Maksamme vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korot 4.10.

Maksamme Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien haltijoille maanantaina 4.10.2021. Maksettava korko on alkuperäisen 3,25 prosentin tuottotavoitteen mukainen.

Vastuullisena toimijana olemme noudattaneet voitonjaossamme Euroopan keskuspankin (EKP) suositusta ja tiedotimme aiemmin tänä vuonna, että lykkäämme vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksua lokakuulle 2021. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy 30.9.2021.
 
Maksamme vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korot Tuotto-osuuksien haltijoille maanantaina 4.10.2021. Maksettavat korot vuodelta 2020 ovat yhteensä 95 miljoonaa euroa alkuperäisen 3,25 prosentin tuottotavoitteen mukaan.  

Tietoa vuoden 2021 korkojen maksusta   
 
Palaamme voitonjaossamme normaaliin Tuotto-osuuksien korkojen maksuaikatauluun. Sen mukaan edellisen vuoden korko maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa maksuedellytysten täyttyessä. Tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Koron lopullinen määrä vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen. Olemme yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista ja CET1-vakavaraisuutemme oli kesäkuun 2021 lopussa vahva 18,3 prosenttia.   
 
Osuuspankin Tuotto-osuus  
 
Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus omaan osuuspankkiin. Tuotto-osuudelle asetetaan vuosittain tuottotavoite, joka vuodelle 2020 oli 3,25 prosenttia.