Kauppahinnan maksamisen ehdot OP Sujuvat Kaupat -palvelussa

Palveluntarjoaja maksamisessa on OP Yrityspankki Oyj.

Määritelmät ovat samat kuin OP Sujuvat Kaupat -palvelun käyttöehdoissa.

Kun kauppahinta maksetaan OP:n tililtä, sovelletaan maksamiseen Maksujenvälityksen yleisiä ehtoja. Kun kauppahinta maksetaan muulta kuin OP:n tililtä, sovelletaan maksamiseen Maksutoimeksiantopalvelun ehdot maksajalle -ehtoja (OP Verkkomaksun monipankkipalvelun ennakkotiedot ja ehdot maksajalle), jotka ostaja hyväksyy palvelussa ennen maksun tekemistä.

Yllä mainittujen ehtojen lisäksi kauppahinnan maksamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja: Ostaja maksaa koko kauppahinnan verkkopankkimaksuna, palveluntarjoajan OP Sujuvat kaupat -rahoituksella tai näiden yhdistelmänä. Kun kauppakirja on hyväksytty palvelussa, ostaja suorittaa kauppahinnan OP Yrityspankki Oyj:n asiakasvaratilille, jolla varoja säilytetään ostajan lukuun. OP Yrityspankki Oyj siirtää kauppahinnan asiakasvaratililtä myyjälle, kun myyjä on tehnyt ajoneuvon luovutusilmoituksen. Palvelu varmistaa Traficomin liikenneasioiden rekisteristä sen, että luovutusilmoitus on tehty myyjältä ostajalle.

Mikäli kauppa raukeaa sen jälkeen kun ostaja on siirtänyt kauppahinnan OP Yrityspankki Oyj:n asiakasvaratilille, palautetaan kauppahinta ostajalle.

Jos palvelu ei teknisen häiriön vuoksi pysty varmistamaan luovutusilmoitusta tehdyksi, palautuu kauppasumma ostajalle vasta kun palvelu on voinut vahvistaa Traficomin liikenneasioiden rekisteristä, että luovutusilmoitusta ei ole tehty. Maksun viivästyessä OP Yrityspankki Oyj:n puolella olevasta syystä, OP Yrityspankki Oyj ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista.