asuntolainojen, kulutusluottojen ja yrityslainojen viitekorkona. Muutoksilla ei ole käytännön vaikutusta asiakkaiden Euribor-sidonnaisiin sopimuksiin, eikä muutos edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. 

Mitä uudistuksessa tapahtuu?

Määräytymismenetelmä muuttuu 

Uudistuksessa viitekoron määräytymismenetelmä muuttuu. Euribor-paneeliin kuuluvien pankkien antamat korkonoteeraukset perustuvat jatkossa toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin. Jos kauppoja ei ole riittävästi, käytetään muuta markkinainformaatiota. Kaikki paneelipankit siirtyvät uuden määräytymismenetelmän käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Muutoksella ei ennakoida olevan merkittävää vaikutusta viitekorkojen suuruuteen.

Korkopäivämenetelmään muutos aiemmin tänä vuonna

Euriboria on julkaistu maaliskuuhun 2019 asti kahdella eri korkopäivämenetelmällä, todelliset päivät/365 ja todelliset päivät/360. Euriboria hallinnoiva taho EMMI ei enää julkaise Euriboria 365 pohjalle laskettuna vaan OP tekee laskennan itse.

Euribor on euromaiden yhteinen viitekorko. Euribor on viitekorko, joka kuvaa hintaa, jolla euroalueen pankit voivat hankkia euromääräisiä varoja tukkumarkkinoilta. Euribor-viitekorot julkaistaan päivittäin viidelle eri ajanjaksolle (1 viikko sekä 1, 3, 6 ja 12 kuukautta).  

Muutokset eivät vaikuta asiakkaiden maksamiin korkoihin, eivätkä vaadi toimenpiteitä.